Om magasinet Visjon - Magasinet Visjon

Nettbrett-visjon

Magasinet Visjon er et felles forum som skal stimulere til informasjon, debatt og aktivitet, innen personlig og spirituell utvikling, helhetlig helse, økologi, global bevissthet, holistisk livssyn og et mer helhetlig verdensbilde. Dette gjør vi gjennom bladet Visjon og arrangementer som Visjon Expo, Den Store ALternativmessen, samt kurs, retreats og foredrag.

Vårt mål er å synliggjøre det som finnes i Norge av organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner som, hver på sin måte, arbeider med ulike veier til helhetlig helse og livssstil, personlig og samfunnsmessig utvikling, økt miljøbevissthet og holistiske livssyn.

Kontakt oss:

Sentralbord:
22 33 84 00

Abonnement:
905 74 044, e-post: abonnement@nullmagasinetvisjon.no
Redaksjon
:
902 17 638 / 934 60 308, e-post: redaksjon@nullmagasinetvisjon.no
Messer og events:
997 08 158, e-post: messe@nullmagasinetvisjon.no
Annonser:
934 60 308, e-post: annonse@nullmagasinetvisjon.no

Post- og besøksadresse:
VisionWorks AS
Øvre Slottsgt 7
0157 Oslo