Peter Svenning: Lederskap rett fra hjertet

Peter Svenning jobber med lederutvikling hos store selskaper og organisasjoner. Men kanskje med en litt uvant tilnærming. I Leaderhip By Heart er bevisst nærvær, glede og kjærlighet blant de viktige elementene. Slikt blir det godt lederskap av, mener Peter.

Av Eirik Svenke Solum

– Jeg vil endre verden! Så ærlig er jeg, begynner Peter Svenning, med et stort og smittende smil. – Derfor vil jeg jobbe med dem som påvirker. Det er min personlige drivkraft. Og derfor har jeg utviklet rammeverket som heter Leadership by Heart.

Peter har jobbet med mer enn 20 000 mennesker i velkjente selskaper og organisasjoner.

– Jeg kjenner en impuls i hjertet mitt til å skape det beste i verden, i alt potensial som ligger rundt oss. Da er det lederskapet vårt og personlig utvikling som må jobbes med.

Peter forklarer kort hva Leadership by Heart arbeidet handler om.

* Å finne tak i nærværet sitt og potensialet sitt.
* Finn din dypere mening – som gir deg sterkere drivkraft
* Å bryte igjennom der det stopper seg.
* Å skape med intensjon og retning.
* Å virkelig lære seg hvordan å skape med det beste resultatet for alle.
* Å kommunisere med dem du møter, for å få fram det beste i dem.

Lederskap rett fra hjertetBarn først

Før Peter begynte å jobbe i bedrifter og organisasjoner, jobbet han med barn.

– Jeg har holdt workshops med 18 000 barn rundt i Norge. Det var veldig gøy! Men de har egentlig ingen problemer. De er alt de kan være, hvis de bare får lov. Det jeg gjorde var å ta av håndbrekket og gi frislipp. Så eksploderte det, i utfoldelse, glede og kjærlighet.

Peter fant ut at han måtte begynne å jobbe med dem som arbeider med barn. Der kan et stort potensial forløses, mener han.

– Jeg har undervist i utallige barnehager om anerkjennende kommunikasjon, om hvordan å se barna og tillate dem å være slik de er. Hvordan alle kontrollbehovene man lett har i arbeid med barn, må vendes tilbake til seg selv.

Jeg har også jobbet litt med skoler. Men det er vanskeligere, siden de har så sterkt press på faglige resultater. De får ikke tid til å fokusere på det som er viktigst. Man begynner ofte i feil ende, ved å tvinge unge til å få læringslyst. Det går ikke. Skolen må reformeres, den er fra en annen tid.

Hvis vi slipper til barn og unge og lar dem være det solskinnet de er, så kommer alt annet av seg selv!

Hva er lederskap?

– Handler ledelse bare om arbeidslivet eller ogsåom andre sider av livet?

– Mange tenker nok at ”jeg er ikke en leder”. Men vi kan alle ta lederskap i eget liv. Jo mer vi gjør det, jo lykkeligere blir vi, og jo bedre blir det å leve i verden. Og det blir bedre for dem vi har rundt oss.

Det å ta lederskap for seg selv er det viktigste. Det er noe som må være autentisk og ekte. Idet man tar det valget, har det skjedd noe kraftfullt. Da er det også naturlig at man får en funksjon hvor man bruker lederskapet sitt. Det er der jeg snakker om tre stadier av lederskap, forteller Peter.

Tre stadier

Det første stadiet av lederskap handler om de som ikke er ledere, men ønsker å bli det.

– Det er også de som ønsker å bli ledere i eget liv. Og de som trives som medarbeider, men som vil ha mer frihet. Siden utfordringen med ikke å ha en lederposisjon er at noen andre setter agendaen for livet ditt. Og at du ikke slipper til med det du har lyst til å drive med. Dermed føler mange seg begrenset av dét og at de ikke får det handlingsrommet de trenger.

Det andre stadiet er de som er nye som ledere.

– Det er gjerne to utfordringer med dét. Det ene er at man gjerne blir veldig overveldet; det er et press på mestringsfølelsen. En opplevd utrygghet. Det andre er at man gjerne har blitt rekruttert opp fra egne rekker. Dem man før hadde som kolleger og venner er man plutselig sjef for. Det blir med ett stille når man kommer inn i rommet. Hvordan forholder man seg til det?

– Det er mye forventninger både ovenfra og nedenfra?

– Både dét og det man tenker at det er store forventninger. Men hvis man spør så kan man slette de aller fleste av disse forventningene. Det å gå inn i en dialog og skape en dyp personlig kontakt, være ekte, autentisk og sårbar, det endrer alt.

Dette har jeg opplevd selv. Jeg opplevde å bli del av ledergruppa der jeg før var medarbeider. Det var etter det hadde vært mye misnøye med ledelsen. Jeg sa at ”enten så skifter dere kurs, eller så slutter jeg”. Og jeg sluttet. Samme dag fikk jeg tilbudet om å være del av ledergruppa.

Da Peter fortalte at han nå var blitt leder for sine kolleger og formidlet at han sto for det akkurat det samme som tidligere, men at han nå hadde innflytelse til å endre ting.

– Jeg fortalte at de hadde fått sin mann innenfor. Deretter gjorde jeg det smarteste; jeg spurte ”hva trenger du nå?”. Vi hadde en samtale hvor alle fortalte hva de trengte. Og det ble mye gråt. Mange hadde følt seg oversett. Jeg kunne ta med meg en liste over hva som faktisk var viktig for dem jeg ledet. Og vi kunne skape en fantastisk situasjon – og det gjorde vi.

–Hva med tredjestadiet?

– Det er de som alt er ledere. Der kan det oppleves ensomt, og man kan igjen oppleve presset og forventningene man tror andre har til seg. Man kan bli låst i en rolle, sier Peter.

– Mange støtter seg på fagligheten sin og lederrollen – og gjemmer seg i det. Men de vil bli tryggere. Og det finnes veldig mye kurs og tilbud til ledere som er nye i lederrollen. Jeg punkterer hele tematikken med å si: Drit i lederrollen!

Medarbeiderne vil ikke ha lederrollen, HR-sjefen, økonomidirektøren – de vil ha deg. De vil ha den du er. Det er umulig å skape en kjærlig kontakt med økonomidirektøren. Men det er lett å skape en kjærlig kontakt med Harald eller Liv. Da trengs det at man er seg selv. Da får man også kontakt med ressursene sine og potensialet sitt. Da finner du ut hva du trenger for å utfolde deg selv. Denne prosessen kan man også overføre til de andre i organisasjonen. Da blir det som å sette på turboen!

Å lede med kjærlighetLederskap rett fra hjertet

– Mange forbinder kanskje næringslivet med det motsatte av nære relasjoner, kjærlighet og detåvære seg selv. Er dét du snakker om en kontrast til det tradisjonelle næringslivet, slik vi kjenner det?

– Det er en godt spørsmål. Det er en motsetning til hvordan det har vært tidligere. Næringslivet har vært veldig styrt av frykt. Men det har vært et paradigmeskifte. Det med å leve og utvise kjærlighet har blitt en vanligere måte å være på. Det er iallfall noe vi ønsker.

På vei hit så jeg en søppelbøtte hvor det sto: ”Av ren kjærlighet til Oslo: Bruk meg!” Til og med Oslo kommune bruker kjærlighet når de vil få oss til å bruke søppelbøttene. Kjærlighet er veien. Det har blitt mainstream, også i næringslivet. Man kan ikke styre med frykt lenger, da er det ingen som har tillit til deg. Da taper du. Man er nødt til å ta steget fra frykt til kjærlighet.

”Næringslivet” høres ut som noe fremmed og upersonlig. Med det består av mennesker. Folk som ønsker å uttrykke seg og skape noe. Det er næringslivet. Og disse menneskene er jo ikke noe annet enn deg og meg.

Kjærlige relasjoner

– Hvor lett er detåskape nære og kjærlighetsfylte relasjoner?

– Det er mange ting som driver oss. Men helt nederst i magen har vi behovene våre. Og hva er det dypeste behovet vi har i møte med andre mennesker? Det er å få anerkjennelse og det å bli sett, bli hørt, forstått, oppleve respekt og likeverd. Alt dette er ord for anerkjennelse. Men vi trenger ikke bare anerkjennelse for det vi gjør, men også for den vi er. Alle kjenner at det er slik.

Det er to steg vi må ta. Det ene er å anerkjenne oss selv: ”Jeg er OK”. Det kan være en reise for mange. Det andre er at vi må spørre den andre: ”Hva trenger du? Hva vil du? Hva har du behov for?” Da dét spørsmålet stilles, er all anerkjennelsen på plass allerede. Man trenger ikke engang vente på svaret, man må være i møtet, i stillheten.

Disse spørsmålene møter den andre på det dypeste nivået. Det er egentlig ganske lett.

Så spør mange; hva med motet til å gjøre dette? Dét kan være utfordrende. Siden denne kommunikasjonen skiller seg fra den vanlige måten å kommunisere på møterommet. Det er mye som skal opp og fram. Vi fokuserer mye på feil. Heller enn å få fram det beste i hverandre. Hvis man er i kontakt med egne behov og har motet til å stille den andre spørsmålet om hva man trenger, da er vi i det punktet innen anerkjennende kommunikasjon jeg kaller **kjærlig kontakt**.

Peter forteller om en konferanse han ledet, hvor han gjorde en øvelse som skapte sterke tilbakemeldinger.

Jeg sa til publikum:

”Ta tre dype pust og få kontakt med hvor du er nå.
Still deg selv spørsmålet: Hva har jeg behov for akkurat nå?
Snu deg til sidemannen og del.”

– Det ble kraftig. Men dette handler om å stille noen spørsmål som setter i gang en utvikling som leder til en helt ny sfære i livet. Helt nye muligheter.

Spirituelle verktøyLederskap rett fra hjertet

Peter jobber også med mindfulness på arbeidsplasser. Han mener verktøy vi vanligvis forbinder med spirituelle sammenhenger, også kan ha sin plass i arbeid med lederutvikling.

–Absolutt. Det som nå kalles mindfulness velger jeg å kalle ”å skape øyeblikkelig tillit med ekte nærvær”. For meg handler det om å være bevisst tilstede i øyeblikket. Å omfavne heller enn å dømme. Det kan være en terskel å komme over. Vi kommer inn i nærværet vårt, som vi kan komme dypere og dypere i. I spirituelle kretser har dette kanskje blitt gjort vanskelig og mystisk, men det er egentlig veldig lett.

Jo mindre ballast folk har fra selvutvikling, jo lettere er det. Når jeg er ute i organisasjoner, så merker jeg at de går lett inn i en ”buddhabevissthet”, i løpet av en time. Da har jeg ledet dem inn i denne øvelsen, forklarer Peter:

– Flytt først oppmerksomheten til pusten.
– Så til kroppen.
– Så til følelsene.
– La alt dette være slik det er.
– Observer tankene, uten identifikasjon med dem.
– Snu oppmerksomheten mot det i deg som er oppmerksom på tankene og følelsene.

– Så kommer vi inn i et tomrom, et rom uten tid. Herfra er alt mulig. Herfra kan vi få kontakt med vårt potensial, vårt høyere selv. Det kan være en stor opplevelse, som setter oss i stand til å gjøre det vi egentlig ønsker. Prosessen derfra er å møte alle blokkeringene som kommer opp. Det som har holdt oss igjen. Nå kan vi omfavne dem, kysse det. Som en frosk som blir til en prins. Plutselig har vi et helt kongedømme inne i oss.

Det er slik jeg jobber med transformasjon: Kyss det!

Fred

– Hvordan ville verden være dersom det var mye mer ledelse fra hjertet rundt om?

– Vi ville kunne skape et samfunn preget av nærhet og felleskap. Og fred. Dersom alle får kontakt med den de egentlig er vil det oppstå kraftige synergieffekter, slik at det sprer seg. Alt ligger til rette for det. Det er to enkle steg som trengs: Snu oppmerksomheten innover mot det som er inne i deg. Det andre er å gjenta prosessen ofte. Så kan du legge merke til hvordan dette sprer seg omkring deg, sier Peter. Og det store smilet brer seg i ansiktet hans igjen.

**

Øvelser

Fra Peter Svennings guide til Leadership By Heart

Finn din dypere mening – som gir deg sterkere drivkraft

→  Sitt alene med en notatbok og skriv ned alt som dukker opp innenfra i denne øvelsen.

→  Bruk pusteøvelsen for å få kontakt med ditt nærvær.
→  Spør deg selv gjentatte ganger: Hvorfor er jeg her? (Hint: hør på den lave stemmen som kommer med en gang, før du begynner å tvile på den) Gjenta spørsmålet til de samme svarene gjentar seg.
→  Spør deg selv gjentatte ganger: Hva vil jeg gi til verden? Gjenta spørsmålet til de samme svarene gjentar seg.

*

Skap dyp personlig kontakt

→ Vær til stede
→ Spør den andre Hva vil du?
→ Vær åpen og lyttende for det som kommer
→ Del svaret på spørsmålet Hva vil jeg?
→ Vær åpen for hvilken retning samtalen tar nå. Her er alle muligheter åpne

Få hele guiden og alle øvelsene på www.petersvenning.no

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.