Gregg Braden: Menneskeheten ved et veiskille

En samtale med Gregg Braden, forfatteren av bøker som “Divine Matrix”, “Fractal Time” og “The Spontaneous Healing of Belief”. Om ny vitenskap, følelsenes kraft og spirituell erkjennelse, som er i ferd med å endre verdensutviklingen, vår forståelse av helse og hele vår rolle i universet!

Av John David Mann

Gregg Braden favner to verdener. Hans evne til å skape løsninger på komplekse utfordringer har ført til en omfattende karriere i næringslivet, som computer-geolog hos Philips Petroleum, under 1970-tallets energikrise. Og under den kalde krigen på 80-tallet var han computerdesigner før han i 1991 ble han ”Technical Operations Manager” for Cisco Systems. For å nevne noe. Samtidig har Gregg de siste 25 årene tilbrakt mye tid i noen av de mest avsidesliggende og uberørte steder på kloden, i klostre i Bolivia, Peru, Nepal, India og Tibet, hvor han har utforsket forbindelsen mellom cutting edge kvantevitenskap og kjernen i gamle spirituelle tradisjoner. (”Mens mine kollegaer tok en uke på en strandresort,” sier Gregg, ”så var min plan for ferien en 22 dagers pilegrimstur til det tibetanske platå, 5000 meter over havet.”) The New York Times-bestselgeren er kjent som en brobyggende pionér mellom vitenskap og spiritualitet. Vi snakket med ham om hvordan verden i dag står ved et veiskille.

Menneskets rolle i universet

– Gregg, representerer ditt arbeid innen spiritualitet og tankens kraft et brudd med din fortid i næringslivet eller er det en videreføring av dette?

– Jeg ser det som en videreføring. Jeg har alltid ment at det ikke er noe skille mellom vitenskap og spiritualitet. Når vi studerer kjemi og fysikk, så lærer vi om hvordan det guddommelige fungerer i verden. Jeg ble født og vokste opp i det nordlige Missouri i et ganske konservativt Midtvesten-samfunn. Dette var ikke temaer man snakket om hver dag. Men jeg antok bare at folk tenkte omtrent det samme som meg og trodde det samme som jeg trodde. Men jeg lærte senere at det var veldig langt unna sannheten. Da jeg begynte å jobbe i næringslivet, lærte jeg at vitenskap og spiritualitet var uforenelig – at man måtte velge enten den ene veien eller den andre.

– Men nå tror du at dette er i ferd med å endres på en grunnleggende måte?

– Absolutt. Det har endret seg, og alle kan kjenne det. Alle ser at noe skjer, men de kan ikke sette fingeren på hva det er. Det er en underliggende uro som overskrider landegrenser og nasjoner. Folk over alt føler at noe må endres.

Det var en konferanse alt i 2005, ”Crossroads for Planet Earth”, som brakte sammen vitenskapsfolk, ingeniører, filosofer, religiøse ledere og spirituelle lærere fra hele verden, for å snakke om spørsmålene: ”Hva er det som skjer? Er dette bare tidlig tjueførste århundre-paranoia, eller er det dypere endringer som er i ferd med å skje?”

Resultatet av konferansen var så dyptgripende at Scientific American viet en hel utgave til å dekke den. Under symposiet ble det identifisert seks scenarier, som hver og én kunne gjøre slutt på sivilisasjonen slik som vi kjenner den – og kanskje alt liv på Jorda (klimakrisen, atomkrig, virus som ikke lar seg behandle og annet). Våre forfedre har nok hatt å gjøre med en eller to av disse problemene på ulike tidspunkt. Men det som gjør vår tid så unik, ble det sagt på konferansen, er at vi kan oppleve alle seks samtidig. Konklusjonene var at hvis vi skal overleve denne gangen, må vi finne løsnin- gene innen åtte til 15 år. Det ble uttalt at: ”Den eneste måte vi kan gjøre det på, er å se på oss selv og vårt forhold til kloden på en grunnleggende annerledes måte enn vi har gjort tidligere.”

– Og det har å gjøre med å forene det beste innen vitenskapelig kunnskap og det beste innen spirituell visdom.

– Nettopp. Krisen vi gjennomlever kan være vår sjanse til å redefinere hvem vi er, hvordan vi lever og hva som er vår rolle i universet.Det koker ned til det vitenskapelige spørsmålet som opptok mye av det tyvende århundre: er vi passive observatører, ubetydelige smuler med svært liten innflytelseskraft på verden? Eller er vi kraftfulle skapere som spiller en viktig rolle for hvordan virkeligheten utspilles?

Interessant nok er svaret på begge spørsmål ”ja”. Det har å gjøre med hvordan vi velger å leve, vår villighet til å akseptere kraften som finnes i hver og en av oss, hva vi skaper i våre relasjoner, healingen av våre kropper, hvordan vi lykkes i våre karrierer – og freden mellom verdens land.

– Som individ er det lett å bli rammet av en eksistensiell angst og å føle seg ubetydelig. Sier du at vi har adoptert tanken om at ”jeg har ingen betydning” på samfunnsnivå?

– Ja, jeg tror dét er vår ubevisste programmering. Vi ble et vitenskapsbasert samfunn for 300 år siden, da Isaac Newton formulerte fysikkens lover. Siden den gang har vi trodd at vi er betydningsløse vesener, ofre for en verden hvor alt er atskilt fra alt annet, og at vi har veldig liten innflytelse på det.

Det er ikke nødvendigvis noe vi snakker om over lunsjbordet på jobben, det er en ubevisst programmering vi alle har i oss, til en viss grad.

To feilslutninger

– Dette har betydning for vår tilnærming til helse og medisin, økonomi, miljø og klima, geo-politikk – alt.

– Helt riktig. Hele vår sivilisasjon har vært basert på to avgjørende feil-slutninger, som fortsatt blir tenkt og lært bort på skolene i dag. Den første feilslutningen er at feltet mellom allting er tomt. Vi sier at ”96% av universet er tomt.” At det som betyr noe er maks fire prosent.

Den andre feilslutningen er at vår indre erfaring – våre tanker, følelser, emosjoner og overbevisning – ikke har noen effekt på verden utenfor vår egen kropp. Begge disse antakelsene er beviselig feil. Det er ikke en teori, men et vitenskapelig faktum, dokumentert i anerkjente vitenskapelige publikasjoner. Kunnskapen har bare ikke funnet veien til våre læresteder og skolepensum enda.

The Matrix

– Du snakker om ”nullpunkt-felt”-forskningen?

–Vi vet nå at de ter et felt av energi som ligger til grunn for all fysisk eksistens. Dette feltet er en oppdagelse som er gjort så nylig at forskerne ikke enda har blitt enige om terminologien. Det blir kalt alt fra ”feltet”, ”Guds sinn” og ”naturens bevissthet”. I 1944 kalte kvantefysikkens far, Max Planck, dette for ”matrisen” (”The Matrix”). Vi vet også at vi har evnen til å ”snakke” med et språk som resonnerer med dette feltet, et språk uten ord, hvor vi kommuniserer med våre følelser og hjerter. Når vi gjør dét, skaper vi fysisk healing i kroppens celler. Nøkkelen er å kjenne følelsen på en presis måte, som om resultatet av vårt hjertes lengsel alt har blitt realisert. Dette setter i gang bevegelse i kroppen vår, slik at kjemien står i forhold til emosjonen.

På samme måte er det når vi skaper en veldig presis følelse av at våre parforhold er slik vi ønsker, at alt er slik det skal være jobbmessig. Og at vi har alt vi trenger for å nå våre mål slik vi ønsker. Dette setter i gang mekanismer i ”feltet”, som gjør at scenariene kan virkeliggjøres.

Når vi forstår denne mekanismen, så blir det som en teknologi, og vi kan gjøre det nøyaktig.
– Er denne forståelsen forbundet med ditt arbeid innen gruppebønn og fokusert oppmerksomhet i større forsamlinger?

– Det er riktig, det samme prinsippet gjelder enten det handler om parforhold, healing av kroppen eller fred mellom nasjoner. Hvis vi vil påvirke resultatet, så kan vi skape en følelse av dette i hjertet, som om resultatet alt er realisert, heller enn å tenke at vi må bygge resultatet skritt for skritt. Hvis du bygger en romferge eller baker en kake, så må du gjøre det skritt for skritt. I den ytre, fysiske verden må vi noen ganger samle våre ingredienser og så gjennomgå en sekvens og jobbe mot et mål, bit for bit. Men i emosjonenes, følelsenes og forestillingenes kvanteverdenen gjelder ikke disse prinsippene. Faktum er det motsatte, vi må identifisere, klart og konsist, hva resultatet er, siden universet ikke kan treffe en blink i bevegelse.

Bakenfor tanken

– Vi ble lært opp til å tenke strategisk og taktisk. Men du sier at på dette nivået, transcenderer virkeligheten det strategiske og taktiske, og man må begynne å skape resultat med utfallet i bevisstheten?

– Riktig. Men vi gjør fortsatt alt for at det skal skje; vi kan ikke bare sette oss ned i lenestolen. Vi flytter oss fra en rent newtoniansk måte å skape og løse problemer på, som tror at alt er adskilt og at vi må jobbe mot et mål. Over til en bevissthet hvor vi sterkt og klart identifiserer utfallet.

Vi har kraftfull videodokumentasjon på hvor raskt den fysiske verden responderer på dette språket. Det finnes en video der ser vi en dame som er diagnostisert med en ikke-opererbar svulst, i nærvær av tre personer som er trent i dette språket vi snakker om. Gjennom ultralys kan man se hvordan svulsten smelter vekk og bokstavelig talt forsvinner fra skjermen.

– Er det tankens kraft du snakker om?

– Det er ikke en tanke, men en følelse. En så kraftfull følelse av at svulsten responderer og forsvinner på mindre enn tre minutter. Dette er ikke en engangstilfelle. Det samme prinsippet gjelder når et antall mennesker kommer sammen og føler fred i en konkret region – eller føler på et suksessrikt utfall i business-sammenheng, for den sakens skyld.

braden2Hjertets språk

– Det er interessant at du sier ”føle” og ikke ”tenke”. I all suksesslitteratur handler det om å tenke: ”Tenk deg suksessfull”, ”The Magic of thinking big”. Tenkning synes å være det grunnleggende.

– Det er et naturlig resultat av mannsdominert, skjemaorientert, teknologibasert, venstrehjernesamfunn. Det er ikke rart at vi tar prinsippene og forsøker å presse dem inn i sfæren av vår tanke.

Men vår verden er skapt av elektromagnetiske felt av informasjon. Hvis du ønsker å endre noe i verden, så må det kommuniseres i dette elektromagnetiske feltet.Interessant nok har vitenskapen nå funnet ut at menneskets hjerte er den største genera- toren for elektriske og magnetiske felt i kroppen.

– Så vårt språk hadde rett hele tiden! Det sit- ter i hjertet.

– Hjernen vår genererer et elektrisk og et magnetisk felt, men de er relativt svake, sammenliknet med hjertet. Hjertets elektriske felt er omtrent 100 ganger sterkere enn hjernens, og hjertets magnetiske felt er omkring 5000 ganger sterkere enn hjernens magnetiske felt.

– Vi flytter magneten, og jernsponet endrer mønster.

– Akkurat. Det er grunnen til at følelser på så mange måter er mer kraftfulle enn tanker. Og i vårt samfunn har vi blitt programmert til å tro at følelser og emosjoner er ineffektivt. Menn har gjerne blitt fortalt at de ikke skal ha for mye av dem, og kvinner har fått høre at ”hvis du skal ha dem, gå og ha dem et annet sted, hvor de ikke er til sjenanse for folk!

”Men utenfor vårt samfunn kan vi finne det motsatte. I klostre i Tibet, for eksempel, sier de at følelser er den mest kraftfulle energien i universet. I et kloster spurte jeg abbeden: ”I din tradisjon, hva er kraften som forbinder alt i universet?” Han svarte med ett enkelt ord. Jeg trodde det var en feiloversettelse, så jeg ba oversetteren spørre ham igjen, og kan kom til- bake med samme ord: ”Medfølelse”.

Jeg sa: ”Vent litt. Er medfølelse en kraft i naturen som forbinder alt i universet, eller er det en erfaring som vi har i hjertene våre?”Etter at oversetteren igjen hadde forsikret seg om at han forstod akkurat hva jeg spurte om, svarte han igjen med ett ord: ”Ja.”

Spiritualitet på jobben

– Hvordan ble disse erfaringene overført til jobben din i næringslivet?

– Når jeg jobbet med store prosjekter i Fortune 500-selskaper, så var jeg noen ganger i prosjekter som lå litt bak skjemaet, over bud- sjett eller i andre vanskeligheter. Da brukte jeg gjerne prinsipper jeg lærte i klostrene i Tibet, og manøvrerte gjennom disse dilemmaene for å lande på en positiv måte. Etter en stund forstod jeg at prinsippene kunne overføres til en mye større kontekst.– Hva var det som gjorde at du erkjente det?

– De siste årene av Den kalde krigen var en veldig skremmende tid. Selv om folk gjerne ikke var oppmerksom på det, så var vi veldig nær å oppleve en storskala atomutveksling. Dette skjedde to ganger, så vidt jeg vet. Å erkjenne hvor nær vi har vært å utslette alt vi verdsetter, gjorde at jeg skjønte at dette var som et hvilket som helst annet prosjekt som var over budsjett, etter timeplanen og i dype vanskeligheter! Jeg begynte å forske på måter å overføre prinsippene jeg hadde brukt i styrerommet ved Cisco Systems og Martin-Marietta til dette prosjektet vi kaller ”livet og bevisstheten i det 21. århundre.”

– Når vi har identifisert de feilslutningene du nevnte – når vi erkjenner at rom ikke er tomt og at vår indre verden kan ha stor påvirksningskraft på den eksterne verden – hvilken ny atferd skapes av det skiftet?

– Vi begynner å se at alt er forbundet med alt annet – og vi kan ikke lenger bare tenke på oss selv når vi tar avgjørelser – enten det er i familien, samfunnet vi lever i eller i verden som helhet. Den neste generasjonen vil leve i denne nye forståelsen, men vår generasjon er unik siden vi lever med begge perspektivene på samme tid. Noen mennesker er veldig fokusert på de 300 år gamle forestillingene, og andre er mer åpne og klare for ny forståelse. Men denne generasjonen som helhet står med en fot i hvert verdensbilde. Dette bringer oss tilbake til Jordens veikryss, hvor vi nå befinner oss. Vi står overfor enorme utfordringer, som bare kan løses ved å erkjenne at vi er del av en større helhet, et fellesskap. Enten vi liker det eller ikke, så er vi én familie og vi trenger hverandre.

Fraktalverden

– I en verden så kompleks som vår og uansett hvor mye vi forsøker å separere det ene fra det andre, det fysiske fra det ikke-fysiske, så er alt basert på de samme enkle fraktalprinsippene.En stilk brokkoli er et perfekt eksempel på et fraktalmønster. En liten brokkolikvist ser akkurat ut som den større grenen den kom fra – som igjen ser ut som den større stilken den satt på. Det er samme mønster på ulike skalaer, i ulik størrelse.Alt liv ser ut til å fungere slik, inkludert menneskets kropp. Det som er bra for én celle i kroppen, vil være livgivende for hele kroppen.Likedan er det for samfunnet: det som er bra for individet er også bra for helheten. Når vi hjelper andre, hjelper vi oss selv.

I 2004 skrev jeg boken ”The God Code”, om de underliggende prinsippene som bringer oss sammen som én familie på planeten. Boken siterer mer enn 400 ulike vitenskapelige studier, publisert i anerkjente tidsskrifter, for å forutsi om mennesket er voldelig av natur eller ei – og om konkurranse er del av vår natur eller ei.
Resultatet av disse 400 studiene er tydelig: av natur er vi ikke en voldelig eller kon- kurransedrevet art. Men forskerne fant at vi svikter vår menneskekjærlige og sam- arbeidende natur og kan bli voldelig kon- kurrerende ved tre ulike omstendighetene: Dette kan man se f.eks. i Irak eller i palestinske områder, hvor mennesker opplever alle disse tre tilstandene. Er en slik form for voldelig konflikt uunngåelig? Nei, det er ikke vår naturtilstand, det er atferd som skapes av omstendighetene.

– Så når vi er truet så mister vi vår fraktale natur av syne, vi tenker at egeninteresse og det å ivareta medmennesker ikke er forenelig. Vi begynner å tenke at det er et tomt rom mellom oss?

– Det kan du si. En annen konklusjon fra disse studiene var at hver art i naturen tjener på samarbeid. Når de samarbeider, vil arten produsere mer avkom, leve lengre og leve bedre. Og de fant det samme hos ulike urfolk i verden: levelengden og livskvaliteten øker når man samarbeider om a samle og dele mat, vann og andre ressurser.

Verdens framtid

– Hvordan ser du på framtiden i lys av disse to perspektivene?
– I politikken er det folk som bare er opptatt av vår egen bakgård, mens andre tenker mer globalt. Det er vitenskapsfolk som bare ser på hva som er bra for Amerika, mens andre som er opptatt av hva som er til det beste for verden. Det som er spesielt interessant, er at viktige nasjoner velger nye ledere med korte mellomrom. De siste få årene har jeg vært på alle kontinenter, foruten Antarktis og Grønland, og jeg har sett over alt at mennesker er klare for noe mer enn lidelse, krig, konflikt og frykten som vi opplevde i epoken som har gått. Hvis folk kan skape viljen til å leve på nye måter og la dette også få følger for politiske prosesser, i tillegg til i egne liv, så vil vi se at disse spirituelle prinsippene spilles ut globalt!

**

Om Gregg Braden

Internasjonalt anerkjent og bestselgende forfatter av bøker som forbinder vitenskap og spiritualitet. Blant andre:
The Spontaneous Healing of Belief, The Science of Miracles, The Divine Matrix, The God Code og Secrets of the Lost Mode of Prayer.
Amerikanske Braden blir ansett som en pioneer innen forbindelsen mellom ny vitenskap og innsikter fra spirituelle tradisjoner. I mer enn 22 år har han besøkt fjellandsbyer, klostere og studert tekster fra gamle visdomstradisjoner. Han kombinerer denne innsikten med moderne vitenskap og erfaring fra sitt liv i næringslivet og vestlig åndelighet. Braden er en mye brukt foredragsholder og har vært gjest ved utallige TV-programmer og i dokumentarer.

Se www.greggbraden.com

*

Translated with permission from the May/ Jun 2009 issue of Networking Times, all rights reserved.

Intervjuet er hentet fra amerikanske Networking Times, som er del av Gabriel Media Group. Deres visjon er
å bidra til ”global utvikling gjennom filantropisk økonomi”. Journalisten John David Mann var tidligere ansvarlig redaktør og er fortsatt i redaksjonen. Hovedfokus er næringsliv og markedsføring, gjort med bevissthet om det sosiale ansvaret næringslivet har for å bidra til utvikling av en bærekraftig verden. Og å støtte enkeltmennesket og sørge for at ingen faller utenfor. Som de selv sier, ”vi er ikke en bare-for-profitt-business.” www.networkingtimes.com


Kommentarer

commentarer

Comments are closed.