Englenes hemmeligheter

Intervju: Da prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng utga ‘Møt din skytsengel’ ble det møtt med mediastorm og hissig samfunnsdebatt. I sin nye bok, ‘Englenes hemmeligheter’, beskriver forfatterne englenes natur, deres språk og hvordan vi kan kommunisere med dem. Dessuten deler de sine personlige opplevelser av englekontakt.

Av Eirik Svenke Solum

Med boka Englenes Hemmeligheter beskriver prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng hvordan de selv opplever kontakt med engler. Hemmelighetene handler om englenes natur, deres språk og hvordan vi kan åpne opp for kommunikasjon med dem.

Gjennom møter med sju erkeengler formidler innehaverne av ”Engleskolen” hvordan kontakt med englene kan gi oss bedre forbindelse til oss selv og tilgang til kjærlighetskraften i universet. Dessuten beskrives flere ”åndelige verktøy” og meditasjoner som kan bidra til åpning for englekontakt.

Prinsesse Märtha Louise: – Den forrige boken handler mye om oppbyggingen til grunnmeditasjonen ”Å gi til deg selv”, som er en bærebjelke i vår utdanning – og alt vi gjør. Den bruker vi hele tiden, i hverdagen, til å være på plass i hjertet og i kommunikasjon med englene.

Møtet med skytsengelen kan være det nærmeste og første møtet med engler, siden det er engelen som er med oss hele livet. Denne nye boken handler mer om kontakt med alle typer engler. Og de forskjellige aspektene ved dem, slik at det kan bli lettere å forstå dem. Det er uendelig mange engler vi kan møte, selv om vi bare har tatt for oss syv i denne boka.

Mediastorm

– Da dere etablerte ”Engleskolen” og i forbindelse med utgivelsen av forrige boka – Møt din skytsengel – ble dere møtt med enorm mediastorm og ganske krass kritikk. Hvordan opplevde dere det?

Elisabeth: – Det har vært noen stormer, men så roer det seg gjerne i etterkant. Da Møt din skytsengel kom ut, var vi nok mer forberedt på oppstyret enn det vi var da vi startet Astarte Education. Da var det ganske ekstremt.

Det er viktig for oss å understreke at vi ikke presenterer ”Sannheten”, men at dette er vår sannhet og slik vi opplever det. Og det føler jeg at vi står sterkt i. Stormene i media er på utsiden av dette. Vi forsøker heller ikke å overbevise noen.

– Mange har i etterkant sett dette som en viktig døråpner for en økt aksept for spiritualitet i samfunnet.

Märtha: – Ofte er det slik at det er en håndfull kritikere som roper høyt i media, og så ser det ut som om dét er hele bildet. Men egentlig er det ikke slik. Det er også mange som synes det vi gjør er positivt, og kommer bort til oss og uttrykker det. Noen skriver brev om at det vi har formidlet har hjulpet dem til å tørre å gjøre det de ønsker i livet.

– Oppleves det som en god støtte?

Märtha: – Ja, det er klart. Samtidig er ikke dette noe jeg gjør for å tilfredstille noen. Dette er noen verktøy som vi har oppdaget, som har endret mitt liv og livet til Elisabeth. Og som har gjort det lettere for oss å møte livets utfordringer.

Vi tenker at det er alt for egoistisk ikke å dele dette, hvis det kanskje kan hjelpe mennesker. For jeg tror det er veldig mange som deler vår måte å oppleve verden på. Da føles det helt feil å skru av fordi noen synes det er rart. Det er klart vi opplever oppmerksomhet i større skala enn mange andre, men alle som tør å stå fram med at de ser det samme som vi ser, opplever den samme motstanden. Bare i mindre monn. Det er like tøft for alle. Det gir den samme følelsen, enten motstanden kommer fra rikspressen, fra venner, folk i nærmiljøet eller fra familien.

Derfor er det så viktig at ethvert menneske står i sin egen storhet, siden alle skaper ringvirkninger rundt seg.

– Dere skriver at dere har en engel som ofte minner dere om at det dere jobber med egentlig ikke handler om dere selv. Står det en slik engel her nå?

Märtha: – Haha! Det er helt riktig at det har vært en engel som har vært med oss og minnet oss om dét, når vi har holdt foredrag. Siden det da gjerne er mye fokus på hvordan vi opplever engler, hvordan vi kommuniserer med dem, osv. Mange glemmer at dette er en vei å gå i seg selv. Man kan ikke hente den informasjonen fra andre, der ute. Vi er selvfølgelig veldig takknemlig for at vi har hatt denne kontakten og den døråpneren det har vært for oss. Men den kan være det for alle. Det viktige er å finne den veien inn i deg selv.

Englenes hemmeligheter

Åndelige verktøy

I Englenes hemmeligheterbeskriver forfatterne en del åndelige verktøy, for å kommunisere med engler.

Märtha: – Det er et bilde som har kommet til meg i den siste tiden: vi lever i en datatid hvor så godt som alle har en PC. Og for å komme på internett må vi ha et modem og et passord. Slik er det også med oss mennesker – vi er individer, som tilsvarer PCen, hjertet er som modemet og vi må finne vårt eget språk, som er passordet. Da kommer vi på ”internettet” – eller the field – hvor vi alle er ett.

Men vi må åpne opp selv. Vi må ta steget og komme på internett.

Det viktigste verktøyet er å lytte til hjertet. Det å gjenoppta kommunikasjonen med hjertet er første skritt til åpningen mot alt det andre som finnes.

– Så hvordan kan man åpne opp for en sterkere kommunikasjon med hjertet?

Elisabeth: – Det er uendelig mange muligheter. Man må virkelig kjenne etter hva som føles riktig. Det er viktig å tørre å kjenne på følelsen, stemmen eller opplevelsen som sier at ”dette er sant!”

Hemmelighetene

I boka beskrives ulike ”hemmeligheter” om hvordan englene er og kan erfares. En av disse handler om at englene kan oppleves som ”ulogiske” i sin natur. Hva legges i det?

Märtha: – Det handler om at vi mennesker gjerne er vant til å forstå verden linjert, med årsak, virkning og forutsigbare mønstre. Steg for steg mot målet. Men siden engler ikke eksisterer i tid og rom, og ikke er begrenset på samme måte som vi mennesker, så åpnes alle muligheter på en helt annen måte.

Ut fra egen erfaring, så opplever jeg at jeg begrenser mulighetene mine ganske mye. Hvis jeg vil oppnå noe, så tenker jeg logisk, at jeg må gjøre slik og slik, hvis jeg skal nå målet.

Men hvis jeg tør å være åpen og la det skje det som skjer, så vil jeg kanskje møte én person som fører til en annen person – som tilfeldigvis har jobbet med en tredje person, som er den jeg skulle til i utgangspunktet.

– Synkronisiteter?

– Nettopp! Og de kan oppleves som helt ulogiske.

Elisabeth: – Det handler om balansen mellom å tørre å være i tillit og samtidig ta ledelsen i eget liv. Å tørre å lytte til stemmen som kan si noe om hva som er riktig, samtidig som man selv tar fullt ansvar for eget liv.

– Er det å lytte til englene egentlig det samme som å lytte til seg selv?

– Det kan være en skummel konklusjon, siden man da plutselig er sin egen engel. Og det mener jeg ikke. Selv om englene ikke er fysiske, så er det en energieksistens på utsiden av oss selv. De har et større overblikk enn det jeg klarer å ha selv.

Vi ender ofte opp i alle disse begrensningene, våre tankene og vår egostruktur. Mens englene har en helt annen åpning. Men vi har til syvende og sist alt ansvaret selv. Samtidig som jeg har valgfriheten. Jeg opplever englene slik at de har muligheten til å vise meg alt som ligger der for meg. Men de har også full respekt for det hvis jeg bare velger bare å ta imot ti prosent av det.

Märtha: – Vi er veldig opptatt av det å ta ansvar i eget liv, men også det at vi er mange mennesker på kloden og skal lære av hverandre. Vi skal være deler av et sosialt hele, noe som er en enorm læring i seg selv. Mange legger skylden på andre for hvordan de har det i livet og hendelser de har opplevd.

Derfor er det viktig å ta kraften tilbake og erkjenne at jeg ikke kan endre andre mennesker. Men jeg kan gjøre noe med følelsen og opplevelsen av det som har skjedd meg. Jeg kan tilgi mennesker, tilgi meg selv eller på annet måte løse opp i det som har satt seg fast. Vi vil fortsatt ha minnene om det som har skjedd og forholde oss til menneskene, men vi møter det fra et helt annet ståsted. Når man begynner å kjenne seg selv, se storheten og se lyset i seg selv, så ser man også lyset mye tydeligere hos andre mennesker. Det hjelper oss å løse opp i forhold som kan være vanskelige i livet.

Hel med englekontakt

Englenes hemmeligheter

– Hvorfor er det egentlig viktig å kommunisere med engler?

Elisabeth: – Selvutvikling kan gjøres på svært mange måter. Selvutvikling som kun blir ”mind” blir for meg halvveis. Den spirituelle og energetiske dimensjonen må være med for at jeg skal føle meg hel.

Når jeg har kommunikasjonen med engler, så føler jeg meg hel. Jeg har egentlig ikke noe mer svar på spørsmålet enn dét.

Märtha: – Det med å møte engler handler også om å møte et aspekt av Gud, det guddommelige, den universelle kjærlighetskraften, eller hva man velger å kalle det.

Det viktige er at de ulike kvalitetene blir speilet slik at vi får tak i dem i oss selv også. At vi ikke bare bruker englene som et substitutt. Slik at man må ha erkeengelen Mikael tilstede for at man skal føle seg trygg. Da er du ikke i kontakt med hele ditt potensial i det møtet, slik at du får tilgang til dintrygghet.

Kommer man i kontakt med sin egen kraft, kan det utvikle deg som menneske, støtte til ta nye steg og kanskje bli ført videre i egen livsprosess.

Elisabeth: – Det handler også om det å være i balanse, og en balanse mellom feminin og maskulin energi. På samme måte som balansen mellom meg selv, som er fysisk, og englene som ikke er fysiske. Som innpust og utpust. Det er ikke slik at engelen er stor og jeg er liten. Men jeg kan gjøre noe for den, og den kan gjøre noe for meg. Da kan vi oppnå den balansen som vi mennesker gjerne søker.

Personlige opplevelser

Både Prinsesse Märtha og Elisabeth beskriver i boka egne erfaringer med å få hjelp og støtte fra engler. Ved én anledning fikk prinsesse Märtha avgjørende hjelp fra erkeengelen Chamuel en gang hun hadde mistet nøkler på en enorm gress-slette.

– Ja, og de nøklene mister jeg hele tiden! I forigårs fikk jeg hjelp igjen.

Det som er så fantastisk er at selv om englene er ren energi, så påvirker de oss også fysisk. Nøkkelhistorien skjedde da jeg hadde gått omkring og snakket i telefonen, før jeg oppdaget at jeg hadde mistet nøkkelen. Den hadde til og med akkurat samme farge som gresset.

Jeg lette og lette, og skjønte at det var helt fånyttes. Da kom jeg på at jeg skulle kontakte Chamuel. Og da meg begynte å leke ”tampen brenner” i min kontakt med Chamuel, begynte jeg å lure på om det hadde gått for langt! Selv om mange kanskje ikke tror det, som ikke kjenner oss, så er vi begge veldig rasjonelle.

Men så tenkte jeg at det er jo ingen som ser at jeg går her og kommuniserer med engelen uansett. Deretter tok det fem sekunder før han sa ”stopp”. Jeg så ned og der lå nøkkelen.

Intuisjon?

– Er dette det samme som intuisjon?

Märtha: – Jeg tror det finnes forskjellige typer intuisjon. Og dette er nok innenfor samme tema, men det er forskjell på å ha en magefølelse og å være clairvoyant. Selv om begge deler er intuisjon. Og det å ha en magefølelse på noe er for meg noe annet enn det å ha kontakt med engler. Englene er en kraft utenfor oss, som vi kan møte.

– Du beskriver også en episode hvor en liten engel stilte seg på tastaturet ditt, under skriveprosessen?

– Ja, det var det! Og det er noe jeg ikke har opplevd så mye tidligere. Men den hjalp meg veldig. Og det handlet om balansen mellom det maskuline og det feminine aspektet. Da engelen dukket opp, hadde jeg sittet og skrevet ganske intenst, om dette temaet. Den minnet meg om det å ta imot samtidig som du gir. Det er også det alt vårt arbeid handler om. At hjertet helt fysisk pumper blod ut i kroppen, samtidig som hjertet må ha næring selv, for å kunne pumpe. Det er lett å forstå. Mens energetisk er ikke det alltid like lett å forstå. Ofte er det slik at vi gir og gir, uten å fylle på til oss selv.

Det var dét denne engelen formidlet, at det er viktig at jeg ikke bare laster informasjon inn i PCen, men at jeg også gir noe tilbake til meg selv samtidig. Det er lett å glemme. Iallfall har det vært slik for meg, selv om jeg har blitt flinkere enn før til å være det bevisst.

Jeg måtte stoppe skrivingen helt da dette skjedde. Det var ikke snakk om å fortsette da engelen dukket opp.

Englenes hemmeligheter

Tegn

I boka beskriver forfatterne hvordan englene kan gi oss fysiske tegn på at de er tilstede. For eksempel kan fjær dukke opp på overraskende måter.

Märtha: – På en av de første jordingshelgene vi hadde med våre elever, hvor vi lukker øynene og ligger på bakken, så var plutselig alle dekket av fjær når vi åpnet øynene igjen, etter 10-15 minutter. Og vi var ikke ved siden av et hønsehus, men langt ute på et jorde.

Andre ganger kan det ofte ligge en fjær i ringen mellom oss, når vi har hatt et møte med skytsengelen.

I boken har vi tatt med det engelen Ariel sier om fjær, at det er fysiske tegn, som fysisk viser vei. Men også at det gir oss mulighet til å stoppe opp og komme i kontakt med seg selv igjen, i en travel hverdag. Slik kan man få et helt annet fokus. Ariel sier også at fjærene klinger i hjertefrekvensen.

– Hvem er erkeenglene i forhold til skytsengler, slik dere ser det?

Elisabeth: –  Vi er ikke så opptatt av englehierarkier. Noen mener også at skytsengler er avdøde slektninger, men det mener vi overhodet ikke. Vi ser det heller ikke slik at skytsengler står lenger ned på rangstigen, mens erkeenglene er de litt uoppnåelige og høytstående. Jeg tror at englene er der uansett, for mennesker. Det er ingen begrensninger.

Jeg tror alle mennesker kan ha denne kontakten, og at det ikke trenger å være så ulikt om man møter ”vanlige engler” eller skytsengler. Det handler mer om forskjellige kvaliteter.

Märtha: – Det er også noe av det vi skriver om når det gjelder de ulike ’hemmelighetene’: At selv om rød er nederst i regnbuens spekter, så betyr ikke det at den er mindre verd enn lilla, som er lenger opp og derfor nærmere Gud. Det er en helhet, med ulike kvaliteter. Og man kan godt ha en erkeengel som skytsengel.

En helhet

IEnglenes hemmeligheterforklares hvorfor englene ofte viser seg med vinger, hvordan de kun kan eksisterer i øyeblikket, om balansen mellom det maskuline og feminine – og hvordan englene består av ren energi, for å nevne noe.

– Hvilke av hemmelighetene kan trekkes fram som de viktigste?

Märtha: – Det er vanskelig å velge noe framfor noe annet, siden det handler om en helhet. Men noe av det vi jobber mest med for tiden er balansen mellom det maskuline og feminine. Det med å gi og ta imot, som utpust og innpust. Det har også med skaperkraft å gjøre.

Elisabeth: – Å lytte til impulsene fra hjertet og leve det ut. Balansen mellom oss som fysiske sjeler på jorden og englene, som er bindeleddet.

I forhold til balansen mellom det feminine og det maskuline skriver prinsesse Märtha om at hun i oppveksten følte et press på å være veldig jentete, siden det var forventet av en prinsesse.

Märtha: – Jeg var alltid heks eller Pippi på karneval, mens alle rundt meg var prinsesser med kroner og det hele. Jeg hadde også veldig tynt hår, slik at mamma fant ut at det beste var å klippe meg kort. Nå har jeg en treåring selv, som aldri har blitt klippet og håret er fortsatt bare to centimeter.

Jeg husker mamma var veldig nøye med å holde håret kort, slik at det skulle bli tykt og fint når det ble langt. Men jeg ble jo seende ut som en gutt, og det skal jo ikke små prinsesser se ut som. Men sløyfe i håret fikk jeg, som matchet de ulike kjolene jeg hadde på meg. Når jeg hadde på meg de fine klærne, visste jeg at jeg måtte oppføre meg veldig pent. Og ofte måtte vi være sammen med voksne. Vi måtte sitte i ro i mange timer ved bordet. Og det var veldig kjedelig, husker jeg!

Da oppdaget jeg at det å være jente ikke var spesielt morsomt. Jeg likte bedre å være ute og klatre i trær. Jeg var veldig guttejente i tillegg. Så det ble veldig deilig å holde på med ridning, gå i ridebukser og ikke være så opptatt av alt dette andre hele tiden.

– Opplevde du allerede som barn kontakt med engler?

– Nei, jeg kan ikke huske å ha hatt det. Men jeg var veldig sensitiv og tok inn mye og kunne bli sliten av det. Det var først når jeg var i Nederland da jeg var 26-27 år at jeg fikk et møte med skytsengelen første gang. Etter dét begynte utviklingen til å ha mye mer kontakt.

Doble sanser

– I boka beskriver dere det dere kaller ’doble sanser’. Kan dere si litt om hva det er?

Elisabeth: – Det blir litt som med intuisjon, at man kan se noe fysisk samtidig som man kan se en annen dimensjon.

Märtha: – Det finnes like mange måter å se eller oppleve en engel som det finnes mennesker. Og vi kan ta i bruk alle sansene våre i den opplevelsen. Hvis man blir fokusert på å oppleve engler på samme måte som jeg gjør det, eller som Elisabeth som vet og hører, så kan man gå glipp av sin egen opplevelse. Siden man kanskje er så fokusert på de vingene eller det lyset noen har beskrevet.

Det er et vell av muligheter og kombinasjoner av sanser vi kan bruke. På samme måte som når vi ellers opplever verden.

Elisabeth: – Mye av litteraturen omkring engler er gjerne fokusert på de store visjonene og åpenbaringene. At hele livet har blitt forandret. Det kan bli veldig grandiost, selv om mange også har slike opplevelser. Men når man forsøker å oppnå de samme erfaringene som man har lest om, så er det lett å glemme å lytte til det du kjenner er riktig for deg. Det er viktig å komme inn i den sanne kommunikasjonen med seg selv.

Hint

– Dere skriver om hvordan englene også kan gi oss hint om at de finnes. Hvordan arter det seg og hvorfor gjør de det?

– Elisabeth: – De gjør det fordi vi av og til glemmer å lytte. Det kan nok arte seg på veldig mange måter. Noen ganger fysisk, eller at du treffer et mennesker, leser noe eller har en opplevelse i naturen. Det handler om hvor våken man er.

Samtidig bør det ikke bli slik at man ser etter tegn i hver eneste lille ting som skjer. Det kan igjen bli en flukt fra virkeligheten. Det gjelder å ha en følsomhet for tegn og hint, uten å overtolke alt man opplever.

– En annen av englenes ’hemmeligheter’ er knyttet til det å ikke dømme, skriver dere.

Märtha: – Ja, englene har ikke ego slik som vi mennesker har. De er et aspekt av gudskraften. Det er gjennom egostrukturene vi dømmer oss selv som dårligere eller bedre enn andre mennesker. Siden englene ikke har disse egostrukturene, så dømmer de heller ikke. Men de ser oss alltid ut ifra vårt høyeste potensial. De møter oss med en ubetinget kjærlighet, uansett hvem vi er.

Det kan bli for stort for oss, siden vi gjerne er vokst opp med at vi skal gjøre oss fortjent til kjærlighet, ved å være snille eller flinke… En betinget kjærlighet.

En ny tid

Kloden og menneskeheten gjennomgår nå en krystalliseringsprosess, hvor det skjer en energiendring, mener prinsesse Märtha og Elisabeth.

Elisabeth: – En slik energiendring har foregått mange ganger i løpet av menneskets evolusjon. Denne gangen foregår det kanskje i enda større skala enn tidligere. Nå gjelder det hele menneskehetens mulighet til å nå et nytt bevissthetsnivå. Universell informasjon er nå lettere tilgjengelig for alle. Det er en betydelig åpning som skjer. Alt går mye fortere. Det ser vi også på teknologiutviklingen og hvordan folk lever livene sine.

Alle begynner å koble ”hjertemodemet” til ”Internettet” – og til The Field.

– Hva vil det egentlig si å ”leve i kjærlighetskraften”?

Elisabeth: – Det er å lytte til sannheten og visdommen som bor i hvert enkelt menneske. Den storheten og guddommeligheten som er der. Gjør man det vil ringvirkningen spre seg og man møter andre mennesker ut ifra det perspektivet. Det innebærer å leve og være tilstede i kjærlighetskraften her og nå.

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.