Visjon

Richard Moss: Levende nærvær

I flere tiår har Richard Moss veiledet mennesker til å erfare et liv i levende nærvær – i øyeblikket. Han var praktiserende lege, da han selv…

Å samle visdom

Alfred Tolle har en lang karriere bak seg i internasjonalt næringsliv. Da han for noen år siden valgte å si opp jobben som toppleder…

Visjon 2-2017

Her er noe av det du kan lese om i den nyeste utgaven av magasinet Visjon. Nr 2-2017. Riktig god lesning!