Larry Dossey: Den ene bevissthet

Vi er alle del av én samlet bevissthet. Når vi våkner opp til erkjennelsen dette, og av forbindelsene vi har til hverandre og til selve Jorden, vil et skje et stort bevissthetskifte. Her, i dette feltet, er man forbundet med alt, og kan hente ut informasjon man ellers ikke ville hatt tilgang til, mener Larry Dossey.


Av Larry Dossey

Vi kan oppleve Den Ene Bevissthet på en rekke forskjellige måter. Tenk på den som en kilde i ørkenen vi må gå til for å drikke. Kanskje kommer vi dit alene og gjør oss denne erfaringen for oss selv, eller kanskje møter vi et annet individ der, en gruppe eller kanske en hel forsamling. Nettopp da, når vi «drikker» av Den Ene Bevissthet, kan denne opplevelsen påvirke oss, hver enkelt, individuelt og manifestere seg som et transcendent øyeblikk, en eurekaopplevelse eller et kreativt gjennombrudd. Eller kanskje vi mottar informasjon på en uforklarlig måte, som ved en åpenbaring, eller får et forvarsel som viser seg å stemme.

Alternativt kan opplevelser av Den Ene Bevissthet omfatte to eller flere personer, som når partnere, søsken, tvillinger, kjærester eller grupper av individer deler emosjoner, tanker eller følelser på avstand. Som vi skal se kan dette også skje på tvers av arter. Selv om hendelser knyttet til Den Ene Bevissthet varierer i det uendelige, har de det til felles at de omfatter ubegrenset, utvidet innsikt.

 

Kan ikke måles

Men hvordan kan vi være sikre på at Den Ene Bevissthet eksisterer? Det finnes ikke noe måleinstrument eller noen innretning som kan justere den. Dette problemet gjelder mange ting vi tror er virkelige, men som ikke kan måles direkte – kjærlighet, omsorg, medfølelse, patriotisme eller en forkjærlighet for brødskiver med peanøttsmør og syltetøy, bare for å nevne noen. I slike situasjoner setter vi opp uformelle kriterier for å bevise for oss selv at visse ting faktisk eksisterer. For eksempel antar vi at en omsorgsfull person vil oppføre seg på en viss måte, og hvis denne personen så oppfører seg som forventet, antar vi at han eller hun virkelig er i stand til å gi andre kjærlighet. Ved fravær av målbarhet kan vi bruke den samme tilnærmingen til Den Ene Bevissthet.

Så hvilke kriterier skal vi sette opp for å vise at Den Ene Bevissthet eksisterer? Hvordan vil sinn, eller bevisstheter, som er forbundet og overlappende, manifesterer seg i dagliglivet? Hvis individuelle bevisstheter er knyttet sammen med alle andre bevisstheter via Den Ene Bevissthet, hva slags opplevelser vil individene ha? Hvordan kan de vite at de er del av en større bevissthet? Hvis Den Ene Bevissthet eksisterer, kan vi forvente å se følgende:

 

  • En person vil kunne dele tanker og følelser – og til og med fysiske fornemmelser – med et menneske som befinner seg langt borte og som man ikke har noen sansemessig kontakt med.
  • Et individ vil kunne vise til detaljert kunnskap om en død person, som man ikke kunne tilegnet seg gjennom vanlige kanaler.
  • Det vil kunne oppstå avstandskommunikasjon mellom mennesker og sansende ikke-menneskelige vesener, som kjæledyr.
  • Store grupper av dyr – flokker, hjorder, bølinger – vil oppføre seg på en så strengt koordinert måte at det tyder på overlappende
  • Et døende eller friskt individ vil kunne oppleve direkte kontakt med en transcendent sfære hvor det blir avdekket at man faktisk er del av en større bevissthet som er uendelig i rom og tid.
  • Et individ vil kunne finne gjemte eller tapte ting kun ved hjelp av mentale funksjoner, eller motta i detalj, uten sansekontakt, avstandsbilder som kun er kjent for noen andre.

Reelt

Nå er det faktisk slik at ingen av disse mulighetene er hypotetiske, de er alle reelle. Og fordi de eksisterer, kan vi med rette konkludere med at Den Ene Bevissthet også er reell. Vi kan også finne bekreftelse hos en rekke kreative genier på så varierte og innsatskrevende områder som teoretisk fysikk, filosofi og musikk, og som opp gjennom århundrene har gitt uttrykk for sin tro på Den Ene Bevissthet.
Hunder, katter og Sheldrake

Hunde- og katteeiere rapporterer jevnlig at kjæledyrene kan ense eiernes sinnsstemning. Mange av dem går også lenger og hevder at kjæledyret av og til kan fange opp tankene og intensjonene deres. Rupert Sheldrake gjennomførte en undersøkelse blant dyreeiere nordvest i England, og han fant at 53 prosent av hundeeiere og 33 prosent av katteeiere mente at kjæledyret deres responderte på tanker eller ikke uttalte kommandoer, og andre eiere fordelt etter samme prosentandel mente at de hadde telepatisk kontakt med dyrene innimellom.

Den nederlandske dokumentarfilmskaperen Reneé Scheltema gir oss et eksempel på dette. I den prisvinnende dokumentaren Something Unknown Is Doing We Don’t Know What beskriver hun hvordan katten hennes stakk av og gjemte seg hver gang de hadde time hos veterinæren, selv om Scheltema ikke kunne påvise noen signaler som kunne utløse en slik oppførsel hos katten.

Disse observasjonene har betydelige konsekvenser for forskning på dyr. Hvis Den Ene Bevissthet omgir både mennesker og andre arter, er det mulig at dyrene enser sinnsstemningen til den som utfører eksperimentet, og oppfører seg deretter? Sheldrakes eksperimenter på hunder som visste når eieren kom hjem, er et godt eksempel. Sheldrake er åpen for idéen om en utvidet evne for innsikt hos dyr, og menneskers og dyrs evner til å kommunisere ikke-lokalt og på avstand. Hans grundige eksperimenter for å undersøke denne muligheten gir konsekvent positive resultater. Spesielt én kritiker og skeptiker hevder at Sheldrake ikke kan verifisere disse funnene. Dette er logisk ut fra hypotesen om Den Ene Bevissthet. Hvis jeg var en hund, hadde ikke jeg heller villet samarbeide med ham. Det var dette president Woodrow Wilson hadde i tankene da han bemerket følgende:

«Hvis en hund ikke vil komme til deg etter å ha sett deg i øynene, bør du gå hjem og granske samvittigheten din.»

**

Om Larry Dossey

Amerikanske Larry Dossey er lege og forfatter. Han har gjennom flere tiår vært en aktiv talsperson for ny bevissgjøring omkring forbindelsen mellom spiritualitet og helse.

Dossey var med å grunnlegge Dallas Diagnostic Assosiation, den største gruppen av helsepersonell i byen. Samt at han har vært leder ved Medical City Dallas Hospital.

Han har skrevet en rekke bøker, som “Healing beyond the body” (2001), “One mind” (2014) og “Reinventing Medicine” (1999)

– Tidligere trodde jeg at vi måtte velge mellom vitenskap og fornuft på den ene siden, og spiritualitet på den andre, i hvordan vi lever livene våre. Nå ser jeg at dette ikke er et reelt valg. Vi kan gjenoppdage en fornemmelse av det hellige, ikke bare i vitenskapen, men kanskje på alle områder i livet, skriver Larry Dossey i sin bok “Reinventing Medicine”.

dosseydossey.com

*

Teksten er hentet fra innledningen av Larry Dosseys bok “Ett med alt”, utgitt på Flux Forlag.

 

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.