Rupert Spira: Å erfare virkelighetens natur

Engelske Rupert Spira er en åndelig lærer og veileder innen en ikke-dualistisk tradisjon. Her vektlegges innsikten i virkelighetenes grunnleggende enhet, den direkte realiseringen av selvet – og erkjennelsen av at verden aldri består av separate størrelser, men er aspekter av en ubrutt helhet.

Av: Redaksjonen

– Bare det som alltid er med deg, kan sies å være deg selv. Og hvis man undersøker vår erfaring nøye, er det kun selve bevisstheten som alltid er med deg.

– Jeg er den som kjenner til eller er klar over all erfaring, men jeg er ikke selv en opplevelse. Jeg er klar over tanker, men er ikke selv en tanke. Jeg er klar over følelser og opplevelser, men er ikke selv en følelse eller emosjon. Jeg er klar over oppfatninger, men er ikke selv en oppfatning. Uavhengig av innholdet i erfaringen er jeg klar over den, sier Spira.

– Derfor er det å være vitne til det grunnleggende aspektet i all viten, det som er felles for all erfaring. Og denne “viten” er vårt selv, et bevisst nærvær. Med andre ord, alt som noen gang er opplevd er vårt selv som er bevisst seg selv, bevissthet om bevissthet.

Kjærlighet er også en viktig vei til dypere erkjennelse, mener Spira.

– Kjærlighet, fred og lykke er en grunnleggende del av vår væren. Faktisk er dette i seg selv viten om det å være. Det er bare andre navn for oss selv.

– Med sinnet vet vi tusenvis av ting. Med hjertet føler vi kun én virkelighet.

www.rupert-spira.com

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.