Coachingøvelse – dine verdier

Hvilke verdier og overbevisninger vi har styrer livet. Ved å bli bevisst våre verdier kan vi lettere skape det livet vi ønsker oss. Her får du noen gode coachingtips og øvelser!

Av Gillian Godtfredsen

Verdibasert coaching er den mest effektive og bevisstgjørende form for coaching. Grunnleggende verdier, som kjærlighet, glede, trygghet og fred, er «kjerneverdier» som mennesker i alle aldre og kulturer gjerne vil ha i sitt liv.

Arbeid med verdier er et viktig verktøy i åndelig utvikling og praksis. Kjernever- diene er essensielle for et individs trivsel og utvikling. Dersom kjerneverdiene ikke oppleves over lengre tid, vil det påvirke trivselsnivået.

Verdier utrykkes som abstrakte ord, som «vennskap», «humor», «tillit», «respekt», «fleksibilitet», «glede», «kjær- lighet», «disiplin», «motivasjon» og «mot». Under disse abstrakte konseptene ligger våre individuelle erfaringer.

Våre valg og verdier styres ofte av våre ubevisste.

Våre valg og verdier styres ofte av våre ubevisste.

Coachingøvelse

Hva er viktigst for deg? Når du gjør det som du elsker å gjøre, hva gir det deg?

2. Hva vil du ha i livet ditt hver dag? Undersøk dagen din, med alle dine forpliktelser, og spør deg selv hva som er virkelig viktig for deg.

Mange mennesker er ikke bevisst hva som er sine viktige verdier, og blir dermed også usikre ved viktige valg i livet. Verdier har en slags magnetisk kraft over oss, og når vi lever i samsvar med dem, blir vi ledet som en magnet mot våre mål.

Det er en sammenheng mellom adferd og våre verdier og holdninger. Man kan se dette som et isfjell: Adferd er den synlige toppen, mens verdier, overbevisninger, formål, evner og identitet ligger under overflaten.

Det er viktig å være oppmerksom på at et individs personlige verdier vanligvis uttryk- kes i ord som «frihet», «trygghet», «utvikling» – og ofte har svært forskjellig betydning fra person til person. Det er derfor viktig i å avklare individets verdisystem, og den betyd- ning den enkelte verdi tillegges.

Siden verdier er knyttet til følelser, er det viktig å avklare ordene nærmere før målene settes. Dette kan gjøres ved å stille spørsmål som:

Hvordan vil du vite om verdiene er oppfylt?
Hvis dine verdier er f.eks. mer «energi», vil jeg spørre: Hvordan vil du vite at du har nok energi?

Hvordan kommer du til å forbruke energien?

Verdier har et hierarki (kriterienes hierarki), slik at noen verdier er viktigere enn andre. For å finne frem til de viktigste verdiene spør vi om styrken på følelsen som er knyttet til verdien. Noen mennesker har få verdier og er lette å tilfredsstille, mens andre har mange verdier – dvs. mange ting skal være oppfylt for at de virkelig føler seg tilfreds.

Arbeid med personlige verdier

Lag en liste over de områder i livet som du ønsker å utforske eller bli mer bevisst på. Det kan være områder i livshjulet eller andre. Disse spørsmålene vil hjelpe deg å bli bevisst på dine verdier for helse:

a. Hva var viktig med erfaringene?

b. Hva forteller de meg om den gode helsen som jeg verdsetter?

c. Hva verdsetter jeg i min egen helse som penger ikke kan kjøpe?

Coachingspørsmål om helse

Følgende spørsmål kan hjelpe deg til å få større klarhet om viktige faktorer for din helse.
1. Hva betyr helse for meg?
2. Hva er god helse for meg?
3. Hvordan vil jeg definere det å være frisk og sunn?
4. Hvordan føles det å være sunn og frisk?
5. Hva kan jeg gjøre når jeg er sunn og frisk?
6. Hvordan vet jeg når jeg er frisk?
7. Hva betyr subjektiv velvære for meg?
8. Hva betyr livskvalitet for meg?
9. Hvilke faktorer i helsen min kan jeg påvirke?
10. Hvilke positive helsevaner har jeg?
11. Hvilke uvaner har jeg?
12. Hvilke personlige ressurser er viktige for min helse?
13. Hvordan kan det spirituelle aspekt påvirke min helse?
14. Hvordan kan relasjoner og sosiale forhold påvirke min helse?

**
gilliangodtfredsenGillian Godtfredsen er lærer innen coahcing, NLP og driver Paradigm Academy i Oslo. Gillian er opprinnelig engelsk men bosatt i Oslo

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.