mindfullness

Tre gode mindfulness-øvelser

Å praktisere minfulness trenger ikke være vanskelig. Her er tre gode mindfulness-øvelser som kan skape positive endringer i hverdagen.

En stille revolusjon

Det foregår en stille revolusjon i Vestens skoler: Lærere og elever har begynt å meditere. Meditasjon og mindfulness kan gi elever en bedre skolehverdag…