Mindfulness-øvelser

Å praktisere minfulness trenger ikke være vanskelig. Her er tre gode mindfulness-øvelser som kan skape positive endringer i hverdagen.

Av: Gillian Godtfredsen, Melinda Merunada og Elisabeth Tanum. The Paradigm Academy.
Saken er hentet fra Visjon nummer 3 2018.

– Vår visjon er at mindfulness er tilgjengelig for alle og praktiseres helt fra barnehagestadiet. Vi ønsker mindfulness som obli-gatorisk pensum i skolen. Om dette skjer, kan barn allerede fra tidlig alder få en forståelse for hvordan tanker, følelser og atferd skapes. Vi ønsker at barn og voksne i større grad blir bevisst sine verdier og har tilgjengelig effektive mestringsverktøy for livets reise, sier forfatterne av boken Mindfulness for alle; Gillian Godtfredsen, Melinda Merunada og Elisabeth Tanum har samlet mer enn hundre enkle øvelser som passer alle som ønsker å komme igang daglig mindfulnesspraksis. Her er tre øvelser.

Å se på en hvit vegg
En hvit vegg egner seg godt til å praktisere mindfulness. Du kan observere en hvit vegg for å få en erfaring av å være en nøytral observatør. På en hvit vegg er det ikke noe å se som den indre stemme kan kommentere. Så finn en hvit vegg og sett deg i nærheten av den i noen minutter.
Sitt i en behagelig stilling med åpne, nysgjerrige øyne og se på den hvite veggen… Hva kan du legge merke til? Hvordan kan du beskrive det du observerer i stillhet?
Om du ikke er i nærheten av en hvit vegg kan du se ut i tomrommet som finnes overalt. Hver gang du fester blikket på tomrommet kan du kjenne etter hvordan det er å være i bevisst tilstedeværelse.
Å se på et blad
Mindfulness kan også handle om å være oppmerksomt tilstede i naturen. I det du erfarer omkring deg, i øyeblikket. Du kan praktisere mindfulness naturlig mens du er ute. Finn f.eks. et blad i naturen, og vær oppmerksom på bladet. Se på det, og legg merke til alt du kan legge merke til. Snu på bladet og betrakt det fra ulike vinkler. Se på alle detaljene i bladet. Kjenn på det. Du kan gjerne lukke øynene og kjenne etter hvordan det føles å berøre bladet. Mykt og med omtanke.
Ta inn alle de inntrykkene du får. Du kan også dufte på det, og legge merke til om det lukter noe spesielt.
Kjenn at du betrakter dette bladet med kjærlighet og respekt.

Du er vakker som du er

Du er vakker og perfekt som den du er – akkurat nå. Bruk en liten stund på å se skjønnheten i deg selv, uten at du prøver å bevise deg selv noe annet. Ta et lite øyeblikk nå, og bruk dette øyeblikket til å verdsette deg selv, som den du er. Bare gi deg selv denne gaven fullt og helt – nå. Og vær takknemlig for den du er.
Du er vakker som akkurat den du er. Med alle dine unike mønstre, vaner, tanker og måter å være på. Også med din usikkerhet og sårbarhet.
Si til deg selv:
«Jeg verdsetter meg selv som den jeg er – her og nå».

Artikkelen er hentet fra Visjon nummer 3 2018.
Boken finner du på www.nocna.no eller bestilles i bokhandelen.

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.