Byrin Katie: Veien til friheten

En tidlig morgen for snart 30 år siden erfarte Byron Katie noe som endret livet hennes for alltid. En indre transformasjon som ga en altomsluttende frihet. I årene siden den gang har hun inspirert mennesker verden over til å erfare det samme. Hun kaller det ”The Work”. 

Av Eirik Svenke Solum

– The Work er en enkel måte å undersøke det vi tror om tilværelsen og våre forestillinger. Tankene våre og det vi tar for gitt at er sant. Alle med et åpent sinn kan gjøre det. Det er heller ingen lære. Det er bare noen enkle spørsmål.

Jeg snakker med Byron Katie på telefon fra California. Stemmen er mild og varm. Noen ganger tar hun seg gode tenkepauser før hun fortsetter.

– Hvis vi er deprimerte, føler oss såret eller engstelige, så er alt vi trenger å gjøre å identifisere hva vi faktisk tenker og tror. Og deretter betrakte det innenfra oss selv, og å la vår indre visdom strømme ut av oss. Og la oss selv slippe fri fra alle tankene og forestillingene som gir oss et liv med lidelse.

Katie snakker ofte om frihet. Den virkelige og dype friheten til å erfare livet slik det egentlig er.

– Frihet er vår fødselsrett. Alle har rett til å oppleve at den indre utforskingen av våre forestillinger virker. Og når en person er åpen for dét, blir man fri. Det er der for alle!

Det er lett å høre at hun genuint formidler noe hun selv erfarer er sant og vakkert.

– Det er ikke The Work som virker, det er vår egen visdom som gir oss innsikt. Det The Work gjør er å gi oss spørsmålene som er porten til visdommen som finnes i like stor grad i hver og en av oss. Og det er virkelig vakkert.

Grunnen til at det virker, er at vi stiller spørsmål. Hvis jeg f.eks. tenker at ”han bryr seg ikke om meg”, så spør jeg er dét sant? Er det faktisk sant at han ikke bryr seg?

 

Ble gitt klarhet

– Handler dette om å innse at det finnes en virkelighet bakenfor vår bevissthet av tanker og forestillinger?

– Vel, hvis det er slik at jeg etter å ha stilt meg de fire spørsmålene [se egen boks], ser at det var uriktig av meg å tro f.eks. at ”han bryr seg ikke om meg”. Da er jeg på vei til noe annet. Jeg har sett noe som ligger dypere. Kanskje dette høres for enkelt ut for noen. Jeg kan bruke et annet eksempel.

La oss si at du ser at himmelen er blå, mens hele verden sier at den er rød. For deg er den helt blå og det er ikke mulig for deg å se at den er rød. Men du kan akseptere at den ser rød ut for andre. Siden andre kan se det annerledes.

Man trenger ikke gå til krig mot verden for å holde på innsikten vi finner ved de indre undersøkelsene. Alle har rett til å ha sin opplevelse og det mest verdifulle er hva som er sant for meg. Ikke å forandre andres oppfatninger eller opplevelser.

Jeg ønsket at lidelsen skulle ta slutt. Og som en nådegave ble jeg gitt en klarhet. Ikke en klarhet som jeg kan gi direkte videre, siden andre menneskers egne overbevisninger. Men jeg kan tilby den indre undersøkelsen. Så kan man velge å bruke den eller ikke.

Fred og ego

– Kan denne introspeksjonen brukes på alle livets områder?

– Å, ja! Det er ingenting vi ikke kan stille spørsmål ved eller undersøke. Men egoet liker det ikke. Egoet er veldig redd for sannheten. Fordi identiteten trues. Og da vekkes det store spørsmålet: Hvem er jeg? Når egoet konfronteres med dette spørsmålet, kan det gå til krig.

– Hvis enda flere lærte denne prosessen, ville det skape mer fred i verden som helhet også?

– Jeg opplever at det er dét som skjer. Mennesker som aldri har møtt meg, møter andre mennesker som praktiserer The Work, leser Elsk det som er eller andre av mine bøker. Jeg mottar e-poster fra hele verden.

Den indre undersøkelsen er tilgjengelig for alle. Men noen ganger må vi være presset opp i et hjørne og kjenne på smerte og depresjon, før sinnet åpnes. Andre trenger ikke dét. Noen kan bare være nysgjerrig på å finne en vei ut av det som er smertefullt.

Da kan vi også oppdage mulighetene ved å endre livet gjennom indre arbeid. Og innse at vi ikke kan skylde på noen utenfor oss; sjefen, partneren, naboen eller veilederen. Den indre undersøkelsen handler om å sitte alene med seg selv. Vi stiller spørsmål, vi venter og hvis vi virkelig lytter, vil opplysningen skje i oss.

Opplysning

– Du bruker ordet ”opplysing”. Er The Work og prosessen du beskriver en vei til det vi tradisjonelt forbinder med spirituell opplysning?

– For meg er opplysning å erkjenne hva som skaper lidelse og hva som ikke gjør det. Sinnet er skaperen av alt slik vi forstår det. Hvis jeg ikke liker verden, så er alt jeg trenger å gjøre å undersøke hva jeg tror om verden. Da vil himmelen vise seg.

Når vi begynner å utforske våre forestillinger om verden, vil verden gå over fra ett paradigme til et annet. Det er i ferd med å skje for alle. Siden vi har denne visdommen i oss. Vi må bare koble oss på den.

Sokrates sa at ”det uutforskede liv er ikke verd å leve” – og jeg kunne ikke være mer enig.

Vendepunktet

Så til den avgjørende morgenen i 1986. Gjennom hele 30-årene hadde Katie opplevd en stadig kraftigere depresjon. Dette hadde vart i mer enn 10 år, og selvmordstankene og de tunge følelsene opptok en stadig større del tilværelsen.

– Samtidig som depresjonen var voldsom, følte jeg at jeg ikke hadde noen grunn til å være deprimert. Jeg hadde tre flotte barn, et fint hus og alt det et lykkelig menneske skulle trenge. Så hvorfor var jeg så deprimert? Jeg følte skyld på toppen av depresjonen.

Jeg sov på gulvet, siden jeg ikke syntes jeg fortjente en seng. Oppfatningen jeg hadde om meg selv var forferdelig. Der har du identitet; å gjemme seg bort, for å gjøre verden en tjeneste. Det var det sinnet mitt gjorde, forteller Katie.

– Jeg våknet en morgen på det gulvet, og da jeg åpnet øynene var jeg våken på to helt ulike måter. Den ene var slik jeg våknet hver morgen. Den andre måten er fortsatt vanskelig å sette ord på, men det denne erfaringen skapte var en ikke-identifikasjon. Jeg erkjente at når jeg trodde på tankene mine, så led jeg. Når jeg utforsket tankene og ikke trodde på dem, så led jeg ikke. Og jeg skjønte at var sant for alle mennesker.

I dette øyeblikket, denne morgenen, opplevde jeg en totalt gjennomgripende, vibrerende glede – selv om det også var fullstendig tomhet.

Katie forteller at denne tilstanden ikke har avtatt på alle årene som har gått siden.

– Jeg så at sinnet ga navn til alt omkring meg, og slik brakte det til eksistens. Selv om det var en falsk eksistens. Det var sinnets illusjoner.

Det hele fikk meg til å le godt. Det var som en kosmisk vits. Vi **tror** livet. Selv om det er et falsk liv. En søvntilstand vi erfarer. Vi tror vi er våkne, men det er en drøm.

Jeg var også mye stille i tiden som fulgte. Det var vanskelig for meg å diskutere eller beskrive opplevelsen for andre.

– Tenkte du noen gang at denne tilstanden ikke ville vare, at livet snart ville vente tilbake til det vante?

– Nei, det var så levende i meg. Hvis jeg tenkte at det ikke ville vare, så ville jeg heller ikke trodd på erfaringen. Der kommer humoren inn; ”er det sant?” og ”vil det vare?” Det er egentlig absurde spørsmål som sinnet skaper.

Hvis man praktiserer en indre utforsking av våre forestillinger, så kan denne bevisstheten være der enten man går på gaten, på vei til jobb, leker med barna eller når man stiller spørsmålet ”vil dette vare?”. Da vil en umiddelbar glede melde seg, det blir morsomt! Og dét er et sinn som våkner til seg selv. Det er et uttrykk for kjærlighet, glede og frihet.

 

Et vennlig univers

Å oppleve at vi er omgitt av et vennlig univers som vil oss vel, er en viktig del av å oppdage vår sanne natur, mener Katie.

– Så snart man innser at universet er vennlig og at det allting dypest sett er dét – kjærlighet – da trenger man ingen fortid eller framtid. Da hviler man fullt ut i det som er og det som ikke er.

Når Katie skal beskrive hva vi oppnår ved å praktisere den indre utforskingen med The Work, så svarer hun med ett ord:

– Fred.

Men hun fortsetter:

– Kjærlighet. Til oss selv og våre medmennesker. Det gir opplevelsen av en tilstand av takknemlighet og et ønske om å hjelpe. Dersom man ikke lever i frykt og uten et selv som opptar all oppmerksomhet, så blir fokus på hvordan å være til tjeneste for verden og andre mennesker.

Daglig praksis

The Work er ikke bare en kjapp ”quick fix”, som ordner alt på et øyeblikk, sier Katie.

– Jeg foreslår at man gjør dette som en daglig praksis. Man kan ikke omskape den verden vi har skapt i oss selv i en håndvending. Men det å ta del i prosessen da verden våkner opp til seg selv er vakkert. Tiden det tar er bare en gave. Det er bare fred.

Det må ikke ta så lang tid heller. Siden vi gjenkjenner det umiddelbart, fordi det avspeiler vår sanne natur. Vi trekkes mot det.

Noe av det jeg elsker med The Work, er at det handler om hvordan. Mange har formidlet innsiktene, men jeg opplever at delen om hvordan har manglet.

Folk kan ta denne prosessen inn i sin daglige praksis, enten de er buddhister, ikke-religiøse eller har et annet livssyn; det som passer for dem.
Parforhold og kjærlighet

Katie har også skrevet bøker om kjærlighet og parforhold. Å praktisere The Work kan forvandle relasjonene vi har til hverandre, mener hun.

– Det kan forandre forholdet til partneren totalt, dersom vi utforsker forestillingene vi har om den andre. Det gjelder også andre nære relasjoner. Da dette skjedde med meg, så kjente ikke barna mine igjen meg etterpå. Noe hadde tatt over moren deres sin kropp. De var satt ut i lang tid etterpå. En helt ny forbindelse oppstod mellom oss, mye latter og en helt ny glede.

Slik ble også hjemmet vårt endret. De begynte etter hvert å forstå hva det handlet om og dessuten ta det inn i sine egne liv. Senere også vennene deres.

 

 **


Om Byron Katie
Byron Kathleen Michell (Født Reid)
Født 1942 og bosatt utenfor Los Angeles i California.

Hun er forfatter og foredragsholder som underviser i sin egen selvutviklingsretning ”The Work”.

Katie har skrevet bøkene Elsk det som er – fire spørsmål som kan forandre livet ditt. (2002), Trenger jeg din kjærlighet?” (2005), ”Question Your Thinking, Change The World”** (2007) – og flere.

 

 

 

**

The Work

The Work er en enkel metode for introspeksjon, en undersøkelse av egne tanker og forestillinger. Katies utgangspunkt er at vi mennesker plages av stressende og smertefulle tanker, som vi aldri vurderer om faktisk er sanne eller usanne. Tankene skaper stress og blir styrende for livene våre. Vi blir ufrie.

Årsaken til depresjoner, bekymring, avhengighet og frykt ligger i overbevisningene og tankene vi har om verden og omgivelsene våre. Heller enn å forsøke å forandre verden i det ytre kan vi snu dette ved å stille spørsmål omkring våre tanker, mener Katie.

De fire spørsmålene er:

  1. Er der sant?
    2. Er du helt sikker på at det er sant?
    3. Hvordan reagerer du når du tenker den tanken?
    4. Hvem ville du være uten denne tanken?

 

 

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.