Osiris Montenegro: Nytt syn på mental helse

Osiris Montenegro jobber med transpersonlig psykologi, spirituell veiledning og personlig vekst. Han har doktorgrad i biologi og har arbeidet med havforskning. Opprinnelig er han fra Costa Rica, men Norge har blitt hans hjemland. Nå mener han tiden er moden for en oppgradering av vår mentale helse.

Av Eirik Svenke Solum

(Intervjuet er hentet fra Visjon 4/2018. Bli abonnent nå og få med Don Miguel Ruiz’ bok “De fire leveregler”!)

Osiris Montenegro er opprinnelig fra Costa Rica. Etter å ha bodd i både Ecuador, Mexico, USA og England, kom han til Norge etter å ha møtt en norsk kvinne. Han flyttet til Larvik og giftet seg.

– Hun hadde to barn på sju og ti år. Den første uka i Larvik ble jeg med tiåringen på skolen, siden de aldri hadde møtt en person fra Costa Rica før. De ville se en! forteller Osiris da vi har satt oss ned med noe varmt i koppen, for å snakke om hans omfattende arbeid med personlig vekst og veiledning.

– Elevene stilte spørsmål og noen var vel- dig gode. Ett var: “Nå som du har flyttet til Norge, hvordan føles det å vite at det er her du skal dø?” Jeg skjente elektrisiteten i spørs- målet. Jeg hadde ikke tenkt på det slik. Jeg svarte at jeg er her nå, men at jeg ikke vet hvor jeg er når jeg dør. Slik er det fortsatt. Jeg er en reisende oppdager i livets mysterium, smiler Osiris. – Og akkurat nå elsker jeg å være her – i Norge!

Mental helse

Kjernen av Osiris’ arbeid handler om bevisstgjøringen om hvem vi dypest sett er, og for- løsning av traumer som hindrer livskraft og

utfoldelse. Samt transpersonlig psykologi og personlig vekst som del av en kollektiv utviklingsprosess.

– Jeg brenner for evolusjonen av vår mentale helse. Med samfunnets høye tempo lig- ger den teknologiske utviklingen langt foran vår personlige indre utvikling. For virkelig å forholde oss til livets kompleksitet trengs noe mer enn bare å agere på autopilot på det vi tenker og føler.

Vår nåværende modell for mental helse inkluderer ikke at vi er mer enn tanker og følelser, at vi også er vitnet til våre erfaringer, sier Osiris.

Forut for tankene

– Noen opplever kanskje at det vi tenker og føler, er dét som er oss?

– For det første; de fleste vet ikke at følelsene går forut for tankene. Før vi ble et tenkende dyr, hadde vi følelsene.

Samtidig er det slik at det vi fokuserer vår oppmerksomhet på skaper følelsene våre. Har du en historie med traumer, vil du ha større grad av negative tanker. Og være veldig opp- tatt av trygghet og å unngå smerte.

Dette vil skape en levemåte som begrenser hva som er mulig i livet, og redusere vår evne til sinnsro og lykkeopplevelser. På den annen side kan frykt, sinne og aggresjon være del av livserfaringen.

– Oppdagelsen av at vi ikke ER våre tanker og følelser, men at vi er bevisstheten som er oppmerksom på dette, er delvis ny hos oss i Vesten? Med mindfulness og utbredelsen av ny meditasjon?

– Ja. Og implikasjonene av dette kan være skremmende for enkelte. Fordi man da kan ta utgangspunkt i at vi er ansvarlig for vår indre balanse og vår livskvalitet. Det kan også være en stor frigjøring å ta dét skrittet. Men det gjør deg ansvarlig for hvor du plasserer din oppmerksomhet.

Når man er bevisst dette kan man virkelig begynne å erfare livet. Heller enn bare å leve i en reaktiv tilstand, som vi gjør om vi har det travelt og tenker på alt som må skje og gjøres. Mens vi savner de øyeblikkene der vi kjenner at vi virkelig lever.

Transpersonlig psykologi

Osiris har bakgrunn som biolog med doktorgrad innen havforskning. Det bringer inn en spennende erfaring i arbeidet han gjør i dag, forteller han.

– Da jeg arbeidet med dette erfarte jeg personlig hvordan det var å bli healet fra innsiden. Jeg erfarte et vendepunkt der jeg så min oppgave som å jobbe med institusjoner, myndigheter som forurenset havene, til at jeg kunne arbeide med enkeltmennesker. Som ikke hadde en forbindelse med planeten.

All min kunnskap om økosystemer kunne også overføres til mennesket og kroppen vår. For meg er hele grunnlaget for holisme erkjennelsen av at vi er del av et hele som igjen er del av et større hele – som fortsetter evig.

Dette vises også fysisk, som et hierarki av intelligens – fra atomer, til molekyler til celler, til vev, til organer, til organsystemer som kroppen, til en art, til økosystemet, planet, solsystem, galakse.

I alle de ulike nivåene er det noe felles. For eksempel at vi både er i relasjon til andre og at vi er autonome, selvstendige. For meg handler det å være et autonomt menneske også om å overskride personligheten vi skaper i barndommen. Og å oppdage tilstedeværelsen vår som en organisk intelligens, som lagrer det som skjer, erfarer det – og samtidig overskrider det.

Dét er den delen av mental helse som må nå ut til folk. Hvis man begynner å rette oppmerksomheten innover, og ikke bare utover, så vil du oppdage et helt univers.

Fortsatt ego

Å ha et ego vil alltid være viktig, så lenge vi har en kropp, sier Osiris.

– Min erfaring, i mitt arbeid, er at så lenge vi har en kropp så vil vi ha et ego. Det er en del av det å være bevisst. At hjernen og sinnet utvikler en erfaring av et separat selv. Det er dét som gir oss motivasjon til å holde oss i live. Vi må ha et ego – spesielt i vår tid. Egoet er den delen av oss som ikke vil gi opp, så lenge vi lever.

– Hva mener du når du bruker begrepet “self aware”?

– Å være self aware er å være oppmerk- som på ditt tenkende sinn. Du kan få denne bevisstheten ved bare å ta et øyeblikk og være oppmerksom, så du kan “høre” sinnet ditt tenke.

Hadde det vært slik at sinnet er alt vi er, så kunne vi antakelig bestemt oss for ikke å tenke, men slik er det som oftest ikke.

Så først handler det om å legge merke til at du ikke er sinnet. Du har et sinn. Videre handler det om å gå fra å være oppmerksom til å bli fullt tilstede. Da er vi ikke bare en observatør men også en deltaker.

Deltakeren er viktig når det kommer til f.eks. medfølelse. Når du utvider erkjennelsen av deres lidelse, ved at du også kjenner den i deg selv – men uten lidelse, siden du er tilstede og ikke identifisert med lidelsen. Men kjærlighet, ekspansjon, men uten frykt og identifikasjon.

Det er self awareness.

Det ubevisste

– Hvorfor er dette så vanskelig? Det høres ut som vår naturlige tilstand.

– Det er vanskelig siden menneskesinnet er lett å påvirke og programmere. Sinnet er satt sammen for å sikre overlevelse.

Det er to moduser i hjernen; den reaktive, for overlevelse – og responsiv modus for å skape. Det er i det siste vi vil leve. Men hvis noe skjer, som at vi ikke klarer å helbrede og integrere, så vil sinnet bare gjøre det sinnet kan. Det vil fragmentere erfaringen og forsøke å kvitte seg med det vanskelige, ved å plassere det i “søppelkassen”, i det ubevisste.

I mitt arbeidsfelt ser vi det slik at det ikke bare er minner og informasjon som ligger i det ubevisste. Men også et “sjelsaspekt”. Det er derfor det ubevisste er levende og ønsker å uttrykke seg og oppnå en forløsning av fortiden. Men dersom man ikke har redskapene til dette, forblir man bare i en reaktiv modus.

Skole og oppvekst

Utdanningssystemet og skoleverket lærer ikke barn hvordan å skape et naturlig liv. Det er medvirkende til at vi lever liv styrt av sinnets reaktive autopilot, fastslår Osiris.

– Utdanningssystemet vårt er fullstendig unaturlig. Vi får barna til å sitte i stillinger de aldri ville gjort naturlig. Vi får dem til å gjøre mentale øvelser de ikke ville gjort om de kunne utviklet sin forestillingsevne og sine sanser naturlig.

Alt dette bidrar til at vi som voksne helt har glemt hva det vil si å være naturlig. Eller hva det vil si virkelig å føle noe. De fleste tenker på hva de føler. Siden vi er så innkapslet i tidligere hendelser, som en forsvarsmeka- nisme.

– Vi dømmer våre egne følelser?

– Ja, siden vi har blitt såret og aldri hatt mulighet til å heale opplevelsene. Dermed fikk vi heller ikke anledning til å vokse på erfaringen. I tillegg ble en mengde ideer innlært, som ikke er sanne. Dermed begynner vi å leve på en måte som ikke er naturlig.

Vi gjennomgår masse utdanning i samfunnet for å nå visse nivåer av kunnskap, som akkurat nå ikke er tilpasset det livet som fak- tisk venter deg da utdanningsforløpet er over. Vi har ikke indre ferdigheter.

Personlig vekst må først handle om å erkjenne at det finnes et indre liv, som skaper det ytre livet. Det er mye som underveis kan spore av. Men det finnes måter å komme tilbake til din egen vei.

Ventepunktet

– Så hvordan tilnærmer du deg hele dette store feltet som veileder?

For meg er hele grunnlaget for holisme erkjennelsen av at vi er del av et hele som igjen er del av et større hele, som fortsetter evig.

– Jeg kombinerer min bakgrunn med akupunktur, kinesisk medisin, massasje – og psykosyntese. Jeg begynte med dette arbeidet etter at jeg hadde en motorsykkelulykke, og møtte en healer, som viste seg også å være kiropraktor. Dette var i South Carolina i USA, i 1981.

Det ble et vendepunkt som endret livet mitt. Erfaringene med denne behandleren imponerte meg. Det første han gjorde var bare å se på meg og smile. Deretter berørte han veldig lett området akkurat der jeg hadde skaden. Da følte jeg umiddelbart en form for elektrisitet.

Så sa han at “kroppen din vet hvordan å helbrede seg selv. Jeg skal bare hjelpe til å fjerne et par blokkeringer. Men du vil bli frisk raskt.” Han forsikret meg om hva kroppen min var i stand til, og at jeg var trygg.

I mitt eget arbeid er det første jeg forsikrer folk om at siden de kom seg igjennom barndommen, så er de trygge. De har redskaper til å utfolde seg videre. Men de kan likevel være stuck in their mind.

Mind your mind

Når Osiris leder kurset “Mind Your Mind”, deler han en erfaringsbasert og teoretisk kunnskap om hvordan å lære å være oppmerksom.

– Personlig utvikling krever ny informa- sjon. Uten nye ideer utvikler du deg ikke. Og det å være oppmerksom på seg selv krever tilbakemelding. Du må være i en relasjon.

Med dette på plass begynner du å ta nye valg. Det er derfor viktig å lære hvordan sin- net fungerer, om forsvarsmekanismene. Og at det ikke er slik at man skal gå i terapi for alltid. Hvis den hjelper deg, skal den ta deg gjennom nivåer av utvikling og til slutt vil terapien vil være overført til deg, slik at du kan ta din egen indre ledelse i bruk. Personlig vekst er en forutsetning for et lykkelig og sunt liv. På grunn av faktorene som former oss i oppveksten. Trygghet og komfort vil ikke gi deg ro i sinnet.

Ny historie

Osiris mener livshistorien vår endres når vi begynner å “våkne opp” til en ny bevissthet. – Når man begynner å bli bevisst tilstede, begynner man å huske. Og når man husker begynner egenopplevelsen å endres. Historien om hvordan livet har vært forandres.

– Men trenger de fleste en lærer for å “våkne opp”, slik du beskriver?

– Vanligvis, siden vi er traumatiserte i relasjoner, så krever det en relasjon å helbrede det som har skjedd. Vi trenger vitner i vår sårbarhet. Vi trenger å bli holdt. Og å bli inspirert til å ta ansvar for helbredelsesprosessen.

Dette krever ofte en mentor, lærer eller veileder, slik jeg ser det.

– Hvilke ønsker eller behov kommer men- nesker til deg med?

– Det er interessant, siden min praksis utvikler seg etter hvert som jeg utvikler meg. De fleste som kommer er midt i livet. Samti- dig elsker jeg når unge mennesker kommer.

Jeg arbeider med kropp-sinn-forbindelsen og jobber mye med mennesker med kroniske sykdommer. Og hjelper dem å tolke symptomenes symbolikk, slik at de kan se hvordan det fysiske landskapet speiler sjelelandskapet. Mange utvikler kronisk sykdom siden de har en sjelslengsel som ikke får uttrykk. Eller et kjernebehov de fornekter.

Andre kommer fordi de kjenner noen som har vært hos meg, sier Osiris og forteller at mange kvinner sender sin partner til ham, fordi de mener de kan trenge det, smiler Osiris.

Ulike arbeidsformer

Osiris arbeider i ulike former; private konsultasjoner, grupper og retreats.

– De private konsultasjonene er som en vanlig konversasjon, selv om det er en ekstra- ordinær samtale. Jeg snakker til sinnet og får sinnet til å opprette en forbindelse til kroppen, og lærer sinnet at det finnes noe som er større enn det. Og at det er derfor de er her.

At forløsningen på det som har brakt dem til meg finnes i dem og ikke hos meg. Deretter gjør jeg det på samme måte som i kinesisk medisin; ser, lytter og er oppmerksom.

Når vil de enten gi noe som har å gjøre med det som er viktig, eller så vil jeg gjennom spørsmål åpne noe. Da vi finner noe som er ladet med innhold, begynner noe spennende å skje.

I mange tilfeller bringer vi bevissthet inn i en emosjon. Gjerne har det vært en forvirring, før en klarhet oppstår, men klarheten ble for overveldende, så kommer emosjonene – deretter kommer roen. Det mentale går over i det emosjonelle før sjelens rom åpnes.

I gruppene har jeg spesifikke temaer jeg ønsker å gå inn i. Jeg sender folk øvelser de kan forberede, så alle vet hva de går inn i. Jeg holder en rekke foredrag, så noen øvelser med avsluttende samtaler og deling. Delingen er som en utfordrende gruppeøvelse, hvor det gjerne blir tydelig at vi alle erfarer det samme, bare på ulike vis.

Jobber jeg med fem ulike mennesker kan jeg se at de alle arbeider med det samme, men fra ulike vinkler.

– Hvilke type temaer kan det være?

– Noe av det som går igjen er opplevelsen av å være verdiløs; usikkerhet; følelsen av å mangle noe vesentlig; å kjenne på konstant engstelighet.

Å være seg selv i Norge

Osiris mener å se noen trekk ved oss nordmenn i sitt arbeid.

– Jeg ser at mange i Norge opplever å mangle eierskap til sitt sanne jeg, og savner å uttrykke eierskap til egen kropp, følelser og tanker. Jeg mener å se en kulturell undertrykkelse av å kunne uttrykke seg, siden man gjerne vil være på en måte som ikke er for avvikende. Det kan oppleves sjelløst.

Samtidig er det mye med den norske sjela jeg elsker. Men det er en tendens til at man ber om tillatelse for å være seg selv. Noe av det jeg ofte gjør med klienter er å gi dem tillatelse til å føle, spesielt å føle sinne. Det er ok å være sint. Ellers blir man redd og passiv-aggressiv.

Mysteriet

– Velg å gi mer rom for mysteriet i livet! Når vi er så travle finnes det ikke rom for mysteriet, smiler Oriris, og forteller at det for han har vært utfordrende å ha levd i sju forskjellige land.

– Jeg liker å ha Norge som mitt hjem, men jeg har også er brennende ønske om å reise og undervise. Det er min vei. Jeg lever som en reisende i et fremmed land, nysgjerrig på alt jeg lærer og alle jeg møter. Det er en gave å få følge mennesker på reisen innover i oppdagelsen av nye aspekter ved seg selv, relasjonene og fellesskapene de lever i.

 www.becomeselfaware.com Osiris leder flere holder flere foredrag og workshops på Body Mind Spirit på Lillestrøm 23.-25. november.

**

Om Osiris

Osiris er opprinnelig fra Costa Rica. Senere bosatte han seg i Ecuador og Mexico, og deretter i USA i 1980, hvor han tok sin utdanning som biolog og en doktorgrad innen havforskning. I dag er han bosatt i Norge.

Osiris arbeider som psykoterapeut og veileder. Han er lidenskapelig opptatt av mennesker, natur og et holistisk syn på medisin og åndelig vekst. I sitt arbeid med mennesker fokuserer han på å forløse mentale og emosjonelle traumer, og å bringe sjelsnærvær inn i livet. Den helhetlige tilnærmingen til personlig vekst inkluderer også samfunnet og klodens bærekraft, som vi inngår i.

Osiris tilbyr flere retreats, kurs og personlige konsultasjoner. Han arbeider dessuten med parterapi.

Retreats

Osiris bor og arbeider i Norge, men leder også retreats i andre land.
– Norge er min base, men jeg leder også retreats og kurs i England, Spania og Italia.

Jeg har ulike retreats, hvor vi får anledning til å ta et skritt til siden fra hverdagslivet og se innover, sammen med en gruppe. Gruppeenergien skaper healing.
Osiris leder fire ulike retreatkonsepter, forteller han:

– “The Guardians og Power”, som handler om overlevelsens arketyper. Om personligheten og frykten som fratar oss vår kraft. Vi arbeider med vår historie fram til nå og ser på hvordan de fire arketypiske mønstrene har etablert seg i livet, og på hvilken måte de holder deg tilbake fra å være en kraftfull utgave av deg selv.
– “Soul Embodyment”, som kombinerer yoga og mindfulness.
– “Rawfood & Mind Your Mind”, detox kombinert med indre arbeid, som er veldig kraftfullt.
– “The magic and mystery of us” – om hvordan å leve i et parforhold. Noe jeg skulle ønske meg ble undervist i på skolen, siden det finnes metoder for å lære å være intim. Og det er bra å lære hvordan og hvorfor man unngår intimitet.

I tillegg leder Osiris mange foredrag og workshops på Body Mind Spirit på Lillestrøm 23.-25. november

 

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.