Eben Alexander: Himmelsk reise

Eben Alexanders budskap fra den andre siden har fascinert mennesker over hele verden. Mens kroppen kjempet mot en sjelden og farlig bakterie, var Eben på en vidunderlig og vakker reise. I dag bruker nevrokirurgen meditasjon og lyd for å gjenskape kontakten med det han kaller den virkelige verden.

Av Kai Nygaard (tekst og foto)

(Intervjuet er hentet fra Visjon nr 1-2014)

En januardag i 2012 besøkte nevrokirurgen Eben Alexander et forlag i USA. Med seg hadde han et langt og komplisert manuskript på mange hundre sider. At denne mannen i det hele tatt var levende, i stand til å tenke og gå fritt rundt, var et mirakel. Bokmanuskriptet var hans bearbeidelse av en mektig opplevelse fire år tidligere, da hjernen ble angrepet av en uvanlig hissig bakterie.

Det lange manuset ble kraftig forkortet og publisert i hjemlandet USA i oktober samme år. «Proof of Heaven», eller «Himmelen finnes», suste rett inn på førsteplass på New York Times bestselgerliste. Der har boken ligget nesten urørt i bortimot et år.

Eben Alexander: Himmelsk reise

– Jeg ser den enorme interessen som en bekreftelse på at verden er i ferd med å våkne, også vitenskapsfolk og verdens ledende tenkere. Hadde boken kommet ut for ti år siden, hadde den aldri nådd så mange, mener Eben.

Han er rolig, men engasjert, der han sitter ved et beskjedent bord i en av Oslos bokhandlere. De lekne, fargerike stripene på skjorten løper vertikalt i ryddige, parallelle linjer. Kroppsspråket minner om vitenskapsmannen som fortsatt bor i ham. Uttrykket i øynene viser at han har sett og forstått så uendelig mye mer.

Mens familien forberedte seg på at han skulle dø, var Eben i et eldorado av farger, lys og lyd. Mørket han hadde befunnet seg i, gikk i oppløsning. En levende lyd, den aller vakreste musikken han noen gang hadde hørt, strømmet mot ham. Han fløy, svevde over trær og enger, elver og fosser. En vakker pike med høye kinnben og dypblå øyne var ved hans side. Eben kommuniserte med orber og andre lysvesener , og med det han kaller «om», eller Gud. Han forteller om en dyp innsikt i det som fins bakenfor alt. Han så høyere verdener som er usynlige for oss, og verdener som er synlige, men langt mer avanserte enn livet på jorden.

At Eben våknet etter en uke i koma, ble betegnet som et mirakel. Han var foret med antibiotika langt over grensene av det anbefalte, uten at den farlige bakterien viste tegn til overgivelse. Legene mente han hadde to prosent sjanse til å overleve akuttfasen, og at han i beste fall ville ligge i koma på et pleiehjem og dø få måneder senere. Legene ville stoppe antibiotikaen fordi sjansene var marginale. Så begynte Eben å komme tilbake.

Nettopp fordi hjernen var helt ute av funksjon, kunne han reise lengre enn mange andre med lignende opplevelser, og nå en dypere forståelse, tror Eben i dag. Livet på jorden var helt visket bort under reisen.

I ettertid hadde han sterkt behov for å skrive og forstå, også fra hans vitenskapelige, nevrokirurgiske ståsted. Han skrev, selv om han visste det var umulig å få med alt. Språket er ikke egnet til å forklare, og hjernen ikke i stand til å begripe. Han beskriver det metaforisk som om en sjimpanse er menneske for en dag, og så vender tilbake til sjimpansenes rike. Å senere skulle forklare opplevelsene til de andre sjimpansene på deres eget språk, er egentlig umulig. Han forsøkte likevel, med stor suksess. Boken har hittil solgt i mer enn to millioner eksemplarer.

Brutalt vendepunkt

– De dypere delene av mitt budskap er eldgamle. Jeg forsøker å vise hvordan vitenskap og spiritualitet kan styrke hverandre. Den rent materialistiske vitenskapen som dominerer i dag, er i ferd med å møte veggen. Den vil aldri være i stand til å overleve. Ingen har hittil greid å forklare hvordan hjernen skaper bevissthet, likevel mener vitenskapen at bevisstheten blir skapt i hjernen. Det er feil. Den gamle måten å tenke på, som også jeg tilba tidligere, vil bli utdatert og gå rett i søppelkassa. Den sier at det vi kan observere er det eneste som eksisterer. Et slikt synspunkt er som å mene at solen går i bane rundt jorden, eller at jorden er flat. Det har ingenting med virkeligheten å gjøre. Mange vitenskapsfolk er i ferd med å forstå dette, mener Eben Alexander.

Som menneske har han gjennomgått en enorm transformasjon. På sin arbeidsplass hadde han hørt om lignende reiser under koma tidligere, men avfeide det som forestillinger produsert av hjernen. I dag er han overbevist om at bevisstheten fins et helt annet sted enn i hjernen, og at det fins et liv etter døden.

Vendepunktet startet brutalt en mandag i november 2008. Han våknet halv fem om morgenen, med intens smerte i ryggen. Noen timer senere mistet han bevisstheten, og ble fraktet til akuttavdelingen på sykehuset. Han husker ingenting av det som skjedde i hans jordiske liv de neste syv dagene. Han husker derimot svært detaljert hva som skjedde på et helt annet plan.

Eben opplevde aller først en ubehagelig gjørme, en slags underverden. Det var som å være nedsenket i slam, men samtidig være i stand til å se gjennom det. Groteske dyreansikt boblet opp fra mudderet, og lagde uhyggelige lyder. Han ville bort, men hvor skulle han dra? I samme øyeblikk som spørsmålet ble stilt, dukket noe opp i mørket. Han så tynne tråder av hvitgyllent lys – en åpning. Han så gjennom lyset, og begynte å bevege seg oppover. Nevrokirurgen entret den forunderligste, vakreste verden han noen gang hadde sett, og ble møtt av et uforglemmelig vesen.

– Jeg husker alt veldig tydelig. Ansiktet hennes, hvordan hun var kledd, hvordan hun satt, og alt hun formidlet til meg uten ord. Det var som om en bevissthet strømmet gjennom meg, forteller Eben.

Antrekket hennes var enkelt, men fargene hadde den samme overveldende, klare livaktigheten som alt annet i omgivelsene. Hun var kledd i pudderblått, indigo, oransje og fersken. Hun så på ham med et blikk som utstrålte en kjærlighet hinsides alle former for kjærlighet på jorden.

Den vakre piken ble med ham på reisen. Syn og hørsel var ikke atskilte egenskaper. Han kunne høre den visuelle skjønnheten i de funklende skapningene som svevde over ham. Han kunne se den brusende, gledesrike fullkommenheten i deres sang. Han stilte spørsmål i taushet, og fikk svar i form av en eksplosjon av lys, farger og kjærlighet, samtidig som han forstod svarene.

 

Kjærligheten

– Da jeg kom tilbake, hadde jeg en opplevelse av å ha vært borte i måneder og år. I virkeligheten lå jeg en uke i koma, forteller Eben.

De sentrale delene av hjernen var helt livløse. Hvordan kunne han være til stede med en så sterk bevissthet, dersom hjernen var satt ut av spill? Hva er det som viser filmen, dersom strømmen er borte? Oppdagelsen kolliderte fullstendig med alt nevrokirurgen hadde lært om hvordan kroppen og hjernen fungerer.

Sammen med andre nevrokirurger og forskere har han analysert og reflektert over hypoteser som kunne forklare alt han opplevde, sett fra et klassisk vitenskapelig ståsted. Ingen av teoriene holdt mål. Eben konkluderte med at hjernen umulig kan ha fabrikkert de sterke opplevelsene. Hjernen hans fungerte ikke bare feilaktig, den fungerte ikke i det hele tatt. Den delen av hjernen som tar imot informasjon fra sansene og skaper verden vi lever i, ifølge medisinsk teori, var ute av drift. Likevel hadde han vært i live, og i høyeste grad bevisst, i et kjærlighetsfullt univers.

– Bevissthet er alt som eksisterer, og er det som genererer universet. Alt vi ser, det materielle, er en illusjon. Jeg pleide å tro det var motsatt. Menneskehjernen kan aldri forstå helheten, den er ikke i stand til det, understreker Eben, tydelig overbevist.

Han karakteriserer dagens vitenskap som begrenset og primitiv, og mener den formidler svært lite av det som virkelig fins og eksisterer. Vi blir lurt til å tro at forskere vet og forstår mye, noe som er en felle, ifølge nevrokirurgen. Han påpeker at menneskeheten gjennom lang tid har trodd den forstår helheten, for så å forkaste standpunkter og bevege seg videre.

– Vitenskapen har tilsynelatende en teori for alt, noe som er latterlig. Husk at vi bare er noen få skritt nærmere enn en sjimpanse. Det er ikke så mye å rope hurra for. Vitenskapen vet ingenting om bevissthet, og svært lite om det enorme universet vi er en del av, sier Eben Alexander.

Samtidig setter han stor pris på det vitenskapelige, og tror ikke han ville overlevd uten de tre kraftige antibiotikaene kroppen ble matet med.

Eben Alexander: Himmelsk reise

– Vi må bruke det beste vi har fra vestlig medisin. Samtidig må vi søke å forstå hvorfor vi har sykdommene i utgangspunktet. Sykdom kan være gaver og muligheter til å vokse. Vi må ha med bevisstheten, og forstå makten som ligger i det å være bevisst, mener nevrokirurgen.

Han har stilt spørsmål ved absolutt alt han anså som sannheter i livet. I ettertid har han kjent sterk trang til å formidle. Vitenskapen må oppdateres, samtidig som hele menneskeheten virkelig trenger kunnskap om den verdenen han besøkte. Vi alle må søke å forstå hva uforbeholden kjærlighet er, og den enorme makten og kraften som ligger i kjærligheten. Kvinnen formidlet det slik: «Du er elsket og avholdt, inderlig og alltid. Du har ingenting å frykte. Det er ingenting du kan foreta deg som er galt.» Mange avfeier kjærlighetsbudskapet som tull fra New-age-bevegelsen, og går dessverre glipp av den enorme sannheten, og dermed den helende kraften, ifølge Eben.

– Å forstå årsaken til vår eksistens er viktig. Helheten handler ikke bare om mennesker, men går mye dypere. Det handler om en evighet, og bevegelse mot enhet. Vi lærer våre lekser på jorden. Vi er konstant i en helende prosess gjennom å være inkarnert. Når vi avslutter en inkarnasjon, går vi gjennom livene våre. Vi opplever alt vi gjør mot andre, men fra deres ståsted. Et evig helvete er ikke nødvendig. Vi gjennomgår andres erfaringer, bare mye sterkere og klarere. Skaper vi smerte for noen, vil vi føle smerten mye mer intenst enn de selv gjorde i det jordiske livet. Vi kan ikke gjøre noe galt, vi er skapt med den frie viljen, men må samtidig bære konsekvensene. Den frie viljen skaper enorme vanskeligheter i verden. Vi kan velge. Vi kan følge den guddommelige planen av kjærlighet, eller ikke. Det inkluderer samtidig kjærlighet til oss selv, noe som er mye vanskeligere enn mange forstår. Manglende kjærlighet til oss selv, skaper store problemer i verdenssamfunnet. Vi glemmer at vi er verdig kjærligheten, og utfører ofte ubevisste handlinger som et forsøk på å gi oss selv verdi. I boken skriver jeg om min egen oppvekst som adoptert. Jeg hadde en opplevelse av å ikke være verdig og har kjempet mye med det temaet i livet mitt, sier Eben, og understreker at hvert eneste menneske på Jorden er en viktig del av den universelle utviklingen.

Under skriveprosessen kalte han kjernen av eksistens for «OM». Lyden samsvarer med frekvenser han opplevde under reisen, og det han opplevde som kilden, eller skaperkraften.

– Jeg følte «OM» var uten bagasje. Ordet «Gud» er et lite, menneskelig ord med mye bagasje. Det er ikke i nærheten av å beskrive eller definere den kjærlighetskraften som fins i universet. Kraften går langt forbi alle ord. Jeg oppdaget senere at også ordet «OM» har en religiøs forbindelse, noe som egentlig ikke overrasket meg, forteller han.

Nordamerikaneren skrev ned sin egen historie før han leste om lignende reiser, for at minnene skulle være så rene og upåvirket som mulig. Senere ble han slått av likheten med andres nær-døden-opplevelser. Erkjennelsen av at det fins èn sannhet, èn virkelighet, ble enda sterkere. Tilbakemeldinger etter delinger i omgangskretsen styrket konklusjonen ytterligere. Buddhister, kabbalister, kristne-, jødiske- og islamske mystikere formidlet at fortellingene hans hadde mange likheter med deres tekster og egne opplevelser.

– Dogmer i religionene og forkynnelse som splitter ulike trosretninger, er menneskeskapt. Vi lurer oss selv gjennom å overlate til en komité å definere hva som er sant. Virkeligheten er så enormt mye større enn våre stakkarslige definisjoner, mener Eben.
Eben Alexander: Himmelsk reiseGjenskaper kontakt

Flere mennesker kommer inn i bokhandelen i Akersgata i Oslo. Noen ler høyt bak oss. På utsiden  er det fredagsstemning i gatene, og snart helgefri. Avisforsidene forteller om fotballbråk, finanstrøbbel, hjerteproblemer og en drapssiktet mann som gråt.

Å ramle pladask tilbake til den såkalte virkeligheten, etter å svevd i et univers fullt av kjærlighet, er litt av en overgang. I ettertid har Eben brukt lyd og meditasjon for å gjenskape kontakt. Under skriveprosessen mediterte han 2-3 timer daglig.

– Menneskehjernen kan aldri forstå universet slik jeg opplevde det, men vi kan komme dypere gjennom meditasjon. Lydsystemet Hemi-sync hjalp meg mye. Nå jobber jeg med studier innen akustikk som kan nå lengre enn Hemi-sync. Målet er å bruke lyd til å skape en dyp meditativ tilstand, og dermed oppleve mer av den større bevisstheten. Kraften er tilgjengelig for oss dersom vi greier å komme i kontakt med den, mener nevrokirurgen.

Under hans reise i koma dannet lyd, melodier, sang og hymner en forbindelse mellom de ulike lagene. Frekvensene var som portaler til de høyere dimensjonene, og bragte ham helt inn til det han følte var kjernen.

– Lyd er egentlig bare en metafor, men vi kan bruke det til å øke vår forståelse, mener Eben.

Han understreker at dersom vi ikke går inn i vår egen bevissthet, vil vi aldri finne det sanne svaret. Sannheten fins i oss alle.

– Den lille stemmen i hodet er ikke bevisstheten. Kunnskap, livskraft og bevissthet langt ut over vår villeste fantasi eksisterer både i synlige univers, og i langt mer komplekse høyere dimensjonerte univers. Disse kan vi nå og lære å kjenne gjennom oss selv. Vi kan lære universet å kjenne gjennom vår egen bevissthet og gjennom meditative tilstander. Vi kan utforske og reise, og vil oppleve at universet er langt større og mye mer enn vi kunne forestille oss, sier Eben.

Nevrokirurgen mener vi beveger oss mot å bli del av et overordnet fellesskap, men for å bli kvalifisert må vi skape forandring.

– Vi trenger bli mer bevisst det større fellesskapet vi er en del av. Da kan vi ikke fortsette å krige, og la materialisme og grådighet regjere. Vi er ikke en gang i stand til å ivareta jordkloden. Vi ødelegger økologien, blant annet ved å bruke fossil energi. En slik uansvarlig, uintelligent og uopplyst oppførsel må stoppe dersom vi skal bli medlemmer av et større, overordnet samfunn, mener Eben.

På vei ut døra før fotosesjonen, lover han at det kommer flere bøker.

 

**

 

Eben Alexander: Himmelsk reiseOm Eben Alexander

Eben Alexander er forfatter av boken «Proof of heaven» (“Himmelen finnes” på norsk) som har blitt en gigantisk salgssuksess i USA.

Han er nevrokirurgen som forkastet et vitenskapelig reduksjonistisk menneskesyn etter en nær-døden-opplevelse. Det han opplevde mens han lå i koma, kunne ikke forklares med de vitenskapelige teoriene han trodde på.

Eben hevder i dag at vitenskapen er svært langt unna å forstå mennesket og universet. Gjennom vår bevissthet, og ved å aktivt bruke meditasjon og lydfrekvenser, kan vi imidlertid nå dypere inn i det han kaller den virkelige veden, og bli del av et større samfunn, både fysisk og åndelig.

Hans virksomhet omtales på nettsidene lifebeyonddeath.net, eternea.org og sacredacoustics.com

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.