Spiritualitet i parforholdet

Hvilken rolle spiller det spirituelle i kjærlighetsforholdet? Egoets behov kan lett ta styringen i et forhold. Men åpner vi opp for sjelens lengsel, vil kjærligheten vokse og modnes. Å styrke båndet til hverandre er å framkalle essensen i oss, den spirituelle dimensjonen, skriver livsveileder og parterapeut Osiris Montenegro.

Av Osiris Montenegro

Når to mennesker møtes i et kjærlighetsforhold, vil forbindelsen deres skape et sterkere energifelt enn hver av partene alene. Men forholdet deres krever næring og oppmerksomhet for at kjærligheten skal fortsette å vokse, modnes og utvikles. For kjærlighet kan virkelig vokse og modnes. Utfordringen de fleste par opplever, er at den nærende oppmerksomheten på parforholdet reduseres. Noe som kan lede til kollaps av det kjærlige feltet som skapte den gjensidige tiltrekningen.

Denne vanlige utviklingen i parforhold er ikke uunngåelig. Det er mulig å bevare lidenskapen og spenningen samtidig som man tar ansvar for hverdagen, og kompleksiteten i det uoppgjorte som vi mennesker bærer med oss.

Å bevare og styrke båndet mellom partnere er å framkalle essensen i hverandre, den spirituelle dimensjonen i oss. Et kjærlighetsforhold uten den spirituelle dimensjonen blir nødvendigvis overfladisk. Det vil mangle intimitet og dybde. Heller enn å være en kilde til glede og ømhet, blir forholdet gjennomtrengt av konflikt og kamp om makt.

Hva er den spirituelle dimensjon? Det er utvidelsen av bevissthet som gir direkte kontakt med essensen av den du er – din sjel.

Forelskelsen

Spiritualitet i parforholdet

Opplevelsen av å bli forelsket er et skifte i persepsjon som automatisk skjer når du flytter oppmerksomheten fra hodet til hjertet. Med andre ord, å være forelsket er en bevissthetstilstand som viser sjelens sanne natur. Ikke ditt sinn.

Når man blir forelsket og lar seg bli tiltrukket av noen, skjer to ting samtidig. Først er det evnen til å se den andre uten den vanlige bedømmelsen. Uten projiseringen av din egen verdi over på noen andre. Uten den negative bedømmelsen og uten projeksjon av dine egne fortrengte skyggesider.

Dessuten er det et spontant og autentisk uttrykk for deg selv, uten psykologiske forsvarsmekanismer. Egoet bruker mye energi på å bygge murer for å beskytte seg selv, mens sjelen vet at det er i kjærlighetens åpenhet at du føler trygghet. Fordi du føler deg forbundet og verdsatt.

Å se sannheten for hva den er, og å være deg selv, er mulig når kjærligheten er der. Kjærlighet er en bevissthetstilstand som er karakteristisk for sjelens natur. Kjærligheten er intelligent, sensitiv og uselvisk. Den er ressurssterk, kreativ, kraftfull, lidenskapelig, medfølende og tilgivende. Derfor er kjærligheten også sjenerøs og deler av seg selv. Samtidig som den er vár og øm. Kjærligheten er utvidende og inkluderende.

Egoets uoppgjorte bagasje

For å være ærlig har få mennesker opplevd å bli dypt forelsket, og enda færre er i stand til å bevare denne kraftfulle bevissthetstilstanden. De fleste erfarer en blind forelskelse i personen de er tiltrukket av. Det føles godt, men den forsvinner før eller senere, siden den mangler forbindelse til virkeligheten. Det er en projeksjon av verdi over på en annen. Dette kan også skape en følelse av egen usikkerhet.

Egoets behov forventes alltid å komme fra en utenforliggende kilde. Det er slik det var i oppveksten, og dersom disse behovene ikke ble møtt, vokste personen opp med deler av seg selv sittende fast i denne håpløsheten, som hjelpeløst avhengig. Denne avhengigheten av at andre skal møte våre behov, samt ikke å omfavne de delene av oss selv vi ikke liker, våre skyggesider, er egoets uoppgjorte bagasje. Dette er årsaken til den konstante rastløsheten.

De fleste av oss går inn i voksenlivet uten å erkjenne nivåene av bevissthet som skapes av egoets opplevelse av mangel. Og av sjelens ulike tilstander av lengsel. Derfor vil vår uoppgjorte bagasje innvirke på dybden og kvaliteten av intimitet vi kan erfare i kjærlighetsforhold. Dette inkluderer alle barndommens sår som ikke har blitt healet, og som gjør at vi jevnlig reagerer emosjonelt. Det er en gradvis økende desperasjon etter hvert som egoets mangelfullhet blir sterkere og utvikler seg fra å ønske til å trenge og til å måtte ha nærende oppmerksomhet.

I tillegg har mange mennesker giftige overbevisninger som skaper en indre konflikt når man får det man trenger og ønsker seg. For eksempel, når forestillingen om at ”jeg er ikke verdifull eller bra nok” setter inn, kjenner mange skyldfølelse når noen er snille og kjærlige overfor dem, eller de føler de skylder noe tilbake.

En annen form for uoppgjort bagasje er feilkoblingen ved å assosiere kjærlighet med smerte og fare. Når de som var ment å elske deg, beskytte deg, beundre deg og respektere deg, ikke gjør en god nok jobb – eller til og med sårer deg av uvitenhet eller med vilje – da blir smerte og frykt for ikke å få det du trenger assosiert med autoritetspersoner og det å bli tatt vare på.

Så snart en person arbeider seg gjennom den vanlige fornektelsen og undertrykkelsen av smertefulle minner, er det tankene og følelsene som blir igjen, som er der av gammel vane. Dette har videreført de falske selvbildene og skapt egoets personlighet. Selvbildene oppløses etter hvert som en person mestrer å være autentisk og tilstede. Dette er overgangen fra ego-bevisstheten til sjels-bevissthet.

Sjelens lengsel

Spiritualitet i parforholdet

Det er en avgrunn av forskjell mellom egoets tilstander av mangelfullhet og sjelens lengsel. Sjelen lider fordi den er komplett og lengter etter å uttrykke seg. Lengselen etter kjærlighet og intim kontakt i ditt hjerte, sjelens bolig, handler om kjærligheten som allerede finnes inni deg. Sjelen lenger etter frihet, siden naturen er frihet. Sjelen er uberørt av forestillingenes begrensninger. Sjelen lengter etter sannhet fordi den er sannferdig. Den lengter etter tilgivelse siden den vet at den er uskyldig, god og vennlig. Sjelen lengter etter fred og harmoni, siden den ikke har noen indre konflikter.

Utfordringene i kjærlighetsforhold vokser fram når uoppgjort bagasje hos hver av partene tar over rommet for intimitet. Da holder holder man gjerne fast ved at forholdet er årsaken til det mangelfulle. Når de elskende ikke kan se forskjellen mellom deres egoidentitet og tilstedeværelse i sjelen, tør de ikke utfordre egoets negativitet, som krever kontroll over enhver situasjon.

Hva kan gjøres?

* Kjenn din uoppgjorte bagasje. Hva bærer du med deg som er ufullstendig og som har behov for healing og integrering? For å avdekke dette, se på de negative mønstrene i livet ditt og ta ansvar. Slutt å anklage og klage.

* Bli bevisst din partners uoppgjorte bagasje, siden du elsker og bryr deg om han eller henne.

* Utvikle evnen til klar kommunikasjon mellom dere. Hver familie har sine egne ”koder” for å sende kommunikasjon. Hvis forholdet mangler redskaper for å kommunisere tydelig, så åpner dette for at egoets forsvar og emosjonelle handlingsmønstre tar over.

* Bli enige om et sett av verdier for parforholdet. Sjelen og egoet handler ut ifra hva de vurderer som viktig. For egoet er det viktigste hva det trenger og føler som trygt og komfortabelt. For sjelen er det viktigst å vokse og utvikle sine kvaliteter.

Når partnerne forplikter seg til å være kjærlige overfor hverandre, kommer lett tilgivelsen, medfølelsen, tålmodigheten, respekten og den ektefølte forståelsen.

For at dette skal vokse fram, må det være en gjensidig villighet til å opptre i forholdet i samsvar med hva begge har blitt enige om at er viktig. Det blir en selvfølge å kjenne hverandre, og hvordan å behandle hverandre. Det gjør det lett å elske og bli elsket.

 

www.becomeselfaware.com

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.