Kay Pollak – å velge gleden

Kay Pollak er filmskaperen bak den Oscarnominerte filmen “Så som i Himmelen”. – Å vokse og gjøre seg fri er noe som hvert menneske dypest sett ønsker. Den lengselen har vi alle, sier Pollak.

Av Eirik Svenke Solum

ilmen Så som i Himmelen berørte mennesker på en dyp måte. Mange har sett filmen utallige ganger. I Sverige er filmskaper Kay Pollak også en folkekjær forfatter og foredragsholder.

Med sin varme og smittende glede har han en helt spesiell formidlingsevne. Vi møter Kay til en samtale om film og livsglede.

– Hvorfor tror du Så som i Himmelen ble en slik suksess?

– Kanskje det har å gjøre med at filmen forteller om vanlige mennesker som vokser i løpet av filmens gang og gjør seg frie.

Å vokse og gjøre seg fri er noe ethvert menneske dypest sett ønsker. Den lengselen har vi alle. Hvem vil ikke være fri?

Dypest sett handler Så som i Himmelen om vår lengsel etter å høre til. Vår alles lengsel etter samhørighet. Å synge i kor er en ganske bra metafor for denne lengselen. Man samles og alle stemmene blir til en enhet.

Kay er nå aktuell med oppfølgeren til filmen: Så och på Jorden.

– Det var en historie igjen å fortelle. Hva skjedde med Lena, den unge kvinnen som ble gravid i slutten av forrige film? Og hvordan skulle det gå med den stakkars presten? Den onde kraften i forrige film.

Presten får i Så ock på Jorden en ny mulighet. Han blir et menneske. Det er jeg glad for. Og Lena gjør en kvinnelig heltereise.

Lykken

Kay Pollak – å velge gleden

Bøkene Å velge gleden og Å vokse gjennom møter har solgt i over 500 000 eksemplarer i Sverige. De er oversatt til utallige språk. I bøkene inspirerer Kay til bevisst å velge gode tanker, slik at livet fylles av mer glede.

– Hva er lykke, slik du ser det?

– Den som vet best hva lykke er, for deg i ditt liv, er deg selv. Ingen andre kan si til deg hva lykke er. Men en ganske bra definisjon på lykke kan være mengden av positive følelser jeg opplever hver dag, i hverdagen.

– På hvilken måte er gleden og lykken et valg?

– Det er åpenbart at lykke er et valg. Jeg velger mine følelser i hvert øyeblikk – øyeblikk for øyeblikk.

Kay bruker et tenkt eksempel:

– Jeg skal fly til Oslo. På flyplassen får jeg vite at flyet er innstilt på grunn av teknisk feil. Jeg kan velge å bli frustrert og sint. Men jeg kan også velge å være takknemlig for at de har god kontroll på alt det tekniske på flyet.

Slik så kan du undersøke eksempel på eksempel, hver dag i livet ditt.

Endre tanker

– Hvordan kan vi bevisst endre våre tankemønstre?

– Mennesket har fri vilje. Og fri vilje betyr at vi kan velge å tenke akkurat det vi vil tenke. Det er altså et spørsmål om å trene på sin tenking. Vi kan alle bli mer bevisste og øve på hvordan vi tenker!

All forandring begynner med tankene mine.

Kay Pollak – å velge gledenProjeksjoner

Kay er opptatt av hvordan våre projeksjoner påvirker hvordan vi opplever omverdenen og menneskene rundt oss.

– En projeksjon er en måte å løse et eget indre problem, gjennom å legge det over på noen andre. Det vil si å gi noen andre skylden for hvordan jeg føler. Jeg sier: «Du gjør meg så forbannet!» Det er ikke sant.

Hemmeligheten er at det er meg selv som gjør meg forbannet.

Det gir oss også en fantastisk mulighet til å endre vår livsopplevelse, mener Kay.

Vendepunkt

Kay har selv erfart hvordan vendepunkter i livet kan inntreffe. Spesielt husker han et kurs han gikk i USA, ved The Option Institute, som ledes av Barry Neil Kaufman.

– Jeg gikk et kurs der for 30 år siden. På kurset innså jeg hvordan hele min måte å tenke på var helt feil, og opp-ned. Det var livsendrende!

***

Om Kay Pollak

Kay Pollak er filmressigør, forfatter og foredragsholder.

Han er filmskaperen bak Oscarnominerte “Så som i Himmelen”. Nå er han aktuell med oppfølgeren “Så ock på Jorden”.

Han er også forfatter av bøkene Å velge gleden – en håndbok i hvordan å få et bedre liv og Å vokse gjennom møter, som har solgt i over 500 000 eksemplarer i Sverige og er oversatt til 10 språk.

Kay Pollak er en av Sveriges mest ettertraktede foredragsholdere.

 

***

Om å velge lykke

Hver gang du lykkes i å velge lykke,
gjør du noen stort.
Og påvirker derigjennom en hel verden omkring deg.

Hver gang du ikke lykkes – døm ikke deg selv.

Lykke er et valg.
Det er ikke et burde eller et .

Lykke er en mulighet.

Lykke gir stadig nye mulightere.

 

***

Å se sannheten

Når jeg ser sannheten bak maskene, kan jeg forbli usårbar (og samtidig følelsesmessig nærværende) i møtet med andre mennesker.

Ta gjerne i bruk følgende måte å tenke på:

Jeg er fast besluttet på å se andre mennesker på en ny og annerledes måte.

Jeg ser “ropet om hjelp” bak alle masker.

Jeg behøver ikke påvirkes av tøffhet, arroganse og ignorering. Alt dette er falsk uttrykk. Masker og beskyttelse som er til for å skjule frykt.**

I møte med andre mennesker, minn det selv om at:

Alle masker er til for å skjule forskjellige typer av frykt.

Der er bønner og ønsker om hjelp.

Ser du sannheten, dvs. at masken er en beskyttelse for å skjule angst, beholder du din kraft. Tolker du masken som sann, blir du offer for den.

Å oppfatte illusjoner som sanne, virker alltid tappende.

Å se sannheten er alltid energigivende.

 

– Tekstene er hentet fra boken “Å velge glede”.

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.