Å transformere selvet og skape framtiden

Alfred Tolle, Pamela Hiley, Ove Jakobsen og VisionWorks inviterer til en dags workshop med temaet «Transforming the Self to Co-Create the Future».

Denne dagen vil handle å bli kjent med og endre det indre stedet fra hvor vi skaper vår egen og vår felles virkelighet. Vi vil eksperimentere alene og i par med ulike øvelser, vi vil utveksle erfaring og utvikle våre ideer og prosjekter. Sammen skal vi utforske den framtid som er iferd med å skapes.

Vi kan by på en éndags workshop med:

• Alfred Tolle (Wisdom & ex Google HQ Dublin)
• Pamela Hiley (Norsk Taiji-senter)
• Ove Jakobsen (Professor i økologisk økonomi)

* Øvelser & Mindfulness
* Utveksling av erfaringer
* Innovasjon og endring
* Visjonsarbeid
* Deling

Vi begynner dagen med mindfulness og bevissthetsøvelser, for lande i øyeblikket og for å samle energien gruppen skaper i rommet. Vi bygger på dette grunnlaget og begynner å arbeide med konkrete ideer og prosjekter som vokser fram. Vi bruker case clinics og andre redskaper for å stimulere til innovasjon, for oss alle og samfunnet som helhet.

 

Wisdom Lab Oslo skaper rom for transformasjon for interesserte selskaper, organisasjoner og mennesker som er klare for en dyptgripende endring, i retning av en bærekraftig verden for alle. Wisdom Lab Oslo forbinder mennesker på tvers av sektorer, kulturer og nettverk, for sammen å skape et samfunn som gir et bærekraftig grunnlag for et godt liv.

Den framtiden som skal vokse fram kjenner vi ikke, men vi kan sanse den, føle den og endre den ved å skifte det indre sted fra hvor vi skaper den. Dette indre skiftet fra å bekjempe det gamle til å sanse og være tilstede med potensialet i den tilblivende framtiden, er del av den dype oppvåkningen i vår tid.

Det er skiftet fra ego-sysmem-bevissthet, som er opptatt av egen velvære, til øko-system-bevissthet, som handler om å ivareta alle og vår felles livskvalitet.

Om Alfred Tolle

Alfred Tolle har bagrunn som leder ved Googles internasjonale hovedkontor i Dublin. Her hadde han ansvar for større selskaper og deres online markedsføring og digitale strategier. Før dette var han adm.dir hos Lycos, med ansvar for strategi og endringsledelse.

Hans erfaring som leder i større selskaper som opererer i hele verden har gitt han drivkraft til tilrettelegge for positiv global endring. Dessuten er han opptatt av å stimulere det potensial som ligger i teknologi når det gjelder å skape bærekraftig livsgrunnlag for alle. Alfred har derfor initiert en rekke prosjekter med dialog og etisk rammeverk, hvor teknologi er et redskap.

Alfred Tolle har initiert ulike prosjekter hos Google International, omkring happiness & wellbeing, og han arrangerte den første Wisdom 2.0-konferansen i Europa.

Han er grunnlegger av Wisdom, som nå arrangerer konferanser, labs og møteplasser i Europa og flere andre steder i verden.

Om Pamela Hiley

Pamela Hiley er daglig leder av Norsk Taiji Senter (The Norwegian Taiji Centre). Hun er en av Europas mest erfarne Taijiquan- and Qigong-instruktører, og var den første i Norge som underviste i Taiji. Pamela Hiley har studert og undervist i Taiji siden 1978 og er opprinnelig fra Wales. I tillegg til å ha undervist flere tusen mennesker på privat basis, har Pamela Hiley også holdt kurs i Qigong og Taiji for firmaer og institusjoner.

Om Ove Jakobsen

Ove Jakobser er professor i økologisk økonomi ved Universitetet i Tromsø. Han har en MBA i markedsføring og filosofi, i tillegg til å være forfatter av en rekke bøker.

Praktisk info:

Transforming the Self to Co-Create the Future
10. juni klokken 10.00 – 17.00
Norsk Taijisenter, Kirkegata 1-3
Pris: 950,- (inkl lett lunsj)
Velkommen!

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.