Boabom: Bevegelseskunst fra Tibet

Boabom og Seamm-Jasani er en bevegelseskunst med røtter i gamle tibetanske systemer for meditasjon, helse og selvforsvar. Skapt for å utvikle vitalitet og indre energi, er det et effektivt verktøy mot stress og sykdom, ifølge lærer Asanaro.

Av Johanne Woll

Det var lege og forfatter Audun Myskja som først oppdaget og brakte bevegelsesystemet Seamm-Jasani til Norge og sitt Senter for Livshjelp på Ski. Der møter jeg den chilenske læreren Asanaro som har kurs denne helgen. Asanaro er grunnleggeren av de internasjonale skolene og er den som har gjort bevegelsesformen kjent gjennom sine bøker ”The secret art of Seamm-Jasani” og ”The secret art of Boabom”.

De første bevegelsene vi lærer, oppleves som enkle å mestre. Det føles litt stivt og uvant først, men etter hvert kommer flyten og energien. Bevegelsene kombineres med bevisst pust og meditasjon. Merkelig nok må jeg si at etter noen timers trening er jeg mer opplagt og energetisk enn jeg var da jeg kom. Flere på kurset forteller meg at de har hatt ulike helseplager og at Seamm-Jasani har vært til stor hjelp.

Asanaro forklarer at navnet Seamm Jasani betyr å gjøre mild flyt fullkommen. Det skapes aktiv avspenning ved å bruke langsomme og flytende bevegelser knyttet til spesifikke pusteteknikker for å utvide åndedrettet. Dette gjør at alle uansett alder og helse kan utføre det og bruke det til å gjenvinne sin vitalitet. Asanaro lover at med Seamm-Jasani vil du både leve lenger og få en bedre livskvalitet.

Opprinnelsen

– Seamm-Jasani er en del av et større system som heter Boabom. Boabom kommer opprinnelig fra Tibet og er en av mange bevegelsesystemer fra pre-buddhistisk tid, forklarer Asanaro.

– Det var en familietradisjon som ble brakt til Vesten tidlig på 60-tallet og siden utviklet videre her. Denne læren ble tidligere alltid lært bort i små, lukkede grupper. Og det er først nå de siste årene at det er åpnet opp skoler og at det læres bort til større grupper. Vårt mål nå er å starte skoler i flere land, og å skape en standard slik at læren er lik overalt.

Boabom: Bevegelseskunst  fra Tibet

Et komplett bevegelsesystem   

Seamm-Jasani er den myke kunsten, og Boabom er den sterke kunsten. Ifølge Asanaro er det viktig å ha denne balansen i livet.

– Siden vi alle har både myke og sterke sider, er det viktig å jobbe for å få balanse mellom begge. Vi kan ikke bare jobbe med våre myke sider, vi trenger også styrke for å finne balansen i livet. Seamm-Jasani lærer deg hvordan du kan bruke kroppen på en veldig myk og flytende måte. Og det forbereder deg samtidig på å lære å bruke kroppen til forsvar hvor du tar i bruk en veldig sterk energi. På et vis kan du si at disse to måtene å utøve Boabom på hjelper deg til å utvikle alle dine kvaliteter. Med Boabom sier vi at du lærer å bruke kroppen og sinnet på en dypere måte. Du utvikler og forsterker dine fysiske evner og krefter. Og det gir deg muligheten til å leve et langt liv med optimal helse.

Den myke kunsten   

Asanaro forteller oss at mange velger å starte med å lære Seamm-Jasani, før man går i gang med Boabom.

– Da lærer du deg systemet og bevegelsene steg for steg. Og jeg ser det som en fin måte for deg å våkne opp til dine muligheter for utvikling. Med sine myke, flytende bevegelser kan du trene Seamm-Jassani uavhengig av alder og fysisk helse. Du starter med enkle øvelser som etter hvert blir mer komplekse når du lærer systemet. Seamm-Jasani lærer deg hvordan kroppen din fungerer. Du vil fort merke at kroppen din blir mykere, og du vil få en ny forståelse for hvordan pusten din kan jobbe for deg. Du lærer koordinering og oppnår en bedre balanse mellom sinn og kropp. Men her er det ingen regler. Man kan selvfølgelig starte med Boabom dersom man ønsker det.

Selvforsvar

Boabom er et system for selvforsvar, men en veldig myk type selvforsvar.

– Vi lærer deg å bruke dine primitive, sterke energier på en veldig kontrollert og balansert måte. Å undertrykke våre emosjonelle energier er ikke bra i lengden, men det er heller ikke bra å la våre emosjoner ukontrollert flomme over. Vi lærer deg å bruke disse sterke energiene i de rette øyeblikkene og på denne måten finne kontroll. Det er ikke en aggressiv form for selvforsvar og det er ingen fysisk kontakt mellom elevene. Filosofien er at vi ikke ønsker å påføre kroppen skade. Boabom er ofte kalt ”kunsten om selvhelbredelse gjennom selvforsvar”. Selv om det er et effektivt verktøy i en kampsituasjon, er hovedfokuset at utøvere skal kunne oppnå optimal helse og vitalitet.

Balanse i livet   

I et krevende samfunn kan Boabom være et godt redskap til å finne den rette balansen, mener læreren.

– Vi lever i en verden som er i konstant endring. Opp-ned, mørke-lys. Men gjennom Boabom får du verktøy til å finne en balanse. Aldri helt nede, aldri helt oppe, du holder deg på midten. Sinnet og kroppen samarbeider. Vår kropp er ikke bare en maskin for arbeid, den er jo så mye mer enn det. Jo mer vi klarer å utvikle våre fysiske og psykiske evner, jo mer kan vi gi til andre og til samfunnet vårt. Men det er viktig at vi begynner med oss selv. Gjennom å finne balansen mellom kropp, sinn og ånd lærer du å se deg selv klart. Når du kan se deg selv klart, kan du også forstå andre mennesker bedre, mener Asanaro. Han beskriver Boabom som en dyp måte å kommunisere med oss selv på.

Boabom: Bevegelseskunst  fra Tibet

– Det er viktig å kunne se seg selv, kunne snakke med seg selv og å vite hvem man er. Som regel er vi så fokuserte på alt som er utenfor oss selv at vi mister fokuset på hva som finnes på innsiden. For noen kan kanskje dette fokuset på seg selv virke veldig egoistisk, men jeg mener det er absolutt nødvendig å bli kjent med seg selv for å stå stødig i verden. Jeg sier selvfølgelig ikke at alle nødvendigvis må lære Boabom, det finnes mange forskjellige måter. Musikk, kunst eller dans for å nevne noen, men alle bør finne en lære som passer for dem hvor de kan få muligheten til å bli kjent med seg selv.

Selvutvikling og spiritualitet  

– Jeg har selv egentlig et veldig praktisk syn på spiritualitet, jeg foretrekker å snakke om vitalitet. Jeg ser Boabom som en vitaminpille eller batterilader som gir deg ekstra kraft, men hva du gjør med denne kraften er ditt ansvar. Og dette ansvaret er vel det vi kan kalle den spirituelle delen. La oss se på Norge for å illustrere. Norge er nå et av de landene i verden med sterkest økonomi, og dette gir en veldig kraft og makt. Når jeg observerer nordmenn på trening, er de veldig fokusert og opptatt av hvordan de skal bruke kraften på rett måte. På samme måte ser jeg landet Norge prøver å bruke sin kraft riktig. Dette er hva vi ønsker å lære bort. At alle må ta ansvar for egen kraft.

Asanaro er opptatt av at Boabom er en religion- og kulturnøytral bevegelsesform.

– Boabom er ikke knyttet til noen religion eller kultur. Jeg vil vel heller kalle det en filosofi. Den rommer ikke noe gudsbegrep, vi respekterer alle trosretninger og har lærere fra mange forskjellige religioner. Du kan se på Boabom som vital energi som du retter dit du vil. Våre liv er så korte at det ikke er bra å forspille muligheten til å søke etter din egen vei. Hvilke svar du finner på livets store spørsmål, er en veldig privat sak. Det fine med Boabom-filosofien er at den lærer deg å ha respekt for deg selv og respekt for kroppen din. Religion er noe utenfor kroppen din. Religion forklarer ofte ting utenfor deg selv og snakker ikke så mye om kroppen din, det jordiske. Hovedfokuset er på det evige og det eteriske. Mens vi ser litt annerledes på det, og mener du må starte med kroppen først. Dersom du ikke forstår de fundamentale prinsippene, kan du heller ikke forstå de finere tingene, sier Asanaro.


Seamm-Jasani- og Boabom-klasser finnes nå i Oslo, på Nesodden og i Haugesund. For mer informasjon gå til: www.boabomnorge.com. Se også Boabom Norden på Facebook.

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.