Jacob Liberman: Ledet av lyset

Forfatter og foredragsholder Jacob Liberman har viet sitt liv til lys. Han var forsker og øyelege da et vendepunkt i livet ga ham innsikt i hvordan lys er kilden til alt liv. Lyset er også en guide til erkjennelse av den dypere meningen med tilværelsen, mener han. I mai kommer Liberman til Norge for å bidra på en internasjonal konferanse – om lys.

Av Eirik Svenke Solum

Bli abonnent på Visjon – 4. utg i året –og få bladet rett hjem i posten! Nå får du også med Don Miguel Ruiz bok “De fire leveregler”, fritt tilsendt! Klikk her!

Jacob Liberman var øyelege og forsker da han i 1976 erfarte noe som snudde hans forståelse av virkeligheten på hodet. Han skrev senere boka Light – Medicine of the Future, som ble en internasjonal bestselger. Han regnes i dag som en av pionérene innen lys, syn og bevissthet. Libermans nyeste bok er Luminous Life – How the Sience of Light Unlocks the Art of Living.

Jacob Liberman er forfatter av en rekke bøker. Med “Light – Medicine of the Future” nådda han lesere over hele verden. Luminous Life er hans nyeste bok.


Lys som medisin

– Da jeg skrev boka Light – Medicine of the Future, som kom ut i 1990, snakket jeg om det jeg så at ville komme. Og det har kommet. Lys er et av de temaene det er forsket mest på i vitenskapen i dag. Lys blir brukt på alle i nivåer, i en lang rekke helsetil- stander – til og med Alzheimer, nevrodegenerative sykdommer, kreft og andre tilstander.

Hovedbudskapet i boka var at lyset guider kroppen til å være i et balansert forhold til Moder Jord. Lyset hjelper oss å se at vi ikke lever livet, men at vi er livet. Vi beveges av den samme kraften som beveger planeten, årstidene, havet og alt som lever, sier Liberman. Han sitter i et solfylt rom i Maui, Hawaii og når meg i et langt kjøligere Norge via Skype. Alle våre fysiologiske funksjoner er avhengig av lys, i dypere forstand. Vi har kommet mye lenger i forståelsen av lys siden jeg skrev boka. Det er 26 år siden, og jeg er også 26 år eldre. Jeg er 70 år gammel.

Noe skjer jo lenger vi er i stand til å forbli å vår livsreise. Vi erkjenner sannhet. Og da mener jeg ikke oppfatninger og meninger. Jeg mener sannheter bakenfor meninger. Alle har ideer og standpunkter. Det vi tror, er i endring hele tiden. Men sannhet er noe helt annet. Kanskje det er derfor Jesus er sitert på å si at «sannheten skal sette deg fri».

Der jeg er i livet nå, inspireres jeg av en søken etter en grunnleggende sannhet. Noe som ikke er i endring. Og jeg er så heldig at jeg for det meste lever et “lumious life” nå.

– Hva legger du i det?

– Godt spørsmål. Vi ønsker alle god helse og å være lykkelige. Men det er noe som også er mer enn både helse og lykke. Og det kan vi kalle tilfredshet – man er i fred. For man kommer til et punkt der man innser at ingen kommer gjennom livet uten å bli syk, eller å miste noen i familien eller noen man er glad i. Eller kanskje man mister mye penger på et tidspunkt. Alle går igjennom slike ting. Så tenker vi at vi vil føle oss bedre hvis noe bra skjer i livet. Men det finnes et nivå bakenfor dette, hvor det finnes en fred – uavhengig av forandringene som skjer omkring oss.

Og dette er sentralt i min nye bok. Siden vi gjerne er overbevist om at vi må få ting til å skje. Spesielt i New Age-miljøene nå, hvor vi må manifestere og skape vår egen virkelighet. At dette er en dypere meningen med livet.

Det er én ting tro på dette, men det er noe annet å virkelig spørre seg er dette sant? Kjenner jeg noen som virkelig har oppnådd dette? Kjenner jeg noen som helst, som får alt de vil ha, når de måtte ønske det? Gjorde Jesus eller Moses det? Buddha eller Ramana Maharshi? Er dette en sannhet, eller er det bare nok en interessant idé?

Hele mitt liv har handlet om eksperimentering, og det å ha en direkte erfaring. Slik at jeg ikke bare tenker eller tror, men faktisk går igjennom prosessene. Noen ganger har jeg kanskje erfart å betrakte fra et punkt uten bedømmelse eller tro. Og det har endret mitt liv.

Brillene

I sin andre bok Take off you glasses and see, fortalte Liberman den nesten mirakuløse historien om hvordan synet hans ble helbredet, i 1976. Han sier han fortsatt ikke vet alt om hvordan det skjedde.

– Tidlig på 70-tallet ble jeg interessert i meditasjon og mediterte hver dag. En dag hadde jeg en dyp erkjennelse. Jeg vet ikke helt hva som inntraff, men jeg hadde øynene igjen og brillene av. Og selv om brillene var av, var jeg oppmerksom på alt som var i rommet. Møblene, sengen, meg selv – alt. Og det var ikke bare en bevissthet. Alt var klart. Ikke bare optisk klart, men alle spørsmålene som vanligvis svirrer i hodet var borte. Det fantes ikke flere spørsmål. Alt var stillhet.

Jeg var i en tilstand som jeg ikke kan beskrive godt med ord. Men da jeg kom ut av meditasjonen, var synet mitt krystallklart. Jeg arbeidet som øyelege og forsket på syn på den tiden, og visste godt at dette ikke skulle kunne skje.

Jeg hadde lært at synet skal bli dårligere med årene. Og at det kan måles. Så jeg dro til kontoret, hvor jeg kunne sjekke mitt eget syn, slik jeg undersøker pasientenes. På plansjene fant jeg ut at jeg nå så 300 prosent bedre enn tidligere. Uten å forstå hvorfor. Så jeg begynte å undersøke meg selv, slik man gjør hos optikeren. Vanligvis kan ikke klienten se hva optikeren gjør foran apparatet, men jeg satt meg bak det og begynte undersøkelsen.

Etter å ha sjekket hvor godt jeg så, forventet jeg nå at apparatet ville si «0» – null. Men maskinen ga meg akkurat samme resultat som styrken på brillene mine tilsier.

Med andre ord så jeg 300 prosent bedre, men de optiske målingene av øynene hadde ikke endret seg noe i det hele tatt.

Det var en dyp erkjennelse for meg. Siden den eneste måten det kunne skje på er om alt omkring synet ikke er knyttet til det fysiske i øynene. At det finnes en annen «mekanisme» i oss som også «ser».

Siden den gang har jeg aldri brukt briller til noe. Og i dag har jeg enda mer skjevhet i hornhinnene enn den gang. Men jeg er ikke nær- eller langsynt. Noe som skulle gjøre det vanskeligere å lese og gjøre daglige gjøremål.

Men øyelegene mine er forbløffet og har ingen forklaring på hvordan jeg kan se så godt.

Av seg selv

– Hvorfor deler jeg dette? Det er ikke fordi jeg har gjort noe spesielt. Jeg har ikke gjort noe. Det skjedde av seg selv.

Men dette betyr at reell forandring ofte kommer av seg selv, heller enn fra alle våre bestrebelser. Det kan komme overraskende. For meg er dette en endring som har vart i 40 år. Det var ikke som resultat av noen idé jeg hadde. Men det har forandret livet mitt.

Siden den gang har jeg søkt dette feltet som ser. Som ikke er øynene, som ikke er ideene mine – men kanskje det som er oppmerksom på at jeg har ideer?

Mens de fleste later til å tro at «jeg er sinnet mitt, følelsene og tankene mine». Men da glemmer man at årsaken til at vi er bevisst f.eks. fysisk berøring, er at noe i oss er oppmerksom på denne fysiske berøringen.

Årsaken til at vi er bevisst at sinnet er aktivt og stemmen i tankene våre, er fordi det finnes noe bakenfor som observerer det. Og dette som observerer har ikke noen oppfatninger eller meninger. Det vil ikke at noe skal være slik eller sånn. Det er med andre ord det ulti- mate par med øyne.

Det jeg har oppdaget, er at jo mer vi anerkjenner at det er noe i oss som alltid er oppmerksomt, jo mer erkjenner vi at vi blir ledet. Vi ledes av den grunnleggende kraften som hele universet springer ut fra.

Direkte erfaring

– Selv om jeg ikke er tradisjonelt religiøs, så opplever jeg at det er viktig å se hvordan Bibelen, andre spirituelle tradisjoner og vitenskapen sier det samme. Men med ulike ord. Vitenskapsmannen ser sannhet gjennom mikroskopet, teleskopet og vitenskapelig metode. Mens mystikeren erfarer sannheten gjennom direkte erfaring.

– Hva er egentlig direkte erfaring?

– Da synet mitt klarnet for 40 år siden, var det en direkte erfaring. Det var ikke en livserfaring, som det å få barn, gå på jobb eller en skilsmisse. Det er noe som skjedde da jeg ikke søkte det. Som en «åpenbaring». Det var noe som endret alt av seg selv. Det tok pus- ten fra meg. Det ga meg et helt nytt syn på livet og virkeligheten. Og viste meg helt nye muligheter.

Mange av vitenskapens «sannheter» endres hele tiden. Det som var en vitenskapelig sannhet for 20 år siden er ikke nødvendigvis en sannhet i dag. Vitenskapen handler ikke om sannhet, men om teorier. Men vi snakker om teoriene som om de er sannheter. Mens de i realiteten kun er et skritt på veien. Mystikerens søken etter sannhet handler om evige prinsipper.

Det er veldig viktig at vi ser på begge disse nivåene med respekt. Og forstår hvordan de bekrefter og utfyller hverandre.

Gud

– I Bibelen skriver man jo om en entitet som kalles gud. En gud som skapte Himmelen og Jorden. Gud er allvitende, allmektig og overalt på samme tid.

Bibelen sier også at Gud er lys – «la det bli lys». Vi kan spørre dagens kvantefysikere om den verden som ser ut som fast materie, virkelig er fast materie? Treet utenfor vinduet her har grønne blader. Betyr det at grønt er noe som faktisk finnes utenfor meg, i verden? Vitenskapen kan fortelle oss at det ikke finnes noe grønt i verden. Det grønne vi opplever har å gjøre med vår persepsjon – og noe som kalles bevissthet. Som de aller færreste har en dypere forståelse av.

Spør du en fysiker: «Hva er virkelighetens natur?» så vil svaret være at alt som virker som fast materie i realiteten kun er energi. Og forstørrer du et objekt mer og mer i et mikroskop vil du til slutt se at alt består av små bestanddeler i energetisk bevegelse. Så hva er denne energien?

Den fundamentale energien i universet er energien av lys.

Dette er årsaken til at fysikeren David Bohm sa at all materie er frosset lys. Alt som virker som fast materie, er grunnleggende sett lys. Transformert til materie.

Vitenskapen beskriver altså lys som allestedsnærværende, selv om man bruker andre ord.

Respondere

– Hvordan mener du vi ledes av lyset gjennom livet?

– Vi har et uttrykk i Amerika som sier «it caught my eye». Vi responderer hele veien gjennom livet på den usynlige energien av lys, de usynlige fotonene. Lys som fanges opp av vårt øye og forårsaker at øyets automatiske refleks beveger seg mot det som har kalt på oppmerksomheten.

Hvorfor har det kalt på oppmerksomheten? Fordi det er nøkkelen til det neste lille steget i livets utfoldelse. Noe som krever vår bevissthet. Når øyet beveger seg mot lyset som har kallet på det, skapes en forbindelse av ren tilstedeværelse. Tilstedeværelse er ikke noe vi gjør. Tilstedeværelse er en naturlig tilstand, en forbindelse som oppstår når øyet og lyset som kaller på det, blir ett.

I dette øyeblikket blir vi ledet til å bevege oss i en viss retning.

Maui, Hawaii

Liberman forteller at der han bor på Hawaii, kommer tusener av hvaler hvert år for å føde. De har kommet 500 mil fra Alaska, der de har funnet næringsrik mat.

– De har ingen kart eller GPS. Og uavhengig av vær og endrede strømmer finner de tilbake til eksakt samme sted. Reiseruten er nærmest linjalrett. Hvordan gjør de det? Fugler gjør det samme.

Selv om vi gjerne tror det, innretter vi mennesker som oftest ikke livene våre etter bevisste beslutninger. Vitenskapen viser at hele 7-10 sekunder før vi tenker en tanke, så har vår fysiologi alt begynt å rette seg dit tanken går. Med andre ord; vi er ikke beslutningstakeren, vi er knapt oppmerksom på valget som tas av livets intelligens. Erkjenner vi denne intelligensen i oss, ser vi samtidig den dypere kilden i tilværelsen. På samme måte som en plantes livssyklus er uatskillelig fra sola. Når sola skinner, vender planten seg mot lyset. Slik er også vi veiledet av lyset. Fysiologien vår beveges av lyset.

Meningen med livet

Liberman forteller entusiastisk om Nobelprisen i medisin som i 2017 ble tildelt tre amerikanske forskere som oppdaget den molekylære basisen i oss, som hele tiden endrer vår fysiologi som en respons til lys-/ mørke-syklusen. Mellom natt og dag.

– Dette gjør vår fysiologi for hele tiden å optimalisere vår helse og velvære. Det er som menneskehetens og fysiologiens programvare. Som oppgraderes hvert sekund, for å være på linje med lyset. Slik at kroppen vet den skal frigi hormoner, når vi skal spise, når vi skal sove, puste og når hjertet må slå raskere eller saktere.

Dette fininnstilte systemet merker vi veldig godt når vi flyr over lange avstander og får jetlag. Kroppen blir forvirret og vi føler oss uvel.

De fleste av oss lider av kronisk «jetlag», siden vi lever livet som følge av en mental idé om hvordan livet bør være, heller enn å erkjenne at moder natur hele tiden veileder oss, i retning av den beste tilstanden for oss.

Bakenfor sinnet

–I tiden vi er inne i nå virker det som om mange mennesker oppdager dimensjonene bakenfor sinnet og tanken. Mindfulness-bevegelsen er et eksempel. Men beskriver en ny side i dette, hvor du også bringer inn fysiologien og vite skapen. Ser du det slik at erkjennelsen av hvem vi dypest sett er, også kan ha helsefordeler og i ytterste instans kurere sykdom?

– Det er et vakkert spørsmål. Det er mye sant i at vår sinnstilstand reflekteres i vår fysiologi og biologi. Likevel snakker jeg mest om noe annet. Hva om vi går inn i ingen sinnstilstand? Det betyr også et det ikke er noe «meg». De fleste tenker: «Hva om jeg kan bli mer bevisst, eller mer tilstede…? Da vil det ene eller andre skje i livet..» Bevissthet betyr at noe er bevisst noe annet. Jeg – Jacob – er bevisst om deg – Eirik. Det er to av oss, som gir en dualitet. Når jeg snakker om bevissthet, liker jeg å kalle det tilstedeværelse. Ren tilstedeværelse oppstår når det ikke er noen oppfatninger om noe. Når «Jacob er oppmerksom” på noe, handler det om sinnet. Det er det stille feltet av tilstedeværelse, som er det samme for deg som for meg. Vi deler dette med alle mennesker, dyr og planer i universet.

Vi er skapt av dette feltet av enhet og tilstedeværelse. Bibelen kaller det Gud. Vår essens er denne altomfattende tilstanden av tilstedeværelse. Det er noe annet enn om jeg personlig ønsker helbredelse for noe som plager meg. Det jeg snakker om er noe jeg ikke kan få tilgang til gjennom min handlinger eller mine bestrebelser.

Det er noe som skjer ved nåde.

Opplysning

– Er det dette som kalles “opplysning”? Er du komfortabel med begrepet?

– Vel. Ofte snakker jeg om «enlightenment» som «delightenmenet». Alle tror de vet hva det betyr. For noen kan det være en idé om Jesus. For andre kan det være Ramana Maharshi, Dalai Lama, noen i en farget drakt i India, eller en mann som bor i en hule. Eller en person med beina i kors.

Oppvåkningen inntreffer ved en erkjennelse av at vi kun kan være bevisst det som skjer i den eksterne verden – det som skjer i kroppen vår og sinnet – ved at vår essens observerer det. Det er ikke noe personlig jeg kan bruke til å få spennende opplevelser, til å skaffe meg en BMW, et nytt hus eller karriere. Det er ikke noe vi manifesterer eller presterer. Det handler om noe helt annet. Om noe som heller gjør personligheten ydmyk.

Hverdag

– I det øyeblikk vi erkjenner at vi blir guidet, endres vår livserfaring dramatisk. Det er en erfaring som rører meg og overrasker meg hver dag.

– På hvilken måte påvirker dette deg i hverdagslivet?

– Når jeg lager mat, spiser og snart ser at tallerkenen blir tom, så vasker jeg den – ser hvor vakker den er – og plasserer jeg den tilbake i skapet.

Når jeg står opp om morgenen, så rer jeg opp sengen, vakkert. Når jeg er ferdig med å pusse tennene, så vasker jeg vasken.

Om noen kontakter meg, så responderer jeg med det samme. Jeg lar det ikke vente. Og om jeg mottar en regning, så betaler jeg den samme dag.

Det er ikke en praksis. Det er meditasjon i bevegelse. Timingen og kjemien i universet er  helt eksakt. Sola står aldri opp for sent eller går ned for tidlig.

Så når noe kommer inn i oppmerksomheten vår, så ser det etter oss. Livet søker oss og forteller oss hva som skal gjøres! Det er en automatisk bevegelse i øyeblikket, som inviterer oss til å handle.

Konferanse i Norge

13.-15. mai kommer Jacob Liberman til The International Light Conference i Oslo, som arrangeres av The International Light Assosiation.

– Jeg og min forlovede reiser sammen og vi gleder oss! Det blir første gang jeg er i Norge. Jeg har en forestilling om at akkurat som i Maui så bryr folk seg om hverandre i Norge. Man hjelper hverandre og ønsker hverandre godt.

The Light Association er vakker! Den bringer sammen vitenskapen, mystikken og erfa- ringen. Med en felles interesse. Det er de mest spennende konferansene jeg deltar på. Der samles den nyeste forskningen, den dypeste visdommen og mennesker med store hjerter.

Der jeg er i livet nå, så handler det om å plante frø av godhet. Jeg lar aldri en mulighet til å takke et annet menneske gå fra meg. Kanskje har de kommet med en kopp kaffe eller vist hensyn. Det rører meg dypt at vi mennesker ønsker å gjøre noe godt for hverandre.

Å bli spurt om å gjøre dette inter- vjuet gledet meg virkelig! Jeg har gjort tusenvis av intervjuer, men det ligger

en dyp glede i å erfare at et annet menneske på den andre siden av kloden, ønsket å nå meg. Og lytte til meg. Det rører meg – hver gang, sier Jacob Liberman.

– Hjertelig takk.

 

**

Om Jacob Liberman

Jacob Israel Liberman er en pioner innen lys, visjon og bevissthet, og forfatter av en rekke bøker. Opprinnelig øyelege og synsforsker. I 1976 erfarte han det han beskriver som en nærmest mirakuløs helbredelse av synet, noe som førte

til en dypere forståelse av lys og «vitenskap en om selve livet».

Liberman har doktorgrad i optometri fra Southern College of Optometry, samt en Ph.D. i Vision Science fra College of Syntonic Optometry. Han ble dessuten tildelt en æresdoktorgrad i vitenskap fra Open International University for Complemen- tary Medicines.

Liberman er tidligere president for College
of Syntonic Optometry og International Society

For The Study Of Subtle Energies And Energy Medicine (ISSSEEM). Og ‘Fellow Emeritus’ ved American Academy of Optometry, College of Syntonic Optometry, College of Optometrists in Vision Development, og ved International Academy of Color Sciences.

Hans nyeste bok er Luminous Life. How the Sience of Light Unlocks the Art of Living. I mai kommer Jacob Liberman til The International Light Confe- rence i Oslo, 13.-15. mai, som arrangeres av The International Light Assosiation.

http://www.jacobliberman.org

Om konferansen i mai:

www.international-light-association.org/conf-2018

 

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.