Inge Ås: Chakra, aura og selvutvikling

Inge Ås driver ILIANA-akademiet, hvor hun har kurset og utdannet flere tusen mennesker innen selvutvikling, livsveiledning og energiarbeid siden 1983 i Norge og i flere andre land. Hun er dessuten forfatter av ‘Den store chakraboka’.

Av Eirik Solum, foto: Iliana

Inge Ås driver ILIANA-akademiet, hvor hun har kurset og utdannet flere tusen mennesker innen selvutvikling, livsveiledning og energiarbeid siden 1983. Dessuten er hun forfatter av Den store chakraboka – aura, filosofi og indre politikk – SELVutvikling på norsk. En bok med et spennende nytt blikk på chakra, aura og selvutviklingsprosesser.

Mange kjenner Inge Ås både som multimediekunstner, som terapeut og veileder. Dessuten har hun vært initiativtager og leder for Holistisk Forbund. Inge er stadig en aktiv kurs- og foredragsholder for både privatpersoner, næringsliv, organisasjoner og på alternativmesser. Vi møter Inge for å snakke med henne om hennes nye bok, ”Den store Chakraboka. Aura, filosofi og indre politikk”, som lanseres på Alternativmessen nå i november.

– Chakraene ble opprinnelig brukt i en slags spirituell praksis, med en grunnfilosofi om menneskets vekst. Dette i en tid da religiøsitet, filosofi og resten av livet hang sammen. I Vesten har vi skapt skiller mellom de ulike områdene i livet. Det er både nyttig og viktig. Samtidig har vi nok mistet noen viktige verktøy, som ga oss broer mellom de forskjellige kategoriene, begynner Inge.

– Det begynte egentlig med tre manuskripter, men jeg skjønte at dette ble for store mursteiner. Dermed bestemte jeg meg for at jeg ville lage en bokserie. Tidligere har jeg skrevet artikler og et vell av fagkompendier, men dette er min debutbok. Jeg har vært mye mer en handlingsrettet person, og jeg gjenkjenner det Rudolf Steiner snakker om; “motstand mot å sette filosofi og undervisning i fast form”. Livet er så levende! Jeg hadde nok ikke begynt å skrive så mye hvis ikke studentene mine hadde krevd det.
Først skulle denne første boka bare hete Chackraboka. Men det er jo helt umulig å snakke om chakra uten å snakke om aura, sier en engasjert forfatter da vi møter henne for en prat om boken.

– Hvorfor er det slik? 

– Rett og slett fordi chakraene er en del av auraen. Eller vi kan si at chakraene er det som skaper den delen av auraen jeg kaller den personlige auraen.

Inge Ås forteller at boka inneholder mye nytt på dette området, som ikke har blitt skrevet noe sted før. Dessuten fokuserer hun på arbeid med chakraene i forbindelse med selvutviklingsprosesser.

– Mange chakrabøker omtaler chakraer som noe ganske stillestående, som bare har én tilhørende farge, én krystall og slikt. Det er ikke unyttig, siden alt dette kan være måter å komme i kontakt med energifeltet på. Men chakraene er dynamiske energisentere og krysningspunkter i oss. De er en del av den energetiske oppbygningen i auraen, som både skaper og lagrer informasjon. Hvert chakra er like stort og innholdsrikt som et Alexandra-bibliotek, slår Inge fast med et smil.

– Vi er jo vant til å se chakraer fremstilt ganske skjematisk. Gjør ikke du det også slik?

– Jeg må også gjøre dette til en viss grad, for å få det leselig. Det er paradokset. Språk er ikke noe som flyter på sammen måte som energier gjør. Språket vårt og kommunikasjon gjør det nødvendig å kategorisere.

– Men er det slik at vi har sju definerte chakra?

– Det er et godt spørsmål. I min chakramodell opererer jeg med åtte hovedchakra, som inngangsporter til en SELVutviklingsprosess. Jeg bruker chakraene både som dører til innsikt i det som er, og forløsning av det som kan bli.

I 1995 var jeg med å etablert noe som het Tverrfaglig Helsegruppe for Hiv og Aids. I den sammenheng ble jeg titulert som “innsiktsterapeut/ healer”. Vi ville gjerne se om vi kunne hjelpe mennesker med Hiv og Aids – også de som ikke valgte å bruke medisinene, som den gang var rene rottegiften. Medisinene skapte like mye symptomer som de hjalp, sier Inge og forteller om et fruktbart samarbeid fagfeltene imellom.

– Jeg tenkte at samarbeid mellom faggruppene kunne gi en synergieffekt. Og det fant vi ut at det gjorde. Vi fikk bedre resultater med kombinasjoner av flere metoder enn bare én. Videre studerte jeg hva dette viruset angriper. Det er blant annet t-celler. Disse videreutvikles i tymuskjertelsen, som ligger rett bak brystbeinet. Dermed tenkte jeg at jeg burde styrke tymus, på en eller annen måte. Jeg jobbet både energetisk og med innsiktsarbeid. Det var da jeg oppdaget at det var et chakra der!

Nå er det er flere som jobber med tymuschakra, men i 1995 viste i alle fall ikke jeg om noen andre. Langsomt begynte jeg å legge litt av dette inn i kursene mine. Jeg var fortsatt på letestadiet, så jeg la ikke inn så mye teori. De andre chakraene har man jobbet med i flere tusen år, i mange forskjellige tradisjoner.

Når det gjelder antallet – sju – så er det mest den vestlige varianten. Tibetanerne jobber mest med tre av chakraene. Men de har også jobbet med fem og seks. I enkelte tradisjoner har man operert med opp til 13. Så om det faktisk er sju chakraer eller ei, er et veldig relevant spørsmål. Man er nesten nødt til å se på chakraene med en postmodernistisk tilnærming, siden de både er og ikke er. De både skapes og skaper. Det er ingen klare grenser, heller ikke mellom observatøren og det som observerer.

Dette er jo tankegang som etter hvert har fått feste på flere områder. Jeg mer at vi i vesten har skapt kollektive trossystemer om at det er sju chakraer. Og grunnen til at det har blitt slik hos oss, er nok at teosofene tenker slik. De ville ha systemer, og de landet på sju. Til slutt har de forsøkt å dele alt i sju, slik at til og med krystallsystemet, som i utgangspunktet ikke har sju, fikk en syvende kategori ved å dele den sjette gruppen opp i to. Da gikk det opp. Det er et eksempel på at vi heller ønsker oss ryddige kart enn det “rotete” terrenget.

Det at jeg fant tymus-chakraet, gjorde at jeg kunne koble dette sammen med chakrahealing, som jeg hadde jobbet med tidligere, på en ny måte. Chakrahealing kan skape en flyt i de ulike nivåene, både fysiske, emosjonelle, mentale og spirituelle.

Chakra, aura og selvutvikling

Inge Ås mener også chakraene preges av polariteter.

– Chakraer beskrives ofte med tilhørende tema som betegnes som polariteter. Dette er en rask måte å si noe om hvert chakra – men dekker slettes ikke alt. Jeg kan nevne noen tema for deg på hvert chakra:

Rot-chakra: Liv og død. Kan gi følelse av å lykkes eller feile i livet.

Hara-chakra: Jeg bruker ordene ro og aktivitet. Bruken av kraft eller ikke bruk av kraft. Her kommer sinne og kreativitet inn.

Solar Plexus-chakra: Frastøting og tiltrekning. Noen kaller det frykt og forelskelse. Det er i Solar Plexus vi setter grensen mellom oss selv og verden.

Hjerte-chakra: Sorg og glede. Dette chakra har også mange andre nivåer som lengting og en dyp forbindelse med ’selv’.

Tymus-chakra: Imunsystemet vårt gjør oss trygge innenfor våre egne rammer og egen kropp. Utestengelse kan få tymus til å skrumpe forteller forskning presentert hos AA på alkoholikere. Mennesker med Hiv og Aids opplevde også utestengelse. Både på grunn av sykdommen og fordi noen var homofile, noen var narkomane eller stigmatisert av andre grunner. Derfor er hovedtemaet i tymus, slik jeg ser det, anerkjennelse eller utestengelse.

Hals-chakra: Undertrykke eller frigjøre. Det har med det å uttrykke oss å gjøre. Dette er igjen forbundet med vilje. Undertrykkelsen her er viljestyrt: vi holder pusten og trekker inn mellomgulvet. Det skjer ikke bare fysisk, men det skaper også energistrukturen som vi kan finne igjen i auraen.

Pineal-chakra: Noen opererer bare med en liten flekk i panna. Det er kun et energipunkt som står i forbindelse med pineal-chakra og kalles det tredje øye. Inne i hodet er selve chakra. Pinelachakraet er forbundet med alle de andre chakraene, i forhold til måten vi tenker og måten vi lager konklusjoner på. Når pinealen f.eks. samarbeider med hjertechakraet, blir tenkningen mer intuitiv. Sammen med solar-plexus-chakra finner vi f.eks. både den emosjonelle og det resonerende sinn. Polariteten her er ganske enkelt lett og tung. Man kan merke i hodet at noen tanker er lette mens andre er tyngre.

Krone-chakra: Et veldig interesant chakra, kronen på verket. Det utvikler seg i forhold til de andre chakraene og i forhold til hvor mye du uttrykker det som ligger i hele systemet ditt. Jeg er enig med Daial Lama, i at det er tre viktige kvaliteter som kan våkne. Det gjelder mennesker som har uttrykt sin personlighet, gjenoppdaget sitt ’selv’ og begynt å handle fra det et dypere bevissthetsområdet. Kvalitetene, som de også kalles, er objektivitet, toleranse og kjærlighet. Dette er vanskelige ting, for hva er egentlig objektivt? Det handler om å kunne søke utover egne rammer. Toleranse henger sammen med objektiviteten. Toleranse handler om å tåle noe som er helt annerledes enn oss selv. Og hva er det som gjør at vi kan tåle dette? Det er denne merkelig energien vi kaller kjærlighet.

I mitt verdenssyn er kjærlighet limet i universet. Men jeg ser egentlig ingen dualitet mellom hat og kjærlighet og har ikke selv primært et dualistisk verdensbilde, slik det kristne verdensbilde er. Derfor kan det kanskje være rart at jeg i boka nevner polariteter i chakraene, men det er mest fordi det er en oversiktelig måte å presentere det på.

– Alt dette henger vel sammen? Vi ser det jo også i illustrasjonene i din bok; chakraene presenteres som farger i en regnbue hvor det ene inneholder litt av det andre. Med glidende overganger. 

– Riktig. Ord gir oss muligheten til separasjon og distinksjon. I energiarbeid er det ingen tette skott, ingen separasjon. Men vi trenger begreper og distinksjoner. Det er fordi sinnet vårt fungerer slik at vi ikke kan være i ‘alt’ og jobbe med ‘alt’ samtidig. Derfor er det viktig at kategoriene vi bruker gir mulighet til å se på utvikling mer som en regnbue eller enn som atskilte enheter.

Historier og tradisjoner

– Jeg har valgt å jobbe med chakra med utgangspunkt i mine erfaringsbriller. Jeg har tatt med meg noe fra den vediske tradisjonen. Noe fra den tibetanske, tantriske tradisjonen. Jeg har valgt å ta med noe fra den teosofiske tradisjonen. Jeg tar også med meg mine feministiske briller. Og mine økologiske og holistiske briller.

I boka får leseren eksempler og historier fra mitt liv. Der tar jeg utgangspunkt i de arenaer jeg har vært. Første gang jeg skulle åpne en blomst i hjerte-chakra, så var det på en kvinneleir i Damtjern. Jeg forteller også om kvinnekonferansen i 1980 i København i et rom hvor det var heftige diskusjoner mellom bl.a. de iranske radikale kvinnene som ankom i chador etter Khomeinis forordning. De hadde trodd at han ville gi dem frihet og likestilling hvis de hjalp til med revolusjonen mot Shaen. Jeg spurte “hvorfor dreper dere lesbiske og homoseksuelle?” – og de roper tilbake at de ikke har noen slike i Iran. En kvinne reiste seg med koranen i hånden og sa: slik natt følger dag og dag følger natt, slik skal kvinnen skal følge mannen. Jeg svarte tilbake at jeg kommer fra et land der natt følger natt og dag følger dag. Hele historien viser hvor tullete det er å bruke natur som argument for makt og avmakt. Slike historier er med.

– For mange vil nok chakra og aura være noe veldig abstrakt, uhåndgripelig og nærmest ikke-eksisterende i livet. Hvordan kan dette da være gode redskaper for egen selvutvikling?Chakra, aura og selvutvikling

– Vi sier jo: “Mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer.” Men det er jo ikke noe stål i ben og armer. Hvorfor sier vi at motet er i brystet og vettet i pannen? Dikt, sanger og kunst gir også en inngangsport til vår bevissthet og vår psyke. Kirurgen kan ikke kan finne bevistheten når han opererer med sin kniv. I psykologien leter man også etter bevisstheten. Hjernen vet vi hvor er, men hvor er bevisstheten? Likevel er alle er enige om at vi er bevisste. Det er jordnært nok, synes jeg. Jeg synes det er ganske jordnært når folk sier “jeg har klump i halsen”, eller at “jeg er så redd at jeg holder på å kaste opp”. Eller at noen føler det som om de har tunge lodd rundt beina. Vi vet at de ikke har lodd rundt beina, men det uttrykker likevel en psykisk realitet. Så hva har dette med chakraene å gjøre? Jo, de er i områder hvor kroppen er, men de er ikke kropp. De er i energifeltet og kan fungere som konkrete håndtak til en skult dør i vår bevissthet.

I boka nevner jeg seks måter vi får vår kunnskap på. Det ene er vitenskap, det andre er ikke-anerkjent vitenskap. Det tredje er erfarings-kunnskap. Dernest er det jeg kaller filosofi og tanke. Videre religiøs tro og dogmer. Til slutt kanalisert viten og kunnskap.

For at noe skal bli jordnært i vår del av verden, så ønsker vi at kunnskapen skal havne i vitenskapskategorien. Men vi må huske at det er mye merkelig som kaller seg vitenskap på. ( tatt bort en setning )

 

Auraens ulike deler

Inge Ås mener auraen vår består av ulike lag.

– Jeg deler auraen opp i flere lag, eller felt, som egentlig griper inn i hverandre. Den fysiske aura, den energetiske aura, den personlige aura, kapasitetslaget og noe vi kan kalle spirituell eller våken aura. Og husk det er ikke skarpe skiller, dette er differensieringer. Den fysiske auraen består bl.a. av vanndamp, elektromagnetisme, vibrasjoner fra hvert element osv.

I et selvutviklingsperspektiv er det den personlige auraen som er den mest interessante. Her er det reelle strukturer som vi kan få tak i gjennom å arbeide i energifeltet. Den personlige aura er et resultat av møtet mellom det uformelige ’selv’ og den ytre verden. Vi opplever og tolker dette møtet gjennom kroppens fysiske sanseunivers. Slik jeg ser det bygger vi vår personlighet også som en reell energetisk personlighetsstruktur. Den personlige aura består av alle våre forskjellige personlighetsstrukturer, som også gir en energimessig realiteter i auraen og som alle står i forbindelse med et chakra. Dette er et stort felt å beskrive – og det er også derfor det tar en bok å forklare ordentlig.

Aurafoto

– En siste ting: Hva tenker du om aurafotografi?

– Det de fanger opp er ikke auraen. Apparatet måler hudspenning fra en eller to hender. Men hånden representerer resten av kroppen, på samme måte som fotsoneterapeuter bruker punkter under foten. Vi har også disse punktene i hånden og slik som akupunkturpunkter, er det forbindelser mellom soner i hendene til organer i kroppen. Vi vet at de øvre delene av fingrene har å gjøre med den øvre delen av kroppen – og dette igjen hører sammen med den øvre delen av auraen. På samme måte er det med den nedre delen av hånden, kroppen og auraen.

Fra hudspenning via et apparat som gjør dette om til bilder på en flate er en omfattende prosess. Dette er en oversettelse av hudspenning til farger, gjennom kjemi og data. Et vanlig foto av ansiktet ditt plastres inni en avspeiling av din hånd. Det er ikke aura, men det går an å assosiere til et felt. Og har man jobbet mye med aurafoto gjennom mange år, og har møtt mange mennesker og skjønner verktøyet, så kan man selvfølgelig fortelle mye ved å bruke det. Men fotografi-apparatet tar ikke bilde av energifelt i lufta omkring deg.  Flere av apparatene som angivelig skal vise chakraene, er jeg meget skeptisk til.

Den beste til å se i ditt eget energifelt er deg selv. Og det er bl.a. noe av det vi driver med ved Iliana-akademiet, sier Inge Ås.

***

 www.iliana.no
Rapporten fra Tverrfaglig helsegruppe for Hiv og Aids finner du nettsiden, under ‘artikler’. 

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.