Michael Winger: Med skjulte evner

Michael Winger har jobbet på heltid som klarsynt helt siden han vant ”Jakten på den 6. sans”. Han har vært Lars Monsens faste healer, og han har funnet savnede personer som politiet har gitt opp søket etter. Med boka Jeg ser deg forteller han mer om hvordan han arbeider – og livet med de uvanlige evnene.

Forfatter: Eirik Svenke Solum. Foto: E. Solum/ Torstein Røyne.

– Dette er ever jeg opplevde jeg hadde alt i oppveksten, selv om jeg ikke forstod så mye av det. Jeg snakket lite og hørte heller ikke de voksne snakke om slike ting. Dermed ble det til at det ikke var noe jeg fortalte, forteller en åpenhjertet Michael Winger. Han kommer direkte fra forlaget sitt, hvor han har hentet første kopi av sin nye bok.

– Som barn opplevde jeg mye sanndrømming. Det kunne handle om framtiden til en person eller hva som pågikk omkring mennesker. På jaktturer med faren min kunne jeg vite hvor dyra ville komme. Jeg kunne spontant kjenne at bikkja hadde falt ned i et hull, at vi måtte gå tilbake. Og det stemte.

Disse egenskapene forsvant i tenårene, forklarer Michael.

– Det skjer naturlig mye i tenårene. I tillegg til at jeg har opplevd mye dramatisk og var i perioder veldig langt nede. Jeg forsøkte flere ganger å ta mitt eget liv.

I midten av 20-årene bestemte Michael seg isteden for å prøve å leve. Siden alle andre tilnærminger ikke fungerte.

– Jeg hadde vært hos alle mulige behandlere gjennom helsevesenet i oppveksten, siden jeg var så mye sjuk. Så møtte jeg en healer, uten at jeg hadde noe tro på det. Likevel kunne jeg jo prøve, siden ingen av de andre heller hadde klart å hjelpe meg. Men han lyktes. Så jeg bestemte meg for at dette var noe jeg ville forstå mer av. Så jeg begynte å utforske dette feltet og bli bevisst mine egne evner igjen.

Det var først da Michael så ”Jakten på den 6. sans” på TV at han begynte å bli sikker på at dette var noe han selv kunne utføre.

– Jeg ble med etter å sett programmet på TV og fikk inntrykk av at oppgavene var naturlig for meg å finne svarene på.

Michael vant konkurransen i 2011.


Søk etter savnede

Etter TV-programmene fikk Michael en mengde henvendelser. Blant dem var en spesiell forespørsel om hjelp til å finne en eldre dement person, som var forsvunnet.

– Først svarte jeg at jeg ikke hadde tid, siden jeg alt hadde lang venteliste. Men jeg fikk dårlig samvittighet. Så jeg jobbet litt med det og svarte hva jeg så. At jeg så ham gå langs en sti og at han gjemte seg bak noen busker på grunn av den varme sola. At han lå der, livløs.

Det viste seg at dette var helt riktig, selv om jeg ikke kunne peke det ut på et kart. Da så jeg at dette var en type informasjon det var lett for meg å gi. Faren min, som en pensjonert politimann, fortalte meg at politiet bruker lite ressurser på de fleste saker om savnede, dersom det ikke foreligger klare spor. Han foreslo at jeg skulle forsøke å hjelpe der jeg kunne.

Michael har i lengre tid samarbeidet med hobbyforsker Torstein Røyne, som har fulgt Michaels sitt arbeid med søk etter savnede. Michael har i løpet av et par år løst tre saker, som er dokumentert gjennom mail, foto og tekstmeldinger. Det gjelder savnetsakene Håkon Andersen, Per Arne Hestenes og Frank Andre Gundersen.

Sigrid

Den såkalte Sigridsaken var av sakene Michael jobbet med før oppklaringen. Hun forsvant på Oppsal utenfor Oslo.

– Da sa jeg til letemannskapene som samarbeidet med politiet, at hun ligger langs riksvei 152, bak en Shell-stasjon og et lite skogsområde. Bak en garasje med mye bildeler. Denne informasjonen ga letemannskapene videre til politiet den dagen hun ble funnet.

Jeg har fortsatt tekstmelingen som sier at ”du løste hele saken”. Alt dette er også skriftlig dokumentert.

I en av sakene jeg har vært med å løse ble jeg kalt inn til en tidligere forskningsdirektør, som hadde fått dokumentasjon på alt jeg gjør. Hun kunne fortelle at dette viste at det jeg gjør er ekte. Men at ingen i det etablerte forskningsmiljøet vil ta i temaet klarsynthet, siden de er redde for hva andre vil tenke om dem.

– I hvilken grad er politiet åpne for informasjon fra deg? Finnes det noe egentlig samarbeid?

– I politiet er det som blant folk flest. Noen hører på hva jeg har å si og bruker det. Andre vil ikke nevne det i rapporten i det hele tatt, av prinsipp, selv om det er jeg som egentlig løste saken.

– I én av sakene satt jeg i avhør hele natta hos politiet. Mye fordi det var så mange i politiet som ville snakke med meg, om hvordan de selv kunne ha opplevelser av å få inn informasjon og ellers snakke om hvordan jeg jobbet.

– Som oftest er det pårørende som tar kontakt med meg. Og jeg svarer da at jeg ønsker å vente til politiet eller Røde Kors har jobbet seg ferdig. Jeg jobber alltid gratis i savnetsaker.

Arbeidsprosessen

– Når jeg begynner å jobbe med en savnetsak vil jeg helst ikke vite noe på forhånd, annet enn at en person er borte. Får jeg vite noe, begynner jeg å blande denne informasjonen med de indre bildene jeg får opp. Da er det vanskeligere å beholde fokus.

Men jeg har gjerne bilde av personen, legger meg ned, gjerne med musikk på ørene. Gjerne bråkete musikk. Samtidig som jeg går inn i en meditativ tilstand og slapper av så godt jeg kan i hele kroppen.

Så fokuserer jeg på ansiktet til den som er borte. Da kan jeg raskt begynne å få fornemmelser, kanskje begynne å puste annerledes, få høyere puls, kanskje blir jeg kald, eller jeg får vondt et sted.

Jeg kan få glimt som om det er mine egne minner, noe jeg har opplevd for mange år siden. Bare at dette er ikke mine minner, det er noen andre sine.

Jeg får gjerne opp noen  fra starten av forløpet, litt fra midten og noe fra slutten. Og da kan det være klart å se av de ikke lever lenger.

Jo sterkere og mer dramatiske følelser de har, jo mer kan jeg plukke opp. Hvis de derimot er ruset og bare har det fint, så er det vanskeligere for meg å finne noe. Siden det ikke er noe som skiller seg ut i følelsesregisteret.

Havner de i vann, så mister jeg dem. Jeg vet ikke hvorfor. Også hvis noen har frosset i hjel, hvor man ofte blir varm i kroppen først og ikke kjenner ubehag. Da kan jeg også miste dem. De har det egentlig bare fint. Og jeg kan bomme med noen hundre meter, hvis de har fortsatt å bevege seg etter at den behagelige følelsen kom, før de døde.

Hvis de selv mister bevisstheten, så mister jeg dem også.

Michael forteller at stedet der noen har gått bort, er omgitt av en spesiell ”kulde”.

– Som en tåke av kulde, som kan prege en større omkrets. Kjenner jeg dette, vet jeg at jeg er i nærheten. Denne kulden kan jeg av og til oppleve også når jeg renser hus. Da vet jeg at noen har dødd der.


Intuisjon og følelser

– Slik du ser det, hva er egentlig ”klarsyn”?

– Egentlig liker jeg ikke begrepet ”klarsynt”, siden det er litt forslitt. Men det handler om intuisjon og følelser. Magefølelsen. På politiserier på TV kan du også se at de snakker om ”magefølelsen”, om at noe ikke stemmer. Det er mye det samme – å lære å lytte til indre signaler og seg selv.

– Jeg opplever det som energier i ulike frekvenser. Som radiosignaler. Og det er masse energier overalt, hele tiden. Så det å klare å føle på den riktige frekvensen er en utfordring.

Det er som andre energiformer, som går fra én energiform til en annen. Slik sett vil minnet eller avtrykket av oss alltid finnes.

Rensing av hus

Michael jobber også med ”rensing av hus”. Det å gå inn i et bygg, gjerne et hjem, og endre energier som oppleves problematisk.

– Hvordan oppleves det når du kommer til et hus hvor det har skjedd noe dramatisk?

– Da vil det ofte være ubehagelig å være der. Det kan kjennes som en kulde. Som igjen kan gi en gåsehudfølelse.

Det kommer an på hva som har skjedd: Hvis det har vært noen som har vært veldig triste eller redde, så kjenner jeg den følelsen. Jeg kan føle smerten, som om det er jeg som opplever eller husker det.

– Er det slitsomt?

– Veldig. Jeg har opplevd mye forskjellig smerte, både fysisk og psykisk. Jeg får også ofte hodepine av det. Som en følelse av et trykk i hodet.

– Er dette noe alle kan lære?

– På samme måte som at alle kan spille fotball, så er dette også noe alle kan – i større eller mindre grad. Ikke alle er eller kan bli like dyktige, men alle kan gjøre litt.


Skepsis

– I alle saker der jeg er inne er det veldig mange klarsynte. Gjerne omkring 70. Og det er som oftest 70 ulike forklaringer. Så det gjøres mye feil. Derfor skjønner jeg hvorfor politiet og andre er skeptiske.

Likevel kan en del av skepsisen bli ren hån og til og med ikke etterrettelig, mener Michael.

– Skeptikerblogger Gunnar Tjomlid skrev en lang blogg om meg. Men den er full av faktafeil. I dette tilfellet har han glemt å være kritisk til både kilder og egne analyser. Han har heller ikke snakket hverken med meg, pårørende, politi, letemannskaper eller andre som har jobbet med de aktuelle sakene. Han har kun plukket informasjon fra aviser og media, hvor det igjen skrives mye urikig; feil dato, feil navn, galt sted, forskjellige saker blandes sammen osv.

Derfor er det også mye galt i Tjomlids blogg, samt i hans utregninger av mine muligheter for å ”gjette riktig”. Det bærer preg av at det bakenforliggende er at han selv bare ikke tror på det.

Videre

Michael forteller at det han er mest opptatt av framover, er å skape en god struktur omkring arbeidet med søk etter savnede.

– Jeg ønsker å etablere en sterkere forening, slik at vi kan utvide med flere mennesker og med en finansiering. Dette er ikke noe vi tjener penger på. Men det er utgifter og drift.

Med sin nye bok håper Michael å avmystifisere arbeidet sitt.

– Det er min historie fra oppveksten til i dag, og jeg beskriver hvordan jeg arbeider. Og de ulike sakene jeg har vært inne i. Det har vært mye som har blitt skrevet som har spriket i alle retninger, derfor er det viktig for meg å fortelle min versjon, sier Michael Winger.

www.michael-winger.com

**

Om Michael Winger

Michael ble først kjent etter at han vant«Jakten på den 6. sans»2011 på TVNorge.

Et tv-program som går ut på å kåre “den mest klarsynte deltageren” gjennom flere utfordrende oppgaver.

Han jobber til daglig som healer og klarsynt medium og er bosatt på Eidsvoll. Her tar han imot mennesker som ønsker healing, livsveiledning eller opplæring.

Michael jobber også mye med savnetsaker, hvor han bidrar til å finne savnede gjennom sine evener som klarsynt.

Michael Winger er aktuell med boken Jeg ser deg.

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.