Mas Sajady: Et liv i overflod?

Han er tidligere dataprogrammerer og liker å betrakte livet med vitenskapelig blikk. Det var to nær-døden-opplevelser som skulle forandre alt. I dag arbeider Mas Sajady med healing og veiledning og mener å kunne transformere alle områder i livet til sine klienter – parforhold, økonomi, jobb og helse. I november kommer han til Norge.

Av Eirik Svenke Solum

(Intervjuet er hentet fra Visjon 4/2018. Bli abonnent nå og få med Don Miguel Ruiz’ bok “De fire leveregler”!)

Når Mas Sajady kommer til Norge og Body Mind Spirit på Lillestrøm i november, er det for å “hjelpe deg med å omprogrammere dine kjernefrekvenser og å forvandle alle områder av livet ditt, noe som fører til 360 graders overflod”. Han skal ha evner til å hjelpe deg med alt fra parforhold, forbedret intuisjon og helse, til mer penger og bedret suksess i arbeidslivet.

Vi tok en prat med mannen med de spesielle evnene – og møtte en vennlig mann som kunne fortelle om dramatiske vendepunkter i livet. Om to nær-døden-opplevelser og en oppvekst med en uvanlig interesse for spirituelle og religiøse anliggender. Men før alt dette var han altså dataprogrammerer.

Å forstå alt

– Jeg tenker og ordlegger meg fortsatt i data-terminologi, ler Sajady beklagende. – Som ganske ung forsøkte jeg også å forstå spiritualitet fra et vitenskapelig ståsted. Som Albert Einstein ville gjort. Jeg ville begripe Gud, slik Einstein satte opp en likning som definerte hele livet, forteller han.

– Jeg hadde et veldig sterkt ønske om å se de større sammenhengene og meningen med alt. Jeg leste mange religiøse og spirituelle bøker. Noe som kanskje klargjorde meg for min første nær-døden-opplevelse.

Sajady forteller om en dramatisk ulykke i et varehuslager der han jobbet mens han var student som 22-åring. Han ble sittende fast i en automatisert port som lukket seg. Han ble hengende fast i hodet og kjeven ble knust. I den andre nær-døden-opplevelsen ble han fanget under vann i en dykkeulykke, da han var i midten av 40-årene.

– Selv om det høres forferdelig ut så ga disse erfaringene meg en helt ny innsikt. Opplevelse var på mange måter også vidunderlige, tro det eller ei.

Mange forteller om å se sin egen kropp utenfra etter at de begynner å sveve vekk fra den. Og slik var det for meg også. Som å se i et speil og sveve bakover fra det. Jeg reagerte på at kroppen min var der borte mens jeg opplevde å være her; “hva er det som skjer?”. En veldig interessant opplevelse…

– Så du kunne tenke eller reflektere over opplevelsene mens du var i det?

– Ja. Og det var dét jeg opplever at klargjorde meg for det som skulle komme. Jeg var nok mer bevisst enn de fleste mennesker som gjennomgår slike nær-døden-opplevelser. Jeg var helt klar over hvordan min ånd svevde vekk fra mitt fysiske jeg. Og hvem jeg egentlig var. Jeg skjønte også at jeg var i den fysiske døden.

Så fløt jeg inn i det som ofte har blitt beskrevet som lyset i tunellen. Mange forteller ofte om å møte sine nære og kjære på den andre siden i dette stadiet, og dét er del av en oppvåkningsprosess. Men siden jeg ikke trengte dette, fløt jeg rett igjennom dette nivået. Jeg var allerede oppvåknet.

Jeg kom til nivået der man ser tilbake på livet sitt. Selv om det ikke er noen livsrevy, der man ser hva man har gjort bra eller dårlig og ender opp med en poengsum som avgjør om du skal til Himmel eller Helvete etterpå. Slik er det ikke, smiler Sajady.

– Godt å høre!

– Jeg lover. Men det er et himmelsk sted, det er fantastisk vakkert. Men ingen perleport eller noe. Bare en tilstand av total salighet – bliss. Jeg var helt bevisst alt som skjedde i denne prosessen.

Det er som å gjenoppleve livet fra et nytt perspektiv, som vi ikke forstår mens vi lever, siden vi ikke er våkne. Som om vi er på et barnehage-nivå, hvor vi bare tenker på hvordan alt skjer, hvilke vanskeligheter vi møter og hva vi håper at skal hende oss. Alt det vi tror livet handler om.

Mens på det åndelige nivået gjennomlever man livet i sin ultimate form, slik det er ment å være, fra hvor man forstår det. At alt er i perfekt harmoni, siden man våkner opp fra alle forestillingene man vanligvis lever i.

I to-tre måneder etter opplevelsene levde jeg i denne totale tilstanden av bliss; alt var overveldende vakkert, alt var gledesfylt, mat smakte mye bedre og selv smerten fra de ødelagte kjevene var euforisk. Siden jeg nå visste hvem jeg dypest sett var.

Alt dette ledet meg til et nivå av oppvåkning. Jeg oppnådde en innsikt i det veldig mange spør om; hvorfor er livet sånn eller slik. Å våkne opp på denne måten medfører at man også beveger seg videre til å leve livet, ut ifra denne bevisstheten.

Oppvåkning?

– Når du bruker begrepet “våkne opp”, hva legger du i det?

– Jeg ser spiritualitet og religiøsitet fra et vitenskapelig perspektiv, men uten separasjon mellom det spirituelle og det vitenskapelige. Jeg forener disse, der vi ofte opererer med separasjon i hvordan vi betrakter virkeligheten. Jeg har fått anledning til å se at vi er del av en større og utvidet væren.

I den første nær-døden-opplevelsen kunne jeg erfare at jeg faktisk var død, samtidig som det var en ekspanderende salighet, en bevissthetsutvidende væren, som ble del av meg. Dette var en erfaring av å leve i en åndskropp. De fleste mennesker lever kun i én prosent av den de er; den fysiske erfaringen av å være seg selv. De resterende 99 er vår åndskropp. Forståelsen av livet og oss selv har dermed blitt forenklet i så stor grad at den skal favnes av denne ene prosenten.

Vår alles søken handler å bevege oss videre fra å leve i den ene prosenten, over i de 99 – og å integrere de to. Ikke slik de fleste religiøse eller spirituelle mennesker gjør; ved å forlate sin fysiske kropp og rømme inn i sin spirituelle form, siden de tror det er dét det handler om. Men om integrering.

I min oppvåknede tilstand – slik som Jesus, Buddha og andre – handler det om å integrere det spirituelle og det fysiske. Slik at vi kan forstå livet fra et åndelig perspektiv.

Overflod

– I ditt arbeid beskriver du deg som en “spirituell katalysator”. Er det slik at du kan du videreformidle denne oppvåknede tilstanden til andre mennesker, gjennom healing?

– I dag lever jeg ut ifra denne euforiske tilstanden og det er dét jeg hjelper folk å gjøre.

Jeg hjelper mennesker å forstå at de er noe mye større og mye mer enn den begrensede fysiske form.

Da blir det også mulig å skape et liv i overflod; mer penger, bedre helse og parforhold – og en sterkere relasjon til kilden eller det som kalles Gud.

Dét kan jeg hjelpe mennesker å gjøre – uten at de må inn i døden. Men for å bli i stand til dette måtte jeg igjennom den andre nær-døden-opplevelser, forteller Sajady. Og refererer til dykkerulykken.

– I denne opplevelsen ble jeg kastet helt inn i den oppvåknede tilstanden. Det ga meg en total opplevelse av alt som er, var og vil eksistere. Og en altomfattende erfaring av å være del av en utvidet eksistens. Igjen det vakreste man kan forestille seg, ganget med en million.

Innsikt og intelligens

Mas Sajady forteller at han har opparbeidet seg evnen til å se mennesker fra dette utvidede perspektivet og forløse blokkeringer som hindrer videre livsutfoldelse.

– Jeg kan koble meg inn på alle mennesker og forstå hvorfor livet deres er som det er. Ikke bare kan jeg fortelle dem hva som foregår, men jeg kan også redigere – eller slette – erfaringen og måten de ser livet sitt, slik at de ser nye muligheter.

– Hvordan fungerer dette, hva er det du ser når du kobler deg på?

– Jeg er ikke synsk eller clairvoyant eller hva de nå kaller det…. La meg forklare: Den innsikten man får tilgang til når man ser tilbake på livet i nær-døden-opplevelsen, er lagret et sted. Ellers kunne man ikke fått tilgang til den. Med mine evner plugger jeg meg inn i denne kunnskapen hos en annen person. Og “leser” deres livs-scenario slik det finnes der for dem.

Jeg kan også se inn i tidligere inkarnasjoner, deres slektslinje og se hvilke faktorer som virker inn på livet deres. Det kan f.eks. være et mønster i deres farsslekt som kan ha ledet til at de har pengeproblemer. Da jeg tar vekk dette mønsteret, jeg sletter det, og da vil pengeproblemene opphøre, og nye livsmuligheter åpne seg.

Sajady sier har han hjulpet titusenvis av mennesker på denne måten.

Hvem kommer?

– Hva er de vanligste problemene eller temaene folk kommer til deg med?

– Alt du kan tenke deg. Helse, penger, relasjoner. Men stadig oftere møter jeg mennesker som har oppnådd mye karrieremessig og erfarer at de fortsatt mangler noe i livet. Næringslivsledere og entreprenører som kjenner at de vil ha noe annet eller mer ut av livet.

Det gjennomgående er at det er utfordrende å få livet inn på et bedre spor. Mange har kanskje forsøkt mye, andre har gitt opp og tenker at de ikke har noe å tape på å møte meg. Og opplever da at livet snur helt om.

Fikse folk?

– Er det en balanse mellom å skulle “fikse” menneskers liv, ved å fjerne utfordringer – og det å la folk gjennomgå de erfaringer og utfordringer de faktisk trenger for å vokse? At dette er del av den større sammenhengen som også er der av en grunn?

– Det kan være. Men selv da, etter hvert som de våkner opp og begynner å leve gjennom sin åndskropp, så endrer livet seg – enten det handler om helse, finanser eller noe annet. Det er ikke slik at man må vente til et annet liv, for å bevege seg videre til andre nivåer av utvikling.

De fleste religioner handler om at vi skal lide her og at det i neste i liv skal bli bra. Det trenger ikke å være slik. Man kan våkne opp i dette livet og få innsikt i hvem vi virkelig er. Slik at vi kan leve fra et åndelig ståsted.

Åndskroppen innehar en total overflod. Det finnes ikke mangler. Men det handler ikke om suksess ut ifra ego, men om en full realisering av hvem du egentlig er, sier Sajady.

Motstand

– Skeptisk anlagte mennesker vil kanskje synes det virker noe overdrevent at du som oppvåknet skal kunne koble deg på folk og gjøre dem rike? Hvordan møter du slike innvendinger?

– Det får jeg høre hele tiden. Jeg har alltid sett vitenskapelig på det. Et rasjonelt menneske ville si at det ikke er mulig, siden det er mye som må på plass for at penger skal komme inn på konto.

Men det handler ikke om å bli rik, men om en overordnet tilstand av overflod i livet. Finansiell rikdom bringer deg ingen steder, sånn uten videre.

Noen kan få uventet tilgang på store mengder penger uten at det gir dem et godt liv. Det finnes det utallige eksempler på. Det er ikke slik vi skaper livet vi er ment å leve.

Jeg arbeider med den formen for suksess som er av betydning for deg, som handler om alle aspekter i livet.

Når det gjelder skeptikerne spør jeg dem om deres liv er komplett? Har de funnet løsningene? Dessuten er det de litt crazy vitenskapsfolkene – som Einstein – som har ledet vei. Man har ikke noe å tape på å være åpen for de som kommer med nye perspektiver – og som dessuten har massevis av bevis å vise til.

Hele verden

Sajady forteller at han nå blir invitert til hele verden, for å holde kurs, foredrag og personlig veiledning. Nå for første gang til Norge.

– Jeg begynte å arbeide med dette i 2011. Så startet jeg å reise rundt om i verden i 2013. Så det har gått raskt. Nå gleder jeg meg til å komme til Norge! Kanskje jeg også får tid til å se litt av landet – og til og med kjøre litt snowboard, smiler Sajady.

**

Om Mas Sajady

Amerikansk healer og veileder, som etter å ha opplevd to dramatiske nær-døden-opplevelser mener å ha nådd et nivå av åndelig oppvåkning, som gjør han i stand til hjelpe. Som “spirituell katalysator” kan han forbedre både pengemangel, suksess, parforhold og evner til intuisjon.

Mas Sajady har utviklet et metode han kaller MediHealing og mener å kunne “reprogrammere” livet ditt til det bedre. Dette handler om å koble seg på mennesker å påvrike de blokkeringer og ikke-fysiske hindringer for at utvikling og overflod skal kunne realiseres.

I november kommer han til Body Mind Spirit på Norges Varemesse, der han holder workshops og foredrag.

www.mas-sajady.com

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.