Eckhart Tolle: Framveksten av en ny bevissthet

Meningen med livet er å utvikle vår bevissthet og overskride vår identifikasjon med tanken og sinnet, mener Eckhart Tolle. Det er faktisk meningen med hele universet.

Av Eirik Svenke Solum

En samtale med Eckhart Tolle kan oppleves som et møte med en moderne buddha. Han formidler sitt budskap om å erfare bevisstheten bakenfor sinnet og tanken med en klarhet som får det hele til å høres ut som en selvfølge. Det blir til og med morsomt. Har du sett ham på scenen eller i filmklipp, har du kanskje opplevd hans lune latter og underfundige vesen.

Tolle har en spesiell livshistorie. Han er født i Lünen i Tyskland, men bor i dag i Canada. Som ung bodde han noen år i London. I denne perioden opplevde han en tung livskrise og var en periode hjemløs. Han sov på benker og bodde i parker. Livskrisen gjorde han tom for livslyst og tankene kom om at det beste ville være om livet tok slutt. Men i løpet av ett døgn endret hele virkelighetsopplevelsen seg.

 En helt ny bevissthet og virkelighetsopplevelse våknet.

Vi begynner med å snakke om hvordan han opplevde det som skjedde den gangen.

Zen-koan

– Noe skjedde som jeg ikke forstod der og da. Det begynte med tanken ”jeg kan ikke leve med meg selv lenger”. Deretter ble jeg overrsaket av denne tanken. Jeg betraktet den og innså at det var to størrelser tilstede; selvet og jeg. Selvet var ulykkelig. Men hva var jeget?

Jeg fikk ikke noe svar med det samme, ikke på et konseptuelt plan. Men spørsmålet som vokste fram i sinnet må ha fungert som en zen-koan. Som det ikke finnes et gitt svar på, men som tvinger deg til å gå dypere for å erkjenne det som er ikke-konseptuelt.

Det som skjedde i mitt sinn den gangen, var at et koan formet seg selv spontant. Med den effekten et koan er ment å ha. Neste morgen våknet jeg opp og følte meg veldig fredfull. Jeg erfarte verden omkring meg som frisk og helt ny. Hverdagslige objekter virket mye mer levende. Alt var overraskende og nærmest mirakuløst. Med en dyp verdsettelse av stort og smått. Selv det mest trivielle objekt virket vakkert i sin tilstedeværelse.

Så gikk jeg til byen, dette var i London, og det var det samme der. Selv trafikken virket fredfull. Jeg var forbløffet og trodde ikke dette ville vare. Den andre eller tredje dagen kjøpte jeg derfor en notatbok. Jeg tenkte jeg måtte skrive ned alt som skjedde med meg, siden det kanskje ville ta slutt. Jeg har fortsatt den boken et sted. I denne gjorde jeg notater i noen uker, siden hver dag kunne være den siste dagen i denne altomfattende fredfullheten. Men den dagen kom ikke.

Jeg hadde ikke noen forståelse av hva som hadde skjedd. Annet enn selve erfaringen av fredfullhet og av verden som vakker.

Visjon arrangerte internasj

VISJON arrangerte retreat med Eckhart Tolle i Norge 2015

Tolle lar roen senke seg noen sekunder før han fortsetter å beskrive denne første tiden av sin transformasjon.

– Jeg tenkte dette kanskje var noe spirituelt, men jeg var ikke sikker. Etter en tid reiste jeg på besøk til moren min i Tyskland i en uke. I bokhylla fant jeg Det nye testamente, som hadde stått der i mange år. Den var der siden min far, da jeg var barn, likte å invitere Jehovas Vitner inn når de ringte på. Fordi han elsket diskusjoner. Men etter ti minutter begynte han alltid å kjefte på dem, så de løp ut. Så boka må ha blitt igjen etter noen av disse besøkene.

Jeg hentet den ut og leste tilfeldig i den og fant enkelte ting om Jesu lære som plutselig ga gjenklang i meg. Som aldri hadde gjort det tidligere. Om å se på blomstene, som ikke bekymrer seg om morgendagen. Jeg fant også andre passasjer om Jesus, hvor jeg umiddelbart forstod at det ikke kunne stamme fra ham. Siden de ikke kom fra noen dypere erkjennelse. Mens andre klart gjorde dét. Jeg så hva som var genuint i Det nye testamente og hva som må ha blitt føyet til senere. Jeg visste ikke hvordan jeg kunne vite det, men jeg var ikke i tvil. Dette var en av de tidlige overraskelsene jeg fikk.

Senere begynte jeg å lese bøker om buddhisme og besøkte noen munker. Gradvis fikk jeg en forståelse av hva som hadde skjedd med meg. En buddhistmunk fortalte meg at zen handler om å stoppe tankestrømmen. I dét øyeblikket forstod jeg hvorfor jeg hadde følt meg så fredfull. Det var fordi sinnets tankeaktivitet, som tidligere var hyperaktiv, hadde blitt redusert. Det er vanskelig å beskrive i kvantitative termer, men jeg vil si den var redusert med ca. 80 prosent. Jeg innså at jeg nå ikke tenkte, eller tenkte veldig lite, det meste av tiden. Med mindre jeg trengte å tenke.

Jeg skapte ikke lenger det mentalt skapte egoet, som hele tiden var ulykkelig. Og var opprettholdt av den konstante tenkingen. Den tvangsmessige tenkingen om alle mine problemer som tidligere var så intens.

Det jeg hadde erfart som fred, var fred, men jeg hadde ikke oppdaget før nå at denne freden var der på grunn av fraværet av unødvendig tenking, sier Eckhart og ler smittende latter.

– Jeg visste ikke engang at det var sinnet mitt som for en stor del hadde stoppet opp og at jeg erfarte ikke-tenking som fred. Som en dypere form for gledesfylt tilstedeværelse.

 

 

Millioner har nå lest Tolles bøker The Power of Now (”Det er nå du lever”), Practising the Power of Now (”Lev her og nå”) og A New Earth. At han begynte å skrive var også en gradvis prosess, forteller han.

– Litt etter litt ble erfaringene til en form for lære, siden folk av og til kom til meg med spørsmål. Noen ganger gamle venner, andre ganger noen jeg møtte på benken i parken. Jeg oppdaget at jeg hadde evne til å svare på folks spirituelle spørsmål. Det vil si, spørsmålet kunne ofte handle om deres personlige problemer, men svaret ville alltid ha en dypere dimensjon.

Det var et par-tre år etter selve skiftet at jeg oppdaget evnen til å gi slike svar. Svar jeg ikke kjente fra før, men som kom i og med at jeg fikk spørsmålene. Av og til gjorde jeg noen notater, siden jeg kunne bli overrasket av svarene jeg selv hadde gitt.

Noen av disse inkluderte jeg i The Power of Now. Som består av spørsmål og svar. Noen av spørsmålene er faktiske spørsmål jeg ble stilt i den tidlige tiden. Andre spørsmål er mer oppsummeringer av det mange har spurt om.

En lære ble organisk til på bakgrunn av transformasjonen jeg erfarte. Men først måtte jeg få en forståelse av den. Etter som årene gikk, ble denne forståelsen dypere. Jeg forstod mer av det som hadde å gjøre med bevissthetens avidentifisering fra tanken.

Tolle understreker at tanken og bevisstheten er ikke egentlig atskilt.

– Man kan si at tanken er som krusninger på havets overflate. Og at bevisstheten selv er mye større, det er som selve havet. Slik sett kan man si at havet ikke identifiserer seg med krusningene på overflaten, men erkjenner at det er havet.

Bevisstheten min var tidligere fullstendig fanget av tanken. Slik det fortsatt er for mange. De vet ikke hvem de er bakenfor tankeaktiviteten.

Den natten mitt ”koan” spontant vokste fram hos meg – ”er det to av meg; selvet og jeget?” – da forflyttet jeg’et seg fra selvet. Selvet er tankeskapt. Neste morgen var jeg jeg’et og ikke det konstruerte selvet.

Det var mønstre i min personlighet som ble værende, men ikke noen identifikasjon med dem. En veldig interessant prosess.

Jeg mener at menneskehetens og bevissthetens evolusjon vil måtte gå denne veien. At dette faktisk er likt for alle.

eckhart-tolleKorte glimt

– Du beskriver erfaringen din som et skifte som skjedde ganske umiddelbart og som ble værende hos deg. Selv om du forventet at det ville gå over. Mange kan gjerne oppleve korte glimt av liknende opplevelser, men hverdagsbevisstheten vender ganske snart tilbake. Hvorfor er det slik?

– Ja. Jeg vet ikke hvorfor det ble værende hos meg. Men jeg vet at det for de fleste ikke er slik. For de fleste vil det være en gradvis prosess. Og denne prosessen er ikke jevn, men har stadige tilbakefall til identifikasjon med sinnet og egoet. Så vender tilstedeværelsen tilbake for en stund, kanskje bare i korte øyeblikk. Men tilstedeværelsen vil vende tilbake stadig oftere, og bli værende litt lenger.

Hvordan dette skjer, varierer fra person til person. Det avhenger av hvor tunge mønstre som ligger til grunn, det emosjonelle og mentale feltet. I østlig terminologi ville man kalle det **karma**. Noe karma kan være svært tung og bære på mye smerte. Kanskje det har ligget i familien i generasjoner, eller som en kollektiv smertekropp som har blitt del av nasjonen eller kulturen man vokste opp i. Slike mønstre kan være veldig sterke.

Selv når tilstedeværelsen trer fram er det mange som erfarer at det fortsatt er situasjoner der de gamle mønstrene trigges. De faller tilbake igjen og igjen.

– Da må jeg spørre; opplever du slike situasjoner noen gang?

– Nei. Jeg erfarer en variasjon i intensiteten av tilstedeværelsen. Noen ganger er det en opplevelse av fred som ligger i bakgrunnen. Sinnet mitt kan noen ganger bli mer aktivt, hvis det er mye som skjer omkring meg som jeg må forholde meg til og håndtere. Men aldri så aktivt at det gir meg ubehag eller smerte.

Hvis jeg noen ganger ser at sinnet blir for aktivt eller at jeg merker tegn til stress, vil jeg umiddelbart stoppe opp.

Tolle beskriver at hvordan dette i praksis også medfører en annerledes hverdag enn den de fleste av oss opplever.

– Hver uke får jeg en liste over ting som må gjøres, og den er som oftest veldig lang. Mange av punktene på listen vil jeg kanskje aldri gjøre. Jeg er også kjent for ikke å overholde deadlines. Spesielt hvis jeg skal skrive noe.

Jeg håndterer ting i stor grad frakoblet. Jeg blir ikke irritert av noe. Det er heller ikke noe som er viktig nok til det. Det er noe som er viktigere, og det er det indre rommet.

 

Globale utfordringer

– I ”A New Earth” skriver du om menneskehetens utvikling. Er det en kontrast mellom å utvikle en ny bevissthet og det å finne løsninger på prekære utfordringer, som klimaendringer, fattigdom og befolkningsvekst? Vi kan vel ikke bare la slike utfordringer ligge, dersom det skaper stress i oss? Eller er den nye bevisstheten et redskap for å løse problemene?

– Det som trer fram med den nye bevisstheten, er en ekstra dimensjon. Vi kan bli mer intelligente, men vi kan være intelligente uten å ha en våken bevissthet. Vitenskapsfolk kan skape også skape det ekstremt destruktive, som biologiske våpen og annet tilsynelatende ondskapsfullt. Og det som først ser veldig bra ut, men som senere kan vise seg å ha store ulemper. F.eks. antibiotika, hvor vi ser sykdommer komme tilbake, på grunn av overbruk.

Vi mennesker har også vært aggressive i vår relasjon til naturkreftene, noe som er en ego-innstilling. Slik skaper vi flere problemer enn vi løser. Ved aggressivt å angripe ett problem, skaper vi flere nye problemer. Hvert av dem alvorligere enn det problemet vi løste.

Vi hører stadig om ”krigen mot” det ene og den andre – krig, terror, kreft… På den måten vil man aldri vinne. Det vil skape nye og større problemer. Alle ser at ”krigen mot narkotika” ikke fører fram, bortsett fra politikerne.

Dette skjer i den gamle bevisstheten. I den oppvåknede bevisstheten trer visdommen også inn, i tillegg til intelligensen. Det er en stor forskjell mellom intelligens og visdom. Intelligens er evnen til å bruke sinnet godt, som er en fantastisk ting. Men bak bruken av sinnet ligger gjerne egoet – et personlig ego og et kollektivt ego – slik at bruken av sinnet også kan bli svært farlig. I fraværet av visdom.

Vi ser det hos noen politikere, som kan være veldig intelligente, hvordan de fint kan beskrive logisk hvorfor de har gjort sine valg. Men det kan være mange faktorer de ikke har tatt i betraktning, siden de ikke hadde oversikt over helheten i situasjonen. Det var ingen indre stillhet i dem, slik at de kunne få perspektiv og se helhet.

Stillheten kommer med den våkne bevisstheten og det er da visdommen trer fram.

Vi trenger altså å løse utfordringene vi har. Det er ikke nok å begrense vår analytiske evne, bruken av sinnet og tankene. Vi må finne dimensjonen der stillheten og visdommen vokser fram. Bare ved å inkludere denne dimensjonen kan vi faktisk finne løsninger uten å skape enda flere problemer.

 

Personlighet

– Hvor mye av personligheten blir værende etter et skifte i bevissthet, slik du beskriver?

– Noen mønstre synes å bli værende. Men mønstrene som er dysfunksjonelle løses opp. Mønstre som skaper lidelse for deg selv eller andre de løses opp. Andre harmløse mønstre i personligheten kan faktisk bli værende uten å endre atferd.

Jeg tror Carl Jung understrekte kontrastene i det ekstroverte og det introverte. Det er blant trekkene som kan bli værende med deg. Hvis man er naturlig introvert, er man fortsatt det etter en oppvåkning. En ekstrovert vil fortsatt være ekstrovert etter skifte. Ikke ekstrovert som i å fremvise ego, men en utadvent person.

Blir man lærer eller veileder, vil man være ganske forskjellige som introvert og ekstrovert.

Da jeg søkte forståelse av den transformasjonen av bevissthet jeg opplevde, var en av lærerne jeg møtte i London en australier som het Barry Long. Han gikk bort for noen år siden. Tidligere hadde han vært nyhetsjournalist og jobbet i Fleet Street i London, han hang mye på puber og drakk en god del. Han var Løve av stjernetegn og oppvokst i Australia.

Barry Long gjennomgikk en bevissthetstransformasjon, og som veileder ble hans innsikter fortsatt filtrert gjennom den samme personligheten. Mange elsket hans energiske tilnærming, mens andre ville ikke møte ham og opplevde hans underviskning som alt for aggressiv. Det er helt greit, siden ingen spirituell retning er riktig for alle.

At ulike retninger appellerer til forskjellige mennesker, har å gjøre med personlighet. Barry Long sa: ”Se på ansiktet mitt, jeg ser ulykkelig ut. Det er fordi jeg har vært ulykkelig så lenge og gjort millioner av mennesker ulykkelige med mine avisartikler,” forteller Tolle og ler godt.

– Jeg har alltid vært introvert. Alltid likt å være alene og tilbaketrukket. Være alene ute i naturen. Det å gi foredrag er helt klart ikke noe som ligger naturlig for meg. Men jeg har tilpasset meg og lært å like det, så lenge det ikke er hele tiden.

Eckhart nevner Oprah Winfrey, som han har samarbeidet mye med, som en kontrast.

– Oprah er der ute hele tiden, med all sin energi. Hun har det stille senteret inne i seg, og hun vet det. Men hennes personlighet er slik at hun konstant kan ta del i aktiviteter og forholde seg til mennesker, reise – og en timeplan full av avtaler. Jeg ville blitt fullstendig utslitt og kunne ikke vært i stand til å gjøre det. Men hun kan.

Lengsel

Selv om Eckhart Tolle mener å være innadvendt som person, har han altså nådd ut til millioner av mennesker.

– Nettopp. Det har å gjøre med budskapet: Å returnere til væren og stillhet. Det verden trenger. Det som kommer til meg naturlig er noe som balanserer en verden som i så stor grad handler om gjøren, at den har mistet seg selv i det hele. Veldig mye av aktiviteten er meningsløs. Nesten alle er del av dette.

Det verden nå ønsker er å finne den andre polariteten: Stillheten. Den væren som ligger bak alt vi gjør. Og balansen mellom væren og gjøren. Slik at vi får mer balanserte liv og en balansert sivilisasjon.

Jeg representerer mer væren enn gjøren. Jeg nevner tidvis gjøren også. Men mitt fokus er på å finne væren. I øyeblikket. Fokuset er ikke på å forbedre de ytre faktorene i livet, selv om det kan komme som et resultat av at vi finner oss selv. Fokuset er på å finne den transcenderende dimensjonen i livet. Den du er.

Det viser seg at dette også er det vår globale sivilisasjon også trenger. Det alle dypt inne i oss lengter etter. Hvis vi ikke finner fram til dette, vil forvirringen i sinnene våre bare fortsette å øke – og vi blir gale. Blir vi enda galere, vil det lede til sivilisasjonens kollaps.

Hvilken retning

– Vil dette skje? Beveger vi oss mot kollaps eller oppvåkning?

– Begge deler er mulig. I dag er min opplevelse at sjansene er gode for at en oppvåkning vil skje. Det er min antakelse på kort sikt. Men jeg kan ikke være sikker.

På lang sikt er jeg fullstendig optimistisk. Jeg vet at oppvåkningen vil tre fram uansett, siden det er meningen med universet. Tilbakeslagene kan bare være midlertidige.

En stadig større del av menneskeheten opplever en oppvåkning – selv om det fortsatt er minoriteten. Og dette vil ikke være tapt, selv om vår sivilisasjon skulle kollapse. Den oppvåkningen som skjer nå hos en andel av befolkningen, vil bli værende i den menneskelige bevissthet. Så når det neste vokser fram, om noen hundre år, tusen eller to tusen år, vil dette være et frø for den nye bevisstheten. Som da manifesteres mer fullstendig.

I et stort perspektiv er alt godt og vil bli godt. Selv om sivilisasjonen vår ikke vil vare for alltid, vil det være et nødvendig steg på veien til at det nye kan vokse fram.

Så vi vil klare oss, siden vi er bevissthet. Universets mening er å la bevisstheten blomstre.

EckhartTolleMindfulness?

– Ser du den økende interessen for ”mindfulness”, meditasjon og det du selv underviser, som del av én og samme globale bevegelse?

– Ja. Det er ulike tilnærminger til oppvåkning. Det handler om avidentifisering fra sinnet. Og realiseringen av deg selv som bevissthet. Selv om de kanskje ikke bruker disse begrepene. Mindfulness har eksistert lenge, men har blitt mer populært i Vesten nå. Jeg har aldri likt begrepet i seg selv, siden det kan forstås som at sinnet er fullt. Selv foretrekker jeg å bruke presence, awareness eller inner space, stillness, spaciousness. Alt dette er alternative begreper.

Mindfulness er ofte forstått som en meditasjonsteknikk. Men det er det ikke. Og det bør ikke bli forvekslet med meditasjon. Mindfulness er noe du kan bruke i hverdagslivet. Som inviterer tilstedeværelsen inn i livet. Slik at livet åpens for spaciousness. Slik at du ikke blir totalt absorbert av den konstante strømmen av tankeaktivitet. På denne måten kan det bli rom for pauser og mulighet for økt oppmerksomhet på omgivelsene. En stillhet trer fram inne i oss. Og den stillheten er essensen av den vi er. Dét er ikke noe som forstås intellektuelt, men ved direkte å vite det.

Det handler om å lære å leve med utgangspunkt i denne essensen, slik at du kan lære å forholde deg til verden og virkelighetens krav, uten å miste deg selv i det hele.

I begynnelsen kan du miste det fra tid til annen. Men det er del av oppvåkningsprosessen. Det er derfor vi kaller det prosess.

Hver utfordring du møter vil etter hvert intensivere våkenheten. Med ”utfordringer” mener jeg vanlige problemer du møter i livet; på jobb, i parforhold, familie, helse, økonomi eller annet.
Det er ingen som ikke har problemer på minst ett av disse områdene, på ulike tidspunkt.

Det første som skjer, er at når disse problemene oppstår, vil de trekke deg tilbake til den gamle bevisstheten – og du opplever smerten igjen.

Når tilstedeværelsen har nådd et visst nivå i deg, vil det motsatte skje: Når du blir utfordret, vil din respons være at tilstedeværelsen øker. Når noe går feil – parforholdet ryker, du mister jobben eller taper pengene dine, hva som helst – da vil utfordringen gjøre deg mer bevisst.

Har du nådd dette punktet vil oppvåkningen akselerere. Livets problemer tvinger deg inn i større tilstedeværelse. Økt bevissthet.

Problemene og utfordringene vi har i livet er ofte nødvendige, for uten dem ville vi være fullstendig identifisert med det eksterne, som ligger utenfor oss i livet. Det ville ikke være noen fordypning. Det er slik evolusjonen skjer; gjennom kriser og utfordringer.

Kraften bak evolusjon trigges av utfordringer. Det er dét som aktiverer kraften. Selv i dyreverdenen er det slik. Fisk i havet ble tvunget opp på land av ulike grunner, slik at livet utviklet seg der etter hvert.

Det ble også utviklet vinger. En ekstrem krise oppstod, slik at dyrene ble tvunget til å overskride sine begrensninger.

For oss mennesker er det noe enda dypere. Vi er tvunget inn en helt annen form for bevissthet. Det er slik det er. Og det er slik hele universet utvikles.

Eckhart Tolle ler sin stille latter igjen.

 

**

Om Eckhart Tolle
Eckhart Tolle (Ulrich Tolle) er født i Lünen i Tyskland 16. Februar 1948. Han bor i dag i Canada, sammen med sin partner Kim Eng.
Tolle er en av vår tids fremste og mest respekterte spirituelle lærere. Hans bøker The Power of Now (1997) og A New Earth (2005) har solgt mer enn 10 millioner. Også her hjemme har bøkene vært høyt oppe på bestselgerlistene (Det er nå du lever og En ny jord).

Eckhart Tolles innflytelse som åndelig lærer har flere steder blitt sammenliknet med paven og Dalai Lama.

Web-TV-sendingene som Oprah Winfrey og Eckhart Tolle har hatt sammen, har blitt fulgt av utrolige 35 millioner mennesker. Også skuespiller Jim Carrey har gjort en rekke opptredener sammen med Tolle, og forklart hvordan hans lære endret hans virkelighetsforståelse.

Magasinet Visjon arrangerte internasjonal retreat med Eckhart Tolle i 2015. 700 mennesker fra 51 land deltok.

 

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.