– Du er alltid mer

Gillian Godtfredsen underviser i coaching og NLP. – Det handler om å hjelpe andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg, sier hun. Vi møtte henne til en prat om hva coaching egenlig er.

Av Eirik Svenke Solum

– Coaching gir forståelse for de dypere prosesser i livet. Det er verdibasert, bevisstsøkende og ressursfrigjørende, sier Gillian Godtfredsen, som er grunnlegger av Nordic Coach og NLP Academy (NOCNP). Her lærer man hvordan å bistå seg selv og andre til å gjøre positive endringer og progresjon i livet, forklarer Gillian. Sammen med sine kolleger holder hun like ved Fram- og Kon Tiki-museet på Bygdøy i Oslo. Det er utsikt over fjorden og båtene glir rolig forbi.

– I en coachingsituasjon er det på forhånd alltid avklart hensikt, intensjon og ønskede målsetninger. Og spesifikke bevis på at målene er oppnådd. Prosessen er interaktiv og det handler i stor grad om å bistå et menneske eller et team i å tenke, føle, handle og lære for å nå målene. Vi hjelper andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg.

– Er de spirituelle aspektene del av coachingen hos dere?

– I alt vi gjør hos oss er det en spirituell essens. Våre skoler er bygget på en spirituelt filosofi og er selve livsblodet i vårt arbeid.

Det er fokus på indre personlige verdier og hensikten bak de ønskede målene. Ved å bevisstgjøre og akseptere årsakene bak utfordringene som oppstår, for deretter å sette fokus på frigjøring og mobilisering av egne ressurser for veien videre. Mennesker trenger å bruke seg selv og sine personlige ressurser for måloppnåelse, og de trenger spesifikke bevis for at de beveger seg i riktig retning og en handlingsplan, mener Gillian.

Les også om helsecoaching

Livsformål

Det trenger ikke alltid være konkrete mål som er tema i coaching. Det kan like gjerne være de store linjene, forklarer Gillian.

– Veldig ofte kommer mennesker til coaching med et ønske om å forstå seg selv bedre, for egenutvikling og for å finne sitt livsformål. Mitt motto er ”Your are always, in all ways more”. Coaching er en oppdagelsesreise i selvet, man graver etter ”gull og edelstener” i seg selv. Og de finnes alltid der.

Vi jobber med ulike nevrologiske nivåer. Alt fra hvor vi befinner oss rent fysisk i omgivelsene, adferd og handling, til evner og ferdigheter, verdier, ressurser og overbevisninger, identitet, visjon og livsformål. Når vi kommer til de høyere nivåene oppnår vi en høyere grad av bevissthet og spirituell forståelse.

Mennesket er søkende av natur og vil gjerne lære, forstå og oppleve mer av de spirituelle aspektene i livet. De store spørsmålene vi kanskje alltid har lurt på, som ingen ekstern ”rådgiver” er i stand til å besvare, kan besvares av spørsmålstilleren selv, som en integrert del av coachingen. Kunsten i coaching er å formulere og stille kvalitetsspørsmål slik at den søkende selv finner svarene som resonerer på et dypere plan, og gir aksept og forståelse for livets reise.

– Du er alltid merEn prosess

– Hva kan vi oppnå i livet, ved å gå inn i en coaching-relasjon?

– Det er viktig å forstå  at coaching er en prosess. Det er en allianse mellom to likestilte parter og ikke en veiledende ekspert som forteller hva klienten skal eller ikke skal gjøre.

Endringene som klienten ønsker tar som oftest tid og er en prosess. Jeg lærer mine studenter at ”det er prosessen som er målet”. Uten å gjøre prosessen kan ikke målet oppnås. Coachen bistår ved å hjelpe klienten til å identifisere, frigjøre og aktivisere indre personlige ressurser. Til å sette nye mål, og handle for å nå dem. Det kan hjelpe oss til å tenke, føle og handle på nye måter, og til å være mer bevisst. Slik at man blir i enda bedre stand til å håndtere både de hverdagslige og de større utfordringene som vi møter på.

I coachingprosessen kan vi lære mer om oss selv, få et spark bak til å handle for å sette nye, flotte og hensiktsmessige mål. Ved å ta tak i de tingene som vi har skjøvet vekk og ikke hatt lyst til å jobbe med kan mestring oppnås. Vi kan lære å ta større ansvar, styre våre emosjoner istedenfor å la våre emosjoner styre oss. Arbeid med emosjoner og tilstandskontroll er en viktig del av en coaching relasjon. Klienten kan oppleve for eksempel å være mer modig, mer selvdisiplinert, håndtere frykt og andre uønskede emosjoner, frigjøre mer energi, få tatt i bruk sin egen indre styrke, øke motivasjon og oppnå større glede og aksept i livet generelt. Personen selv definerer hva målet vil være, og hvor raskt eller hvor lenge coachingrelasjonen skal vare. Det mest optimale er at coachingrelasjonen foregår over tid, slik at personen virkelig får jobbet gjennom ulike livstemaer på et dypere plan for å skape det livet han eller hun ønsker seg.

For alle

– Hvem er det som tar en utdanning i coaching hos dere? Er det alle slags mennesker?

– Ja, det er alt fra bedriftseiere, ledere, politikere, toppatleter og jurister til  helsepersonell, behandlere, veiledere, lærere, kunstnere, foreldre og studenter. Felles for alle er at de ønsker å utvikle seg på ulike plan. Det fine med NLP-coaching er at det er mulig for alle å lære på en lett og effektiv måte, uansett alder og status. Det er subjektiv lærdom og noe å hente for alle som vil lære å mestre og håndtere ulike temaer i livet. Vi har alltid vært åpne for at så mange som mulig kan få muligheten til å få glede av dette fagområdet slik at mennesker i alle aldre og livsfaser kan få lære.

Personlig mener jeg at det er bare et tidsspørsmål før NLP vil være en del av pensum i skoler og universiteter. I flere land er det allerede implementert.

– Hvordan begynte du å jobbe innen dette feltet?

– Jeg kom selv i kontakt med NLP igjennom mitt arbeid med spiritualitet for omkring 25 år siden. En engelsk kollega fortalte om NLP og jeg fikk en umiddelbar og sterk intuitiv fornemmelse av at dette var noe som var viktig for meg å lære. På dette tidspunktet var NLP lite kjent i Norge. Og coaching var helt ukjent. Som spirituell lærer hadde jeg lenge vært på søken etter en jordnær og effektiv metode for selvutvikling, noe som er en  nødvendig del av åndelig utvikling. Jeg merket at mange søkende mennesker ønsket en trygg og letthåndterlig innfallsvinkel til spiritualitet uten å risikere å ”miste bakkekontakt”.

De første årene brukte jeg NLP sammen med healingarbeidet og andre behandlingsmetoder. Jeg erfarte fort at NLP var et glimrende verktøy for å hjelpe andre til selvhjelp. Dette inspirerte meg til å reise rundt i verden for å oppsøke alle skapere og kjerneutviklere. NLP er utviklet av mange forskjellige bidragsytere og jeg lære direkte fra dem alle for å kunne danne mitt eget inntryk. O for å skape en utdanning i Norge som ikke bare gir det totale NLP-pensum, men som også evner å ivareta individets søken på åndelig utvikling.

Mellommenneskelige relasjoner og personlig økologi er viktige faktorer å ta hensyn til i prosesser med personlig og åndelig utvikling. Mange blir kreative og ønsker å finne en ny retning! fastslår Gillian Godtfredsen.

**

– Du er alltid merHva er NLP?

Det er en løsningsfokusert metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre våre ressurser. Metodikken hjelper oss til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

NLP-metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål.

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering.

Nevro- fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk- fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord og ord skaper form og gir resonans.

Programmering- fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP bruker ens selvbilde og innstilling til å skape forandringer og fremme vekst. Hvis en person føler seg hjelpeløs i forhold til et tema, kan vedkommende slutte å lete etter løsninger.

Hvis han eller hun derimot lærer å se situasjonen og sin egen evne på en annen måte, vil nye muligheter og løsninger umiddelbart være tilgjengelig.

Kilde: Den norske coachforening

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.