Moms på alternativ behandling?

Behandling hos autorisert helsepersonell som utfører alternative og komplementære behandlingsformer er i dag unntatt fra merverdiavgift. Dette fritaket gjelder også hos terapeuter som står i registeret for utøvere av alternativ behandling. Arbeiderpartiet foreslår nå å oppheve momsfritaket.

Dette reagerer mange utøver- og brukergrupper på, siden et tillegg i prisen på 25 prosent vil føre til at det kan bli vanskelig for mange som trenger det å fortsette å benytte seg av de komplementære behandlingstilbudene.

Mange erfarer at behandlingen de får er unødvendig for å kunne stå i livet og jobbene sine. En ny kampanje er derfor lansert for å samle underskrifter for å bevare momsfritaket:

https://mvafribehandling.no

 

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.