Audun Myskja: Visjonær lege med alternativ verktøykasse

Andun Myskja er lege og faglig leder ved Senter for livshjelp i Ski. Med metoder som musikkterapi, meditasjon, healing, energiarbeid og konvensjonell medisin mener han vi kan skape mer helhetlige helsetjenester.

Av Eirik Svenke Solum

Audun Myskja er spesialist i allmennmedisin, forfatter og musiker, i tillegg til å være faglig leder ved Senter for livshjelp i Ski. Han har også fått Den Norske Lægeforenings kvalitetspris for sitt store arbeid med musikk som medisin. I sin nye bok beskriver Myskja blant annet healingmetoder og andre veier til å få kontakt med våre indre, selvhelbredende krefter. Tidligere har han både møtt sterk motstand i helsevesenet for sitt arbeid, men også fått glimrende omtale av flere av sine tidligere bøker; “Leve med kreft”, “Den musiske medisinen”, “Den siste song”, “Kampen om håpet – en bok om livshjelp” – for å nevne noen.

Arbeid og forskning innen musikkterapi, blomstermedisin, healing, meditasjon og energiarbeid er noen av redskapene Myskja har tatt i bruk ved siden av sin legekompetanse.

Vi møter den allsidige og visjonære legen ved senteret i Ski og finner oss til rette i rommet hvor han bl.a. underviser i Enhetsterapi – terapiformen hvor de ulike redskapene samles i en integrert medisin.

– Den nye boka Finn din indre kraft er første gang jeg samler disse verktøyene på en konsis måte, slik at folk kan ta det i bruk direkte. Noen mener at jeg med denne boka kommer ut av “healing-skapet”. Forlaget ba meg om å skrive noe i forbindelse med ”Snåsadebatten”: De mente at debatten som pågikk i media var ubalansert. Så jeg sa ja til å prøve å sette healing i en sammenheng, sier Myskja.

– Men underveis i skriveprosessen forandret prosjektet seg og boka fikk sitt eget liv. Boka har blitt til det mest personlige jeg har skrevet, sier Myskja om boka, hvor han også beskriver utfordringer i sin egen livsprosess og hvordan han selv har hatt nytte av mange av metodene og verktøyene han presenterer.

Forskning på healing

Myskja mener healing kan være et godt redskap for å skape endring, men at den nevnte ”debatten om Snåsamannen” viste hvor vanskelig det er å få gjennomslag for healing som metode.

– Kjenner de krasse kritikerene til den vitenskapelige forskningen som er gjort på healing?

– Daniel Benor har jo gjort et fantastisk arbeid med å samle forskning på healing i mange år, men han har ikke fått gjennomslag; kritikerne vil ikke lytte. Og det tror jeg har mye å gjøre med at han i litt for stor grad har gått inn i forskningen på vitenskapens egne premisser – for å bevise healing. Og det er slett ikke sikkert at det er den beste veien å gå. Tidlig i boka beskriver jeg hva som skjer når jeg tar i bruk healing på en pasient som har fått nervebetennelse og har blitt sendt hjem fra sykehuset etter behandling, med like mye smerter. Jeg beskriver rett og slett hva jeg gjør og hva som skjer. Skeptikere har gitt meg tilbakemelding om at de har forstått mer om hva healing er gjennom den beskrivelsen enn gjennom media-debatter som lett kan bli en krangel om ”healing har effekt”, uten at man får en reell dialog om hva healing er, hva ‘virkning’ er og hvem det gir virkning for, sier Myskja. Han understreker viktigheten av å respektere menneskers egenopplevelse av helse, sykdom og behandling.

– Et godt eksempel er Sir James Parkinsons definisjon av Parkinsons sykdom, fra 1817. Siden da har jeg og en verden av helsearbeidere lært at Parkinsons er skjelving, maskeansikt, stivhet og trippende gange. Da pasientene selv for få år siden ble spurt hva som var de største plagene deres, havnet de klassiske symptomene fra sjette plass og nedover – de var selv mest plaget av tretthet, smerter, søvnvansker, depresjon og talevansker.

Jeg mener at debatten om healing må dreie seg mer om hva mennesker får ut av det, og mindre om selvoppnevnte overdommere som aldri har satt seg inn i healing.

Forskere sier at grunnen til at folk stadig oppsøker alternativbehandlere er at de får trøst eller at de møter noen med tid til å lytte. Akkurat som om alle som tar utdanning i avansert kinesiologi eller kinesisk medisin tar fem års utdaning for å lære å bli ”ei hand å holde i”. Det er for det første ganske krenkende for velutdannede, erfarne alternativterapeuter – i tillegg til det tvilsomme i at alternativbehandlere skulle ha større evne til omorg enn empatiske helsearbeidere. Dessuten underslås pasientenes egen oppfatning, nemlig at det virker. Men dét inkluderes ikke i medisinernes liste over grunner til at folk bruker healing og annen alternativbehandling.

Mestring

– Hvor mye endring eller reell helbredelse kan dette skape; kan det “bare”gjøre det lettere å leve med f.eks kreft, eller kan det også få kreften til å forsvinne?

– Det er et viktig spørsmål. Jeg tror at vi må starte med mestring. Kommer vi med påstander om at healing kan kurere kreft eller annen alvorlig sykdom, da dannes gjerne frontene: Du vil møte motstand, uansett hvor mange studier som legges til grunn. En statistiker vil alltid kunne si at statistikken ikke er god nok. Men hvis en person kan gi en god beskrivelse av at healing f.eks. “berørte meg så dypt at jeg begynte å gråte. Og gråten renset noe inne i meg, slik at jeg bedre kan mestre smertene” – så er det ingen som vil gå til angrep.

Healingdebatten kan lett spore av. Jeg så et program der ”Snåsamannen” Joralf Gjerstad la sine hender på ei blind jente i noen sekunder. Programmet bygget en forventning til at hun skulle kunne se etterpå. Gjerstad er uten tvil en av de store helbrederne, og det er fantastisk hvis jenta får hjelp. Men dersom aksepten av healing som metode blir knyttet til slike mirakler, er det lett å holde healing nede, i og med at ingen terapiformer klarer å leve opp til slike forventninger over tid.

Hvis vi derimot kan bygge opp gode beskrivelser av hvordan mennesker kan lære å mestre sine plager ved hjelp av healing, kan vi i større grad få forståelse hva dette kan gjøre for mennesker.

Slik kan den positive nysgjerrigheten vekkes. Er dette noe vi kan utnytte, f.eks når pasienten ligger på operasjonsbordet? Når vi snakker med et menneske som trenger hjelp? Er det noen grunnleggende kommunikasjonselementer healingprosessen peker på, som kan styrke vår vanlige kontakt med pasienter og medmennesker? Kan helsepersonell lære seg healing for å nå pasienter dypere og mer presist? Så kan vi utforske videre om healing også kan gjøre mer. Dét tror jeg er en vei å gå.

– Går det an å si mer om hvilke helsetilstander konvensjonell medisin best kan ta seg av, og hvor alternative metoder er det mest nærliggende?

– Det er en stor del av menneskers plager som hører hjemme i helsevesenet. Når jeg arbeider på legevakten, handler det om å sy kutt og vurdere om barnet med høy feber må på sykehus. Da har jeg lite behov for å synge, for å si det slik. Da jeg jobbet i noen år på hjertemedisinsk avdeling, var heller ikke dragningen mot det alternative så stor, selv om jeg gjorde noen små justeringer. Jeg fikk inn musikk til avspenning og lærte folk trykkpunkter ved forstoppelse, slik at vi reduserte forbruket av forstoppelsesmidler, for å nevne noe. Medisinen er best på akutte skader og veldefinerte lidelser, som hjertesykdom.

Derimot er alternative terapier per idag best på å gi folk gode verktøy. Der legene sier “fem om dagen” og ”tren”, kan alternative behadlingere gi presise energiøvelser og verktøy til egenomsorg. Mange alternativbehandlere har en avansert kunnskap om sammenhengen mellom sinn og kropp, som kan komme til nytte ved kronisk sykdom eller lett psykiatri. Jeg har også tatt i bruk disse verktøyene hos pasienter som er døende av kreft og de med langtkommet demens på sykehjem; noen av de sykeste i helsevesenet. Og det har virket. Jeg kler det om i en form som kan aksepteres i helsevesenet, og slik kan man vise at dette er verktøy som faktisk kan hjelpe mennesker.

Medisinen er bygd opp på etbehandlingsparadigme: man finner sykdommen og setter inn tiltaket. Problemet er da at man har svakere verktøy til å forebygge og komme til i tidligere stadier – vi kan minnes kinesiske leger, som fikk betalt for å holde pasienter friske, men ikke når de ble syke! Derfor ser jeg en stor plass for mange alternative metoder i forebygging. Jeg har en visjon om at flest mulig skal få lære noen av de verktøyene jeg presenterer i “Finn din indre kraft”.

– Hvilke verktøy er i hovedsak dette?

– Det jeg har forsøkt å gjøre i boka Finn din indre kraft, er å gi mennesker et systematisk verktøyskrin.

Jeg starter med grunnleggende øvelser – diagonalgangen og dunkeøvelser i riktig rytme på akupressurpunktene. Donna Eden – den mest kjente innen det voksende energimedisinske feltet – har utviklet enkle energimedisinske øvelser som virker raskt. Når du i tillegg finner riktig rytme, kan dette i seg selv sette igang overlevelsessystemet. Jeg har selv sett langtkomne kreftpasienter som sliter medfatigue (krefttrøtthet), som kommer seg ved hjelp av dette.

Dessuten tar jeg fram det urgamle bevegelsessystemetseamm jasani, som har mye til felles med qi gong, tai ji, karate – men det unike med dette er at det kan settes inn på alle funksjonsnivåer – ME-pasienter har for eksempel hatt særlig stort utbytte, det samme gjelder mennesker med angst og depresjon.

 

Verktøy til selvhjelp

– Det handler også om verktøy for hverdagslivets utfordringer. Gjennom livet krangler og sårer vi hverandre, eller sjefen kan snakke hardt til deg og slik utløse at du som ansatt synker sammen. Slike episoder kan være en utløsende årsak til sykemelding. Enkelte forblir sykemeldte, og føler seg krenket. Jeg traff en person som var blitt uføretrygdet etter et hardt ord sagt på et lærerværelse. Det var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Folk går med belastninger, så kommer krenkelser på toppen av dette, uten at de har noen verktøy de kan løfte seg selv med. Det kan gi en negativ spiral. Derfor forsøker jeg å presentere noen verktøy jeg har sett at fungerer også i slike situasjoner.

Samtidig går jeg dypere inn i hva som ligger i uttrykk som ”tankekraft” eller ”sinnets muligheter”. Eksempelvis viser jeg enkle øvelser som kan stoppe tankesurr og gi indre stillhet.

– Tenker du at slike belastninger i hverdagen – vonde opplevelser, det å bli såret, krenkelser – i seg selv kan lede til fysiske sykdomstilstander, som kreft?

– Det er ikke en mekanisk sammenheng mellom emosjonelle belastninger og fysisk sykdom: Årsakene til sykdom er mange og sammensatte: Gener, miljøgifter, emosjonelle sår, biokjemiske ubalanser – i tillegg tror jeg at vi må se sykdom i en mer kollektiv sammenheng: Det handler ikke bare om det enkelte menneskets prosesser. Jeg har ofte opplevd at noen mennesker som blir syke, også lever andres lidelse. Men mange av mine pasienter har hatt stort utbytte av å arbeide med egne emosjonelle mønstre, og jeg har også eksempler på mennesker som mener at dette har helbredet dem, til og med fra fysiske sykdommer. Dette peker mot det jeg prøver å utforske systematisk i utdanningen i enhetsterapi;vår indre helbreder.

Vår selvhelbredende kraft

– Vår selvhelbredende kraft er ikke én mystisk kraft, som primært sitter i hendene hos enkelte healere. Det finnes mange mange kulturer og medisinske tradisjoner som har forsøkt å ta i bruk vår selvhelbredende evne på en systematisk måte. Idag kan vi hente ut et destillat fra noen av disse metodene, og vi kan dokumentere mange av elementene. IFinn din indre kraftsnakker jeg for eksempel om “puls” – som i positiv psykologi gjerne kalles “flyt”, som er ett av de vitenskapelige begrepene vi kan bruke for å forstå vår selvhelbredende kraft.

Noen elementer er ordløse og ligger innenfor spirituelle nivåer. Mennesker har i alle år fortalt meg om sine åndelige opplevelser, siden de vet jeg er åpen for det. Og jeg vet at sinnet har evne til både å fokusere og åpne, og vi har evne til å forvandle følelser, fra negative emosjoner som kan sitte fast i oss, til det styrkende. Vi kan gå inn i de dypere følelsene knyttet til styrke, empati, kjærlighetsevne, respekt – og vi kan ta tak i de kroppslige elementene knyttet til energibanenene, til rytme og puls. Alt dette kan beskrives. I utdanningen i enhetsterapi smelter alt dette sammen til et enhetlig verktøy, der det ikke blir en motsetning mellom å arbeide intuitivt eller ”klarsynt” med energifelter, og vitenskapelig presisjon.


Å beskrive healing

Finn din indre kaft beskriver Myskja hvordan han gir healing til pasienter og hvordan dette skjer. Disse fremstillingene skiller seg en del fra de vanligste forestillingene mange kanskje har om hvordan healing foregår.

– Slik healing noen ganger har blitt framstilt, kan vi få inntrykk av at behandleren overfører en mystisk kraft til en pasient, som er passiv i prosessen. Men jeg tror noe av det viktigste som skjer i healing, er at det bygges opp en resonans; en samklang. I medisinen vet vi at for at medisinen skal virke, så må vi ha et reseptorsystem. Slik er det også i healing, det må bygges opp et kontaktfelt. Hvis vi skal ha en kommunikasjon her vi sitter, så må det bygges opp en kontakt mellom oss. Og denne kan beskrives som mellom-menneskelig kommunikasjon, eller som et energifelt. Og i dette feltet skjer det noe.

Et viktig element i dette er også at man har evnen til nullstilling. Nullstilling av egne tanker, emosjoner og at man klarer å skape en åpenhet. Hvis det vi kaller healing skal kunne skje, så må man ha to poler – som i lysrørene i taket. Disse polene skaper igjen et tredje punkt. Det tredje elementet opplever jeg at har å gjøre med vår spiritualitet; en dypere intelligens som vet hva som trengs i situasjonen. Og hver situasjon er ny: Det fascinerende er at helbredelsesprosessen i healing aldri gjentar seg selv, men skaper verden på nytt, i øyeblikket.

Det som gjør at hendene begynner å bevege seg skjer ikke fra det kognitive, fra tanken. Det skjer via nærværet, i feltet, automatisk. Mange av mine elever sier at “jeg skjønner ikke noe av det jeg gjør, men hendene mine skjønner”. Hendene begynner å bevege seg nærmest av seg selv. Det er en indre viten som styrer.

Kall og verdighet

I boka skriver Myskja om vår alles lengsel etter tilhørighet, kjærlighet; å bli sett og møte respekt i livene vår.

– “See me, feel me, touch me, heal me,” skriver jeg i boka. Vi søker alle verdighet, respekt. Mennesker i helsevesenet og alternative behandlere har fått et kall til arbeidet de gjør. Derfor mener jeg det er viktg at folk slutter å mistenkeliggjøre healere. Det er uetisk. Det er ingen som påstår at en sykepleier er sykepleier bare for å utnytte svake, syke pasienter – for å tjene penger. Man må se at de som velger å jobbe med healing eller alternativbehandlling gjerne har gjort større offer enn de som er innenfor det vanlige helsevesenet kan forestille seg.

Healere opplever at en av landets fremste professorer i idéhistorie, lønnet av våre skattepenger, sier at Snåsamannen og andre healere bare holder på med vrøvl. Folk som skal forvalte vår visdom, bruker slike ord om andre menneskers fag og indre intensjon. Det er viktig at mennesker som søker noe ikke blir trykket ned, men møter en grunnleggende respekt.

Å bygge et fag

– I den kritikken ligger vel også en påstand om at dette – f.eks. healing – i realiteten ikke er noe fag?

– Det er sant. Og healere og andre må disiplinere seg faglig. Strømmen av folk som ønsker å gå inn i alternativ behandling lar seg ikke stoppe. Jeg tror samtidig at de alternative miljøene må ta noen valg. Jeg ser at helsevesenet åpner seg på mange områder, blant annet i forhold til at pasientens egne ressurser skal komme fram, kommunikasjonsforhold – og åpenhet i forhold til andre metoder enn medikamentell behandling. Om noen år vil også åpenheten for å utforske energifelter øke.

Der medisinen ikke kommer til å vike, er på det vitenskapelige grunnlaget, som må være der. Det må være en faglig ramme. I enhetsterapi har vi jobbet mye med å definere fagkriterier: Vi definerer hva som er essensielt og unikt ved denne terapien. Så; hva er det som er essensielt, men ikke unikt? Hva er det som er valgfritt, og hva skal ikke forekomme? Både i etikk og menneskesyn, og i terapiens utforming.

Slik kan vi lage en faglig ramme, sånn at faget trer fram som enhetlig. Healerstanden kan sies å ha hatt en utfordring, siden det er mange individualister som kjører sitt eget løp. Ideen om at “jeg er en ren kanal for den guddommelige kraft”, er faglig sett problematisk. Medisinen kommer ikke til å gi anerkjennelse til en slik tilnærming.

Jeg tror de alternative terpiene trenger å fronte det intuitive og snakke åpent om arbeid med energifelter og spiritualitet, men man må kunne beskrive hva man gjør og hvordan. Da vil helsevesenet begynne å lytte.

Veivalg

– Selv har du kanskje ofret en trygg karriere i helsevesenet til fordel for arbeid mer innenfor alternativbehandling. Har det vært et vanskelig veivalg for deg?

– Jeg har mange ganger hatt mulighet til en god karriere i sykehussystemet. Jeg elsker legegjerningen og helsevesenet, men det andre elementet trykker på – og endelig har det tatt form i “Finn din indre kraft”.

Men det var tøft å slutte ved Hospice Lovisenberg og arbeidet med døende kreftpasienter Det var det eneste stedet jeg virkelig følte jeg hadde funnet min plass som helsearbeider. Det var intenst meningsfylt og jeg elsket arbeidet mitt.

Da jeg ga ut boka “Den musiske medisin”, utløste det et skred, som har ført til alt det andre jeg har gjort i helsevesenet. Det oppleves som en spesifikk oppgave som er gitt til meg. Jeg skulle så gjerne ha vært to mennesker; en som fikk lov å være lege på Hospice Lovisenberg, og en som gjør det jeg gjør nå. I ettertid ser jeg imidlertid at jeg tok det nødvendige valget.

– Kunne du gitt ut denne boka for 10-15 år siden?

– Aldri. Da ville min medisinske karriere, som jeg har nå, vært over. Det var ingen mulighet. Jeg har hatt en stemme inne i meg som i over tretti år har fortalt meg at tiden ikke har vært moden til å snakke åpent om healing og energi ennå. Men for to år siden begynte det å løsne – stemmen sa ”Nå er tiden inne”. Så tok forleggeren kontakt for et år siden.

Dette har nok også å gjøre med at medisinen har beveget seg mot en åpenhet og ydmykhet overfor det vi ikke kan forstå, hvis det blir presentert i riktig ramme. Jeg opplever det som en fantastisk gave å få lov til å være lege – og kunne bidra til å gjøre menneskers liv litt bedre og oppleve at mennesker finner en ny styrke i seg selv! Det gir meg en dyp følelse av mening, som jeg er svært takknemlig for, sier lege Audun Myskja. Han siterer en tekstlinje i en sang han har spilt inn med bandet Aum:

“Finding a place to rest for a while,

till the restless awareness pushes you on –

(Seeing the void, there is grace for the few

Maybe one day it will be there for you

Making your path as you travel the road

Follow the guiding line you`ve been shown)”

 

www.livshjelp.no

 

***

 

Enhetsterapi

Enhetsterapi er en nyutviklet terapi som bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og de mest virksomme elementer i komplementære metoder.

Utdanningen er treårig, basert på bolker på ett år av gangen. Ettårsbolkene vil hver for seg gi en enhetlig kompetanseutvikling, og elevene vil sitte igjen med verdifull realkompetanse selv om de kun fullfører ett eller to år.

Sentrale temaer:

 • Anatomi og fysiologi i lys av nyere energiforskning, åndsvitenskap og naturlige lover.
 • Forståelse av de ulike nivåer i vårt kropp-sinn system, via innsikt i energifelt og aura.
 • Du vil få lære de ulike tilnærminger til aurasyn og sansning av energi.
 • Helbredelse ved tanke og bevissthet – de ulike nivåer.
 • Hvordan skape terapeutiske endringer.
 • Hvordan endre de grunnleggende energisystemer – forvandling som metode
 • Meditativ medisin – hva virker
 • Påvirkning av mentale og emosjonelle problemer via selvinnsikt, puls og energipunkter.

 

Undervisningen vil gi ferdigheter innen:

 • kommunikasjon
 • motivasjon
 • forståelse av kroppsspråk
 • lytteferdigheter
 • veiledning.

 

Samtidig vil utdanningen gi innføring i terapeutiske teknikker som:

 • terapeutisk berøring
 • resonansterapi
 • eutonibehandling, bygget på venepumpeterapi
 • strukturert samtaleterapi
 • hjelp til selvhjelp-konsept
 • ernæring
 • enkle psykoterapeutiske teknikker
 • terapeutisk stemmebruk
 • toning – din terapeutiske stemme – bruk av syngeboller i energifeltet
 • blomstermedisin og psykologisk innsikt
 • frekvensmedisin

 

Kursleder er dr. Audun Myskja, som har over tretti års erfaring innen integrert medisin og har utviklet metoden enhetsterapi.

www.livshjelp.no

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.