Musikkterapi på fremmarsj

Ny forskning på musikk som behandingsform viser effekt på blant annet stress og depresjon. Ved psykoselidelser skapes økt motivasjon, bedret relasjonell tilknytning og økt sosial deltakelse.

Av Eirik Svenke Solum

Musikkterapi viser seg å være virksomt på stadig flere områder. Ny satsing medikamentfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern bidrar også til økt fokus på musikkterapi.

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har man kunnet dokumentere effekt på negative symptomer ved psykoselidelser, som økt motivasjon og emosjonell ekspressivitet, bedret relasjonell tilknytning og økt sosial deltakelse.

Musikkterapi brukes allerede ved flere psykiske sykdommer og kroniske smerter. En doktorgradsstudie fra Institut for Kommunikation ved Aalborg universitet i Danmark viser at musikk også er effektivt mot stress.

– Studien viser at musikkterapi kan hjelpe mot stress. Resultatene er signifikante og viser stor effekt, og det tyder på at det virkelig er et potensial her, forteller musikkterapeut og forsker Bolette Daniels Beck, til forskning.no

– Det var signifikant, altså ikke-tilfeldig, forskjell på gruppene. Humøret ble forbedret, opplevelsen av angst og depresjon var redusert, de sov bedre og opplevde færre fysiske problemer, forteller Beck.

(Foto: Colourbox)

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.