Biodanza – Heart in motion

Med bevegelse og kroppsspråk skaper Biodanza dyp kontakt med livet i øyeblikket og ”kroppslig opplysning”, mener Deán Matuka, lærer i Biodanza. Det finnes nå mer enn hundre Biodanza-skoler i verden. Vi dro på workshop!

Av Johanne Woll

Jeg møter opp i West End dansestudio i Oslo en solrik lørdagsmorgen, for å oppleve Biodanza, en form for terapeutisk dans som er stadig økende i popularitet. Jeg møter Deán Matuka, en lærer fra London som har utviklet sin egen retning innen danseformen, Heart in Motion, og startet skole i Oslo. Jeg ber ham fortelle hva Biodanza egentlig er.

 

Biodanza – Heart in motion

Livets dans

– Ordet Biodanza betyr ”livets dans” og er en fantastisk og ukomplisert måte å jobbe med selvutvikling på, forklarer Deán.

– Mennesker har til alle tider danset for å uttrykke følelser. Ved fødsel og død, når vi er lykkelige og når vi sørger, har vi brukt dansen for å kunne håndtere følelser. Her i Vesten har vi mistet denne evnen siden vi lar våre tanker kontrollere våre følelser. Vi undertrykker følelsene våre istedenfor å uttrykke dem, noe som gjør at vi lagrer spenninger både mentalt og fysisk i kroppen. Men gjennom Biodanza kan vi slippe disse spenningene og på nytt finne balansen i oss selv og avdekke vår enorme vitalitet og  livsglede. Heart in Motion er en utvidet og modifisert utgave av det originale Biodanza-systemet. Den er utviklet på grunnlag av mine 25 år med erfaring innen healing, menneskets dynamikk, energiarbeid, sjamanisme og kommunikasjon, forteller Deán.

 

En opplevelse av øyeblikket

Å oppnå en dyp kontakt mellom kroppen, livet og oss selv er noe av det Deán mener vi kan oppleve gjennom Biodanza. En intens opplevelse av øyeblikket.

– Metoden vi bruker for å oppnå kontakt med oss selv og verden, er Vivencia, som er en intens opplevelse av øyeblikket. Denne tilstanden når vi gjennom dansen. Vivencia er en tilstand av total åpenhet til livet i øyeblikket. Å være i Vivencia er å være fullstendig levende og nærværende til alt som foregår inne i oss og rundt oss. Det kan kanskje kalles en tilstand av fullstendig kroppslig opplysning. En tilstand av fullstendig kontakt og sammensmeltning med oss selv og med livet, forteller en engasjert Deán.

– I det originale Biodanza-systemet jobbes det med fem områder av Vivencia, fem områder for utvikling. Vitalitet, seksualitet,  kreativitet, hengivenhet og transcendens. Men gjennom mine observasjoner og min forståelse av helbredende prosesser innså jeg at det manglet et område. Derfor finnes det i Biodanza – Heart in Motion – et ekstra område, integritet. På kursene gis vi mulighet til å oppleve, vekke og utvikle disse forskjellige sidene i oss selv. Det endelige målet med Biodanza-systemet er å kunne vekke en konstant tilstand av Vivencia i menneskers liv, slik at vi kan gå gjennom livet i en tilstand av lykke og glede.

Biodanza – Heart in motion

Kroppens språk

– Øvelsene vi gjør i Biodanza er verktøy vi bruker for å øve oss på å kroppsliggjøre de forskjellige aspekter av mennesket. Det finnes hundrevis av øvelser som brukes innen et system. Alle er nøyaktig utformet for å oppnå en spesifikk effekt. Selv om vi bruker disse øvelsene i en klasse, er det ingen trinn eller rutine involvert. Det er heller ikke mulig å gjøre en øvelse rett eller galt. Det handler om hva vi føler når vi beveger oss. Selv om øvelsene er potente og kraftfulle i seg selv, har de ingen isolert verdi i Biodanza. Vi setter de sammen i et system slik at de gradvis leder oss langs veien av Vivencia og fører oss dypere og dypere og lar oss åpne oss mer og mer. De er organisert i spesifikk rekkefølge for å fremkalle en forandringsprosess i oss som varieres fra gang til gang, avhengig av hvilket tema som er valgt for gruppen og hvilket nivå man er på.

Deán forklarer at øvelsene både skal fri oss fra det daglige og gi oss ny opplevelse av kroppens egen kommunikasjonsevne.

– Under øvelsene bruker vi bare kroppsspråket for å kommunisere, vi bruker ikke ord og verbal kommunikasjon. Dette gjøres både fordi det hjelper oss å legge igjen dagliglivet utenfor, og fordi det gir oss muligheten til å utforske kroppens evne til kommunikasjon. Kroppens kommunikasjon er langt overlegen ordene vi bruker for å få frem mening. Vi brukte alle dette språket da vi var barn, men har siden gjemt det bak en ”sosial maske” vi bruker for å kunne passe inn i samfunnet, med sine regler for å bli godtatt av andre. Men det er alltid lagret i kroppene våre, og gjennom Biodanza får du nøkkelen til å finne tilbake til denne formen for kommunikasjon.

Musikken

– Musikken er også veldig viktig. Musikken vi bruker i Biodanza er drivkraften i hele systemet. Det er den som får kroppen vår til å bevege seg og som veileder oss i prosessen. Hver øvelse følges av et nøye utvalgt musikkstykke. Det er fascinerende å se hvordan forskjellige sanger spilt til den samme øvelsen gir fullstendig forskjellig effekt på deltakerne. Musikken blir derfor nøye valgt ut etter hvilket tema man ønsker å la gruppen oppleve. Vi bruker veldig forskjellig musikk, fra latinske rytmer til klassisk, men felles for all musikk er at den må ha evnen til å vekke følelsene våre og røre oss på et dypere nivå.

Siden alle er forskjellige får alle sitt eget uttrykk i Biodanza.

– Vi har alle forskjellige kroppsfasonger, forskjellige størrelser og alder, og vi har varierende forutsetninger for bevegelse. I Biodanza lærer vi å jobbe med det vi har. Vi uttrykker det vi kan på den måten vi kan, og vi feirer våre forskjeller. Vi gjenkjenner og aksepterer mangfoldet av mennesker. Det er ikke hvordan vi ser ut når vi beveger oss som er viktig i Biodanza. Vi er ikke der for å imponere andre eller bevise verden at vi kan bevege oss vakkert. Vi er der for å øve oss på å være mennesker og for å lære nye måter å uttrykke oss på. Det handler om å få kontakt med vår kropp og våre emosjoner, og å la musikken bevege oss fra innsiden og ut. Det handler om å gi slipp på våre travle tanker og la oss synke inn i kroppen, sier Deán Matuka.

 

***

Opprinnelsen

Biodanzasystemet ble utviklet av chilenske Rolando Toro Araneda, en psykolog og antropolog som forsket på effekten av musikk og dans på psykiatriske pasienter. Hans fremgangsmåte inneholdt både fysisk aktivitet og stimulering av følelser gjennom dans og menneskelige møter.

Over flere år perfeksjonerte han sitt system før han holdt den første Biodanzaklassen i 1970. Systemet fant snart veien fra psykiatrien og ut til vanlige mennesker, og økte rask i popularitet. Det finnes nå over 100 Biodanzaskoler i Sør-Amerika, Europa, Afrika og USA.

 

***

Biodanza – Heart in motionEn dag på kurs

Vi starter dagen med noen oppvarmingsøvelser hvor hele gruppen deltar. Øvelsene er lekne og morsomme og frembringer mye latter hos deltakerne. Vi eksperimenterer med forskjellige måter å bevege oss på og forskjellige tempo. Vi får beskjed om å legge merke til rommet rundt oss og hvordan vi beveger oss i forhold til andre.

Vi går videre med å jobbe i grupper hvor vi skaper en dans sammen. Her er det bare å finne frem kreativiteten, men merkelig nok skapes dansen nesten helt av seg selv. Det er som om kroppen vet hva den skal gjøre og beveger seg rundt sammen med de andre i en flytende harmoni. Vi løftes opp og ruller rundt på gulvet, hele rommet tas i bruk. Men det er ikke bare dansen som brukes som verktøy i Biodanza. Etter pausen deles vi opp i par hvor en av oss fremfører en dans mens partneren, ved hjelp av fargestifter, lager en tegning av de følelser eller inntrykk denne dansen vekker hos dem. Her får også den som danser beskjed om å gjøre oppgaven vanskelig for den som tegner, så rommet fylles raskt med utrop og latter.

Etterpå deler man opplevelsen med gruppen og læreren svarer på spørsmål eller kommenterer etter hva man har behov for. Under dansen og øvelsene skal man ikke snakke sammen, men bare bruke kroppsspråket for å kommunisere. Derfor er det er veldig fint å ha denne stunden til å høre om andres følelser og opplevelser fra dagen.

Til tross for at jeg har vært i fysisk aktivitet hele dagen føler jeg meg oppstemt og full av energi når jeg forlater lokalet!

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.