Hva er kraniosakralterapi?

Kraniosakralterapi benytter delikate berøringer for å påvirke kroppens bevegelsesmønster og “livets puls”. Fokus og mildhet er det viktigste grunnlaget for en vellykket behandling, skriver Kjetil Kvalvik.

kjetil kvalvikAv Kjetil Anahata Kvalvik, kaniosakralterapeut og lærer ved Pranaklinikken i Oslo.

Kraniosakralt arbeid (KS) er en medisinfri og helhetlig behandlingsmetode, hvor det brukes lette berøringer for å optimalisere et bevegelsesmønster i kroppen. Dette mønsteret er kjent som den kraniosakrale rytmen eller “livets puls”. Kraniosakralt arbeid skiller seg fra de fleste andre kroppsterapier ved sine ekstremt lette berøringer, og den lange, oppmerksomme varigheten av hver kontakt. I kraniosakralt arbeid mener man at fokus og mildhet er det viktigste grunnlaget for en vellykket healing.

I KS fokuserer man på å hjelpe den kraniale rytmen til å flyte fritt gjennom hodet, ryggraden og bekkenet, men teknikkene er det ikke begrenset til disse områdene, og kan derfor brukes til å arbeide med smertefulle eller blokkerte områder hvor som helst på kroppen.

Mange opplever også at kraniosakralt arbeid også hjelper en med å oppnå klarhet og innsikt i seg selv og sitt eget liv. KS brukes derfor ikke bare til å lindre smerte eller heale problemområder i kroppen, men også som en hjelp i en selvutviklingsprosess, for å oppnå klarhet, indre fred og suksess på mange områder i livet. Noen behandlere bruker også KS i forbindelse med healing av psykiske og følelsemessige traumer, samt som regresjonsterapi, for å løse opp i traumer og spenninger som sitter på dypere plan.

Den kraniosakrale rytmen

Kroppen har etter det vi kjenner til minst tre respirasjonsrytmer; hjerterytmen, pusterytmen og den kraniosakralerytmen. Når vi puster, beveger kroppen vår seg åpenbart, det er lett å se. Hver gang hjertet vårt slår kan vi føle bevegelsen av blod langs overfladiske blodårer. Den kraniosakrale rytmen er så subtil at det kreves trente hender for å føle den, og vi kan vanligvis ikke kan føle vår egen kraniosakrale rytme i det hele tatt.

Et skrivepapir er normalt sett 100 mikrometer tykt, og den gjennomsnittlige bevegelsen av et kraniebein (hodet vårt består av 22 bein) er 40 mikrometer. Hos et normalt friskt menneske går KS-rytmen i en syklus på 814 ganger per minutt. En KS-utøver er trent til å observere og vurdere kvaliteten og frekvensen på rytmen når den passerer (eller ikke kan passere gjennom) forskjellige bein og vev i kroppen. Dette gjør utøveren med hendene sine. Utøveren “lytter” til rytmen for å kartlegge behovet for behandling, akkurat som en lege lytter til hjerterytmen din og tar pulsen for å måle behovet for behandling.

Ulike forhold, som for eksempel nakkesleng, traume mot hodet eller migrene, produserer ulike kvaliteter i KS-rytmen. En trent KS-utøver kan gjenkjenne disse kvalitetene. Frekvensen på rytmen blir ofte dramatisk påvirket av sykdom, for eksempel om man ligger i koma bremser rytmen ned til to sykluser per minutt. Og i en meditativ tilstand kan den være nede i tre eller fire sykluser per minutt, noe som i motsetning til koma er en tid som gir stor indre pleie.

KS-rytmen er kjent for fysiologer som “Traube-Hering Wave” eller “den tredje bølgen”-Fordi kraniosakralt arbeid handler direkte med energifeltet vårt, er kraniosakralt arbeid først og fremst hva healere kaller “energiarbeid” framfor strukturelt arbeid. I den forstand har KS mer til felles med akupunktur og shiatsu, enn med strukturelle teknikker som for eksempel Rolfing (bindevevsmassasje).

Rytme og pust

Hvor kommer den kraniosakrale rytmen fra? Kroppen holdes i live av et energifelt, kjent som “bio-elektrisk felt” i fysiologien, og som “ånd” i religiøse tradisjoner. I Kina kalles dette “chi”, i Indiske tradisjoner “prana”. Bibelen refererer til det som “livets pust.” Rytmen er også en slags pust; den er ikke statisk, men svinger, relativt lik den måten vanlig husholdningselektrisitet beveger seg på. Men i motsetning til husholdningselektrisitet svinger KS-rytmen veldig sakte, bare 8-14 ganger per minutt hos et normalt, friskt menneske.

Dette foranderlige energifeltet er en del av kroppens nervesystem, men er uavhengig av det, og i evolusjonær forstand mye eldre enn det. Rytmen oppsto først ut ifra tidevannet i havet og fulgte oss opp på land da vi utviklet oss fra å være sjødyr til å bli landdyr for mange millioner år siden. Uten dette feltet dør vi, når feltet er svekket, føler vi oss drenert. Når vi er ute av harmoni med vårt eget indre tidevann, fører det til at vi ikke føler oss vel. Vi føler oss ute av balanse.

Effektivt?

Hvorfor er kraniosakralt arbeid effektivt? Enkelt sagt, hvis kraniebeina ikke er på “rett sted,” så kan heller ikke hjernen og sentralnervesystemet være på “rett sted”. Det hormonelle systemet fungerer heller ikke optimalt da. Selv om kraniebeina beveger bare halvparten av tykkelsen på et skrivepapir, er menneskets hode så delikat og så fult av vitale nervebaner, at selv små deformasjoner i et beins bevegelse eller posisjon kan produsere fysiske eller psykiske symptomer. Når KS-rytmen er forvrengt, forbruker den også uforholdsmessig mye “chi”, eller energi, senker styrken på immunsystemet og øker sannsynligheten for kroniske tilstander som for eksempel depresjon. Når KS-rytmen er optimalisert, føler man seg hel og i balanse med oss selv og omverden. Når vårt energifelt svinger optimalt, optimaliseres også nervesystemet vårt, og det har en dyp innflytelse på vårt immunforsvar og våre hormonelle systemer. Det er derfor noen mennesker som synes å ha symptomer som ikke kan relateres direkte til det kraniosakrale systemet ofte føler seg mye bedre etter å ha mottatt behandling.

Kraniosakralt arbeid er kanskje den eneste modaliteten som spesifikt arbeider direkte med problemer som kan oppstå ved slag mot hodet og som frigjør hodetraumer med tålmodig og erfaren oppmerksomhet.

Opprinnelse

Kraniosakralt arbeid er trolig like gammel som menneskeheten; like gammel som håndspåleggelse, like gammel som trangen til å gni på det stedet på kroppen hvor vi har slått oss. Vi gnir, delvis for å få KS-rytmen i gang igjen etter for eksempel å ha skallet hodet mot noe.

Hva er kraniosakralterapi?

Den tidligste skriftlige referansen til “bevegelse av spinalnerver” dens betydning i livet, klarhet og “bringe ro til hjertet”, er funnet i I-Ching, den kinesiske Book of Changes, som er 4000 år gammel. De gamle vise kineserne kalte kraniosakralt arbeid for”kunsten å lytte.” De skriver om hvordan den subtile bevegelsen som vi kaller KS-rytmen er i kjernen i vårt vesen.

I middelalderen sanset såkalte “bonesetters” denne fine KS-rytmen i kroppen vår når de skulle hjelpe å nullstille frakturer og dislokasjoner, og for eksempel behandle hodepine. I moderne tid, første halvdel av 1900-tallet, brukte den amerikanske osteopaten og det biomedisinske geniet William Sutherland femti år på å kartlegge informasjonen om de enkelte bevegelser i det menneskelige kraniet og bekkenet. Han kalte sitt verk “Cranial Osteopati”. Hans arbeid er et enormt bidrag til healingens kunst.

Samtidig gjorde en amerikansk kiropraktor ved navn Nephi Cottam en liknende studie, han kalte det “Craniology”. Elever av disse to grunnleggende disiplinene har laget sine egne avgreninger av terapiformene og omdøpt sitt arbeid blant annet til «Sacro-occipitalis Technique”, “Cranial Movement Therapy” eller “Craniosacral Therapy”.I dag er det mennesker som John E. Upledger, Allan Gehin og Hugh Milne som fører utviklingen videre.

Hvorfor slike delikate berøringer?

Hodet opererer med ekstremt små marginer; under en rolig samtale, for eksempel, beveger trommehinnen seg mindre enn diameteren på ett hydrogenatom. Det er 100 milliarder milliarder hydrogenatomer i en dråpe vann. Fordi skjøtene (suturene) mellom tilstøtende kraniebein er så fint balansert og flytter seg så lite, må KS-utøveren fokusere intenst på bevegelsen som han eller hun “lytter” til. Ethvert forsøk på hastverk eller for hardt press har en tendens til å forvrenge normal bevegelse av beinene og kan skremme mottageren. Det kan nesten føles som et jordskjelv inne i hodet. I den forstand har det en likhet med homøopati – den minste dose er i stand til å skape største forvandling. I den vestlige verden er vi vant til å bli imponert av størrelse, fart og styrke. Vi tror at jo større dose, jo bedre fungerer det. I Østen har de en annen forståelse av healingens kunst. Der er det er mer vanlig å si: “Det er helt utrolig hvor mye hvor lite kan gjøre.”

For over hundre år siden begynte William Sutherland å dokumentere effekten av kranialosteopati. Det fins mer enn 40 vitenskapelige artikler publisert omkring dokumentering av ulike aspekter av dens effektivitet, og minst 10 autoritative lærebøker utgitt. Mest kjent blant de vitenskapelige artiklene er Viola M. Frymanns arbeid med å dokumentere vellykket behandling av 1250 nyfødte barn med fødselsskader. Edna Lay og Stephen Bloods arbeid med temporomandibulære lidelser (TMD), og John Woods arbeide med psykiatriske lidelser. Mange av de osteopatiske skolene lærer bort KS.

The American Dental Association har anerkjent KS. De mener det er et effektiv supplement til ortodontisk arbeid. Mer enn 20 000 kraniosakralutøvere i USA og Europa har også klinisk bevist effekten av arbeidet. Sir James Paget (1814-1899), den britiske legen som Pagets sykdom er oppkalt etter, bemerket følgende: “Det som er klinisk bevist trenger ingen andre bevis.”

Hvem kan ha nytte av KS?

Kraniosakralt arbeid er ikke noe universalmiddel. Det er noen mennesker man ikke kan hjelpe i det hele tatt. Man har positive erfaringer med blant annet fødselsskader, muskelspenninger, hodepine, migrene, nakkesmerter, leddgikt, ryggsmerter, skoliose, personlighetsforstyrrelser, dysleksi, whiplash, depresjon, søvnproblemer, fordøyelsesplager, dårlig immunforsvar, stress, angst, uro, svimmelhet og temporomandibulær dysfunksjon (TMD). KS har også hjulpet mennesker med for eksempel Asbergers, autisme og tinitus, selv om suksessen har vært varierende på disse områdene. KS kan også være svært effektiv hjelp for å oppnå mental klarhet og gi mer energi etter for eksempel en livskrise. Helt friske mennesker oppsøker kraniosakralt arbeid for å få en meditativ og beroligende opplevelse.

Energi og symptomer

KS påvirker hele kroppen. Kroppens energi er som et felt av intelligens og informasjon, som en dyktig behandler lytter til og respekterer. En strøm av forskjellige subtile energier tar over ved sykdom, en indre visdom kommer opp til overflaten i klientens bevissthet og kan føre til gjennombrudd og personlig utvikling, hvis man lytter til det.

Hva er kraniosakralterapi?

I KS er symptomer sett på som intelligent svar fra kroppen på at den er stresset og at det er noe som ikke stemmer. Symptomer ses som nødsignaler fra kroppen. En lyttende og oppmerksom behandler kan forstå hva som er det virkelige problemet til klienten, hva de egentlig trenger. Vurdering av hva klienten trenger er ikke være begrenset til fysiske tolkninger eller biokjemisk intervensjon, men en måling av hva klienten trenger for å finne tilbake til en tilfredsstillende og givende livsstil. En KS-behandlers oppgave er å forenkle og forsterke healingprosessen. Den kloke healer forstår at helbredende ressurser også er tilgjengelige utenfor klienten.Det er ikke en utøvers oppgave å diktere det kraniale systemet. Behandleren lærer å sette hendene på klienten, å vente til klientens kroppsintelligens forteller dem hva de skal gjøre. Med denne forståelsen er kraniosakralt arbeidet virkelig en klient-sentrert terapi.

Hvordan bli behandler?

Mange får sin opplæring som del av en medisinsk eller helhetlig disiplin, slik som osteopati, kiropraktikk eller rolfing, eller de tar et praktisk kurs etter fysioterapi, sykepleie eller massasjeutdannelse. Noen utøvere har kun tatt kraniosakral utdannelse. Men siden det er en så fintfølende behandlingsform, så kan de som ikke har erfaring med kroppsbasert terapi eller energiarbeid fra før, fort få problemer med å lykkes i sin praksis. En KS-utdannelse varer ofte minimum to år. Enkelte skoler tilbyr kun en rent praktisk og teoretisk utdannelse omkring de forskjellige kraniosakrale grepene, mens andre tilbyr en mer omfattende utdannelse.

Utdannelsen hos Prana Education i Oslo for eksempel, dekker også felt som muskelmassasje, kosthold, helse og livsstil, anatomi, energipsykologi, spirituell- og personlig utvikling, samt meditasjonspraksis med opplæring i følsomhet, persepsjon og intuisjon.

På www.kranio-sakral.net finnes en utøverliste, hvor du kan finne kraniosakralbehandlere i hele landet. I januar 2011 starter Prana Education opp ett nytt kull med elever. Info: mail@nullpranaklinikken.no

***

– Som om et lyn traff meg

Av Eirik Solum

Det er kraftige opplevelser i eget liv som har gjort at Kjetil Kvalvik jobber med det han gjør i dag. Han er kraniosakral terapeut, gründer, lærer og terapeut ved Pranaklinikken i Oslo. Tidligere har han jobbet som leder i næringslivet, innenfor stressfulle yrker som sleit på kropp og sinn. Etter en vanskelig periode i livet med mye motstand, forsto at han måtte gå en ny vei.

– Jeg hadde det så vondt inni meg at lå på knær og ba til høyere makter. Jeg husker jeg sa: “Hvis dette er livet, hvis det er slik det skal være, så trenger jeg ikke å leve mer. Hvis livet er mer enn dette, hvis jeg kan brukes til noe bedre, vær så snill å vis meg vei”.

Noen dager senere sto en healer på trappen hos Kjetil da han kom hjem. Det var en venn av en venn. Dette så han på som et svar på hans bønn, og han begynte å arbeide sammen med healeren.

– Plutselig en dag når vi holdt på med noen energiøvelser, føltes det nesten som et lyn traff meg. Jeg begynte å svette helt vanvittig, det ristet kraftig i hele kroppen og jeg følte at jeg ble fylt med lys. Etterpå, da jeg kom til meg selv, følte jeg meg som helt ett nytt menneske. Det var nærmest som jeg var født på ny, som om jeg var kommet hjem i meg selv. Jeg begynte å snakke, tenke og oppføre meg helt annerledes enn før. Jeg så alt på en ny måte. Hele min verden var forandret. De rundt meg bemerket også at jeg så mange år yngre ut over natten. Jeg følte meg fantastisk. Stort sett alle spenninger i kroppen hadde forsvunnet på et blunk. Et mirakel vil jeg kalle det.

Ny kropp

Kjetil opplevde det som om ha hadde fått en ny kropp å leve i.

– Det tok lang tid før jeg lærte meg å leve i denne “nye” koppen. Folk begynte å komme til meg for å få hjelp etter at de hadde sett forandringene som hadde skjedd med ham over natten.

Han opplevde det som at hans oppgave i livet var å guide andre mennesker på sin reise “hjem”. Dette førte til at han begynte å søke etter redskaper.

– Nærmest ved en tilfeldighet dumpet jeg borti kraniosakralterapi. Jeg hadde meldt meg på et annet kurs fordi jeg ønsket å finne redskaper jeg kunne bruke til å veilede andre mennesker. Kurset ble kansellert og lederen på skolen sa at jeg heller burde melde meg på kraniosakral terapiutdannelsen hos dem. Uten å blunke melde jeg med på utdannelsen, enda jeg ikke viste noe om hva kraniosakral terapi var. Noe i meg sa at dette var det riktige valget for meg”.

Senere oppsøkte han flere lærere, mystikere og healerer både i Norge, Sverige, India, Tyskland, Sveits og andre steder.

– Jeg lærte flere behandlingsformer og undersøkte flere åndelige retinger på min søken etter verktøy for behandling og spirituell utvikling. Etter hvert fordypet jeg meg mer i kraniosakralt arbeid. Blant annet hos den anerkjente pioneren innen visjonært kraniosakralt arbeid, Hugh Milne. Ingenting jeg kjenner til tar mennesker så dypt og er så frigjørende som kraniosakralt arbeid, når det blir brukt på riktig måte vel å merke. For meg er det veldig inspirerende og motiverende å se mennesker utvikle seg og å oppnå bedre livskvalitet etter å ha vært i behandling eller på kurs hos meg, sier Kjetil Kvalvik.

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.