Gregg Braden: Vitenskap og vår spirituelle verdensarv

Gregg Braden er forfatteren av “Divine Matrix”, “Fractal Time” og “The Spontaneus Healing of Belief”. Han er brennende opptatt av hvordan å forbinde ny vitenskap, verdens spirituelle tradisjoner og vår evne til spirituell erkjennelse. Dette er i ferd med å endre verdensutviklingen, vår forståelse av helse og hele vår rolle i universet, mener han.

– Verdens gamle åndelige tradisjoner minner oss om at vi gjør valg hvert eneste øyeblikk, som enten bygger opp under eller avskjærer oss fra våre liv. Hvert sekund velger vi å erkjenne den vi dypest sett er, eller å tappe oss selv livskraft; vi velger enten å puste dypt og livgivende eller overfladisk, slik at vi avviser selve livet. Vi kan velge å tenke og snakke om andre mennesker på en måte som er støttende og livgivende – eller med mistro og egne projiseringer.

Å se forbindelsene mellom moderne vitenskap og klodens åndelige kulturarv kan være en av nøklene til å løse vår tids største utfordringer, mener Gregg Braden.

– Krisen vi gjennomlever kan være vår sjanse til å redefinere hvem vi er, hvordan vi lever og hva som er vår rolle i universet.

Det koker ned til det vitenskapelige spørsmålet som opptok mye av det tyvende århundre: er vi passive observatører, ubetydelige smuler med svært liten innflytelseskraft på verden? Eller er vi kraftfulle skapere som spiller en viktig rolle for hvordan virkeligheten utspilles?

Interessant nok er svaret på begge spørsmål ”ja”. Det har å gjøre med hvordan vi velger å leve, vår villighet til å akseptere kraften som finnes i hver og en av oss, hva vi skaper i våre relasjoner, healingen av våre kropper, hvordan vi lykkes i våre karrierer – og freden mellom verdens land.

–Vivetnåatdeteretfeltavenergisom ligger til grunn for all fysisk eksistens. Dette feltet er en oppdagelse som er gjort så nylig at forskerne ikke enda har blitt enige om terminologien. Det blir kalt alt fra ”feltet”, ”Guds sinn” og ”naturens bevissthet”. I 1944 kalte kvantefysikkens far, Max Planck, dette for ”matrisen”.

Over alt er mennesker er klare for noe mer enn lidelse, krig, konflikt og frykten som vi opplevde i epoken som har gått. Hvis folk kan finne kraft til å leve på nye måter og la dette også få følger for politiske prosesser, i tillegg til i egne liv, så vil vi se at disse spirituelle prinsippene spilles ut globalt!

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.