Tankefeltterapi: Følelsenes kraft

Kan lett fingerbanking og spesielle spørreteknikker aktivere kroppens egen evne til å lege seg selv? Tankefeltterapien kombinerer Østens og Vestens kunnskap på en måte som skal kunne bedre helsemessige lidelser og plager.

Av Britt Elisabeth Fagerberg

 Mary hadde hatt sterk angst for vann i hele sitt liv. Hun hadde forsøkt det meste for å bli kvitt den. Kognitiv (tankestyrt) terapi, eksponeringsterapi og hypnose. Ingen ting hjalp, selv etter 1 ½ år i behandling. Når hun tenkte på vann satt angsten seg som en smerte i magen. Hennes psykolog, Dr. Roger Callahan, hadde nettopp vært på et kurs om Østens tankegang om helse og kroppens energisystem, og hadde lært at akupunktørene ofte bruker et punkt under øyet når de vil stimulere magemeridianen. Callahan fikk et innfall og ba Mary banke seg lett med fingrene på dette punktet under øyet. Og til begges store overraskelse forsvant smerten i magen og angsten for vann var borte. Dette var i 1980 og Mary sin angst for vann har ikke kommet tilbake.Roger Callahan forsto etter hvert at han hadde oppdaget noe helt nytt. Han testet og behandlet tusenvis av klienter de neste årene og skapte det han kalte Thought Field Therapy. Callahan er nominert til Nobelprisen i medisin for sin oppdagelse og sitt arbeid. 

Mats Uldal

Mats Uldal, som på den tiden arbeidet med idrettspsykologi og som mental trener i håndball og golf på toppnivå, leste om denne nye teknikken i 1997 og tok teknikken til Norge i 1998. Han utviklet sammen med sine nærmeste medarbeidere en enda mer avanserte spørreteknikker samtidig som han forenklet selve behandlingen. Det har gjort TFT lettere tilgjengelig for oss alle og kan i dag brukes på langt flere lidelser og plager enn det en opprinnelig trodde var mulig.

Mats Uldal lever dessverre ikke i dag, men hans nestor, Ole Erik Holmaas i Bergen, forsetter hans viktige arbeid videre og er rektor i «Mats Uldal International School of TFT».

– Hva er bakgrunnen for tankefeltterapi?

– TFT er en moderne metode som kombinerer Østens kunnskap om kroppens energibaner (meridianer) med Vestens kognitive tankegang. Ved å benytte lett fingerbanking og spesielle spørreteknikker aktiveres kroppens egen evne til å lege seg selv. Hvis vi f.eks. kutter oss i fingeren, vet alle at kroppen selv vil lege dette. På samme måte har kroppen et naturlig selvrepareringssystem også for følelser. Men det slår seg ikke like automatisk på hos alle. Når en irrasjonell eller irrasjonelt sterk følelse er til stede og kroppens energisystem stimuleres, har kroppen vår en fantastisk evne til å redusere eller ta bort disse følelsene.

Ole Erik Holmaas

Roer stress og smerter

– Hvordan kan «banking» og spørreteknikker virke på våre smerter, traumer og andre tilstander?

– Det er kroppen selv som gjør jobben, vi utfører bare en teknikk som hjelper kroppen til å aktivere sitt eget potensiale. TFT kan brukes som avspenningsteknikk for å roe ned stress og smerter. Dette er noe klienten enkelt kan bruke på seg selv. Altså hjelp til selvhjelp. Spørreteknikker er noe dyktige terapeuter er best på. Ved å spørre kan terapeuten finne bakenforliggende årsaker til at psykiske eller fysiske plager/lidelser oppstår. Når følelsen eller smerten kjennes, banker vi på spesielle punkter, slik at kroppen kan løser opp eventuelle blokkeringer eller ta bort/redusere følelsene.

Mange mennesker går med smerter, traumer og fobier et helt liv. De har samlet alle smertene og traumene over lang tid, noe som kan forklares enkelt ved hjelp av «tønneprinsippet». Tønnen kan inneholde alt fra skam, sinne, angst, sorg til fysiske smerter og alvorlige traumer etter krig og vold. For å hjelpe klienten til «å tømme tønnen», bruker vi avanserte spørreteknikker og litt etter litt vil«innholdet i tønna» bli redusert og klienten vil føle seg lettere.

Det er derfor TFT er så effektiv mot posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Det er mye forskning som viser dette, bl.a. fra Afrika og fra krigsveteraner i USA.

Placebo?

– Er dette placeboeffekt?

– Vi har klienter som har gått til behandling hos lege og psykolog i mange år uten å ha blitt bedre. Mange har også gått på medisiner i kortere eller lengre perioder. Hvorfor blir de da bedre når de får behandling med TFT? Vi gir også behandling til små barn og dyr, hvor placebo effekten ikke er relevant. Men det er viktig for meg å presisere at vi ikke er i stedet for tradisjonell behandling, men et meget nyttig supplement. Møter vi klienter med uavklarte plager eller smerter, skal de oppfordres å søke lege for å få undersøkt tilstanden.

Skepsis

– Mange er skeptiske til denne form for behandling, hva tenker du om det?

– Det er helt naturlig å være skeptisk til nye metoder. Tidligere var det stor skepsis til akupunktur, nå er dette en anerkjent behandlingsform. Det er slik at det er de som ikke har satt seg inn i hva TFT er og hva det kan gjøre, som er de sterkeste kritikerne.

Leger, psykologer og andre som kjenner til kraften i dette er ikke lenger kritiske, de bruker det gjerne selv eller henviser til en dyktig TFT-terapeut. Jeg håper at TFT i framtiden vil være en naturlig del av behandlingstilbudet på en lang rekke felter i samfunnet, da TFT er en behandling som ofte gir rask bedring uten bivirkninger.

Ny forskning om hjernen

– Det er mye ny forskning når det gjelder hjernen og TFT. Forskere ved Kavli Institute for Systems Neuroscience og Senter for Hukommelsesterapi fant i 2009 en mekanisme, som hjernen bruker for å håndtere de enorme informasjonsmengdene, som kontinuerlig strømmer på fra alle kanter. Forskningen har utvidet vår kunnskap om hjernens funksjoner på celle- og nettverksnivå.

Hjernens informasjonssenter, er som en radio og deler informasjon på ulike frekvenser. Det ble observert statistisk unormale hjernebølgemønster når personen tenkte på en spesiell traume. Dette skjedde ikke når personen tenkte på en nøytral hendelse. Vi tror at TFT har effekt på hjernens bølgemønster.

Forskning viser at TFT (og EFT – som er en variant av TFT) har vist god effekt. I USA kom TFT inn på den offisielle listen over evidensbaserte behandlingsteknikker i 2016, da det var lagt fram tilstrekkelig antall forskningsresultater som viste effekt. Den første forskningsstudien i Norge ble publisert i 2017.

**

 

Tanker fra en TFT-klient

Stillhetens visdom: Jeg var 26 år og tobarnsmor første gang jeg ble innlagt ved Sandviken sykehus. Jeg visste jeg trengte noen å snakke med. Noen å fortelle om traumatiske opplevelser og om de vonde tankene som kom som et resultat av dette. De vonde tankene som jeg trodde på. De som sa jeg var ekkel, motbydelig og verdiløs. Jeg hadde visst i veldig mange år at jeg trengte noen å snakke med, men jeg hadde aldri våget. Hvis de hadde spurt meg da jeg ble innlagt første gang, kunne jeg ha fortalt dem det. Det tok sju år før jeg traff en psykiater som hadde tid til å høre på ordentlig. Sju år inn og ut fra Sandviken.

Jeg visste også at psykomotorisk fysioterapi kunne hjelpe meg. Jeg ville faktisk utdanne meg til å bli til det. Jeg skjønte at for å greie å føle både de vonde og de gode følelsene igjen, ville det hjelpe meg. Det tok ti år før jeg våget å spørre om det.

På en alternativmesse for mange år siden traff jeg en rar mann som sa han kunne hjelpe meg. Det het TFT-tankefeltterapi. Han skulle bare banke på forskjellige steder på kroppen min. Jeg avfeide ham den gangen. Tenkte det samme som de fleste at banking ikke kunne hjelpe på traumer. Men inni meg visste jeg at dette kunne hjelpe meg.

LYTTET IKKE

Jeg lyttet bare ikke til meg selv. Det var ingen som sa at det var en mulighet. Jeg visste det rett og slett ikke. Og i min uskyldighet og forvirring var jeg villig til å prøve alt annet, alle gode råd fra de som visste. Men visste de egentlig? Hvem kan med hundre prosent sikkerhet si at de vet best for andre? Selv om forskningen viser det. Hvis forskningen alltid hadde rett, ville vi ikke trenge mer forskning. Da hadde vi hatt alle svar allerede. Det er mange mennesker i historien som har blitt ledd av og gjort narr av, som vi nå ser på som pionerer og genier. Når jeg sitter her og skriver dette, kjenner jeg at et ord som ikke blir brukt så mye, ønsker å bli brukt. Ydmykhet. Hva er det verste som kan skje om man møter mennesker med ydmykhet? Og kanskje kan man også møte seg selv på denne måten?

DEN INDRE STEMMEN

Jeg trodde jeg visste best for meg selv også. Jeg leste og leste mange bøker, og jeg trente hardt og mye. Men inni meg hvisket en stemme uten lyd, og til slutt ble jeg tvunget i kne. Det var da psykiateren kom inn i behandlingen. Når alt var svart og det ikke var krefter igjen til å tenke positivt. Når jeg ga opp håpet. Til og med håpet om fred i døden. Han hjalp meg til å se sammenhengene. Til å se på årsak og virkning. Når dette skjer, da kan man få en slik skade. Når man tror på slike tanker, da kan man bli deprimert. Så enkelt kan det være. Årsak og virkning. Og ikke minst hjalp han meg til å finne veien forbi ordet “burde”. Når man finner den veien, er det som om stemmen inni begynner å få lyd. Ikke fysisk, som en kommando i hodet. Nei, det er den murrende følelsen av hva som er bra for en selv. Det er den som skaper en lengsel, etter å finne noe mer av seg selv enn årsak og virkning. Å finne følelser. De som kan gjemme seg i alle sinnets lukkede rom. Og kroppen min var nøkkelen inn dit. Å være tilstede i kroppen. Å finne hjem til seg selv.

«THE WORK»

Mange år med psykomotorisk fysioterapi hjalp meg gradvis å komme hjem. Men det var veldig vondt å være der. Vondt å kjenne på følelser uten å ha verktøyet til å hjelpe dem. Direkte smertefullt faktisk. Så hva gjør man da? Stemmen inni hvisker: “Du leter på feil plass. Du må åpne sinnet og tankene dine og være ydmyk for det som kommer til deg. Er jeg noe mer enn en kropp? Er tankene og følelsene kroppen min eller er de noe annet? Hvem er jeg som ser at jeg tenker? Hvem er jeg som ser at jeg føler? Er jeg ikke tankene?” Og visdom- men inni meg leder meg til «The work» av Byron Kathleen Katie.

Disse enkle og helt gratis spørsmålene som setter spørsmålstegn ved mine sannheter. Min tro. Ikke troen på en Gud, men troen på at livet skulle vært annerledes, at jeg skulle vært et bedre menneske og verden er et vondt sted å være i. Jeg skriver ned, jeg sitter stille og lytter. Lytter inn i stillheten etter svar. Er det sant? Hvem er jeg uten den tanken?

Og svarene kommer. Jeg trener. Ikke kroppen min. Jeg trener på å åpne sinnet i ydmykhet, for å lytte til svarene mine. Ikke noen andre sine. Slutten på å tro. Sannheten finnes inni meg. Visdommen finnes under alt jeg kunne og hadde lest.

Og prosessen leder meg til TFT. Tiden er inne for å tømme kroppen og sinnet for alle de smertefulle følelsene. Tiden er inne til å se transformasjonen av traumer skje i løpet av minutter. Det er kroppen som gjør det selv. Det er sinnet som åpner seg for å gi slipp. Slippe forsvarsverket. Redselen og angsten for alt det som lå skjult der inni viser seg å være ubegrunnet. Som den ofte er. Ubegrunnet frykt og angst. For jeg er jo her. Jeg som ikke er redd. Jeg som er fylt av omsorg og kjærlighet til meg selv. Jeg som er sterk nok til å vite at jeg er god nok og at andres mening ikke har noe å gjøre med meg. Hele tiden var jeg her.

MINDRE SMERTE?

Mange av traumene jeg jobber med fikk jeg i tiden på sykehuset. Og det er da spørsmålet dukker opp. Hva om jeg hadde snudd på det? Hva om jeg hadde prøvd TFT først? Og psykomotorisk fysioterapi, når angsten rev i kroppen. Kunne jeg spart mye smerte?

Det er et hypotetisk spørsmål, og gjennom alle mine opplevelser har jeg lært utrolig mye. Jeg har møtt mange fantastiske mennesker. Det har vært en vanskelig og smertefull, men også spennende reise. Imidlertid kan man stille spørsmålet litt annerledes. Hva om de som i dag kommer inn på Sandviken sykehus og andre institusjoner kunne få denne muligheten? Muligheter til å finne sin vei bak ordet burde? Og til å bli lyttet til om hva de finner der?

INGEN OPPSKRIFT

Min historie er ingen oppskrift. Min vei er min, og jeg har lært at jeg visste det hele tiden. Visdommen jeg fant inni meg i stillhetens rom, det som kom før alle bøkene jeg leste, den visste det allerede.

Det er lett å se smerten som kan oppstå i et system som er basert på årevis med utdanning uten denne ydmyke stillhetens hvisken. Og det er lett å kritisere beltelegging og elektrosjokk. Det er lett å glemme at et system alltid består av mennesker. Hvert menneske har et valg. Selv om det er lett å skylde på systemet, er det også et valg. Frigjøringen av India begynte med en enkelt mann ved navn Ghandi. En mann som ikke ville gjøre som han fikk beskjed om, og heller ikke ville gå til krig. For krig er smertefullt. Krig er sår, død, taper og vinner.

Kan vi alle velge å ikke krige? Kan også pasienter velge? Når jeg ser tilbake kan jeg se at denne stillhetens visdom visste at elektrosjokk var en veldig dårlig idé for meg. Jeg kunne lyttet til den. Jeg gjorde det ikke. Men jeg er ikke sint på meg selv for det, jeg angrer ikke. For jeg ser at jeg ikke visste. Jeg visste ikke at jeg visste best for meg. Jeg visste ikke at jeg kunne få lov til å stole på denne viten. Den viten som kom innenfra, men som var i opposisjon til det jeg ble fortalt.

Men jeg sier det nå. Du kan stole på den. Men du må lytte med et åpent sinn og i ydmykhet. Og det kan hende du må gå alene.

Kilde: Ole Erik Holmaas, TFT-terapeut, instruktør og rektor ved MUISBoken: Følelser og Fornuft, tankefeltteknikker i praksis av Mats UldalForskning: www.ntnu.no/cbm

 

**

 

Om TFT

Tankefeltterapi er en behandlingsmetode innen energipsykologi og en selvhjelpsmetode eller et mestringsverktøy som kan brukes som hjelp ved problematiske følelser. I behandlingen brukes lett fingerbanking mens man tenker på det man har negative følelser for.

Det antas at alle hendelser i livet som fører tilspen- ningstilstander, kan være opphav til følelsesmes- sige problemer. Tanker og følelser ser ut til å sitte lagret i et energetisk felt som oppstår når vi tenker. Dette Tankefeltet inneholder frekvenser med all informasjon om det vi tenker på, og informasjon som skaper den tilhørende følelsen.

Denne teorien brukes sammen med kunnskapen om at kroppen inneholder energibaner, som
i viten fra Østen, som også brukes i akupunktur. Men i stedet for å sette nåler og «punktere» huden, bruker man i TFT akupressur, det vil si lett fingerbanking mot energipunktene.

Kilde: alternativ.no

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.