Teal Swan: Den spirituelle katalysatoren

Teal Swan er en annerledes spirituell stemme. Hun kaller seg «den spirituelle katalysatoren» og på kort tid har hun nådd ut til søkende mennesker verden over. Visjon møtte Teal da hun besøkte Norge tidligere i år.

Av Eirik Solum

(Intervjuet er hentet fra Visjon nr 5-2015)

«Ask Teal» har nærmest blitt et fenomen i den spirituelle underskogen på internett. Her svarer den unge, mørke og mystiske Teal Swan på spørsmål om livets gåter, parallelle universer, karma og reinkarnasjon, kvantefysikk – og hennes egne uvanlige evner. Teal er ganske annerledes enn de fleste spirituelle lærere; hun er lattermild og rett på sak, bruker et ungdommelig språk og framstår rett og slett ikke slik vi er vant til å se åndelige veivisere.

Varm

Visjon møter en varm, imøtekommende og avslappet Teal, samme dag som hun ankommer hovedstaden. Det er grått og regntungt. Dagen etter venter en utsolgt sal med mennesker som ønsker å oppleve Teal «live».

 Teal, hva er egentlig en «spirituell katalysator»? 

– En katalysator er noe man setter på for å skape en stor endring. Jeg fikk ofte høre tidligere at ingen som kom i kontakt med meg kunne være upåvirket av møtet. Noen ville bevege seg mot det positive, mens andre ville møte skyggesidene sine. Mange har veldig dramatiske reaksjoner i møte med meg. Nesten som i en kjemilab, ler Teal. Hun har satt seg ned i den dype sofaen med en stor tekopp, og dyne over føttene.

– Det med «spirituell katalysator» ble en morsomhet, som jeg bestemte meg for å beholde. Men mens en katalysator vitenskapelig sett ikke er påvirket av omgivelsene, så endres jeg av møtene jeg har med andre. Hvert eneste.

– Hvordan vil du beskrive det du underviser i?

– Kjernen handler om hvordan å mestre denne virkeligheten, dette livet. Hvordan å leve livet fra dag til dag, på en måte som kjennes godt. Samtidig er det slik at folk spør meg om alt mulig. I vår tid er det stor intensitet omkring alle temaer og spørsmål. Den energien gjør det faktisk også lettere for meg å svare.

Teal Swan: Den spirituelle katalysatorenUvanlige evner

I omtaler av Teal møter vi beskrivelser av mange spesielle evner. Clairvoyance, clairaudience og evnen til å se kroppens indre organer. Å leve med dette har ikke bare vært lett, forteller hun.

– Før man kommer inn i denne dimensjonen vi møtes i nå, så velger vi en struktur for oss selv. Dette gjør oss i stand til å operere i den fysiske dimensjonen. Det er denne strukturen som f.eks. oversetter dette bordet foran oss til en fysisk erfaring.

Men jeg kom inn i verden uten den samme egenskapen. Det er mange som ser på dette som en gave, mens det egentlig er noe universet betrakter som en slags hensiktsmessig funksjonssvikt. Jeg opplever en overlapp avulike virkeligheter. Det inkluderer clairvoyance, som igjen innebærer mye: Det å se hele livsveien til mennesker, framtiden. Å se aspekter av menneskers minner og emosjoner. Evnen til å se energi- og aurafelter. Samt medisinsk intuisjon, hvor jeg betrakter orga- ner og beinstruktur.

Clairaudience: Jeg hører ting bakenfor det de fleste andre er i stand til. Det inkluderer også multidimensjonale virkeligheter.

Alt dette er ikke noe jeg kan skru av og på. Jeg har brukt år på å forsøke å lære det. Disse evnene hadde vært lettere å leve

med om vi levde i et samfunn som ikke var så hardt. Hvis man er veldig sensitiv, så kan det være vanskelig.

– Var du usikker på om du var «gal» i oppveksten?

– Absolutt! Da jeg var liten, visste de ikke hva de skulle gjøre med meg. Den umiddelbare reaksjonen når man sier at man hører stemmer og ser farger omkring folk, er at man hallusinerer. Så jeg endte opp i mental helse-industrien. Og det var et mare- ritt. De vet ikke nok og forsøker bare å gi deg en eller annen diagnose og putter medisiner i deg.

Det fører lett til en selvforståelse hvor man tenker at det er noe feil med meg. Og det er en stor kontrast til hvordan det er i Østen. Der det uvanlige kan bli sett på som en gave.  Som noe nyttig.

Det var ikke før jeg ble kjent med østlige kulturer, som 18-19-åring, at jeg forstod at dette ikke nødvendigvis var noe galt. Så jeg begynte å omfavne dette som sider av meg selv.

– På hvilken måte gjorde du dét?

– Med de ekstra sanseevnene er man i stand til å se virkeligheter andre ikke ser. Så når jeg sier at vi er alle ett, at det ikke finnes atskilthet, så er det fordi jeg ser feltet mellom oss. Akkurat nå betrakter jeg feltet – og det finnes ikke noe negativt felt mellom oss.

I dét ligger en vakker sannhet, nemlig at du ikke er alene. Det var ikke før jeg så hvordan disse egenskapene virkelig kunne være til hjelp for mennesker, at jeg begynte å tenke at jeg kunne bruke det positivt.

– Mye av det du snakker om handler om en transformasjon fra frykt til glede. Hva er det egentlig dette handler om?

– Vel, frykt er den laveste vibrasjonen på kloden. Vi tenker ofte at det motsatte av kjærlighet er hat. Men det er egentlig frykt.

Rommet mellom kjærlighet og frykt er det hele livet handler om.

– Hvor kommer frykten fra?

– Vi er opplært til den. Fra et universelt ståsted vil det være hensiktsmessig å oppleve en fryktbasert virkelighet, slik at vi forstår hva kjærlighet egentlig er. Det er den vakre versjonen. Den mer negative versjonen handler om at egoet vårt er der for å hjelpe oss med vår vekst. Men egoet er kun opptatt av én ting, og det er overlevelse.  Vi lever i en verden hvor overlevelsen konstant møter trusler. Enten emosjonelt, mentalt eller fysisk.

Ubetinget kjærlighet

Teal mener at en kamp mot egoet ikke er hensiktsmessig.

– Som spirituell lærer forsøker jeg å veilede mennesker til å omfavne egoet fullstendig. Slik at det oppstår en harmonisk helhet av det evige selvet og egoet.

– Dette kan minne om beskrivelser av ”opplysning”. Finnes det en definisjon av hva opplysning er?

– Ja. Ubetinget kjærlighet. Det er dét dette dypest sett handler om.

Bevissthet og manifestasjon

Teal snakker mye om å ”manifestere” i livene våre. At vi faktisk kan skape det livet vi ønsker oss. Og realisere alt vi drømmer om.

– Finnes det ikke noen grenser for hva vi kan skape og ”manifestere” i livet?

– Nei! Ingen. Dette er noe av det viktigste jeg formidler. Hvis du har et inderlig ønske, et begjær om du vil, så kunne ikke dette oppstå uten at det er realiserbart i utgangspunktet. Bokstavelig talt. Hvis det ikke eksisterer som en reell mulighet, så ville ikke ønsket dukke opp i deg.

Det tjener universet at du får det du virkelig ønsker deg. For bare da, når du får det du trenger, kan du vokse videre. Vår vekst skapes gjennom våre håp og ønsker.

Dette handler også om en bevisstgjøring omkring hva vi **virkelig** ønsker oss. At alt ikke handler om selve målet. Ganske snart vil vi oppleve at det å bevege oss på en reise mot det vi ønsker, er vår egentlige intensjon. Da oppstår også en harmonisk helhet.

– Vil det ikke oppstå mye skuffelse hvis man lærer alle at du kan få akkurat det du ønsker deg, bare du manifesterer på riktig vis? Men så dukker ikke drømmelivet eller drømmehuset opp likevel?

– Potensielt sett.

Teal ler sin stille latter.

– Ofte glemmer vi å spørre oss selv hvorfor vi ønsker oss det vi ønsker oss. Så snart man spør folk ”hvorfor?” når de forteller hva de ønsker, så kan retningen endres. Når denne bevisstheten oppstår, er vi også mer i harmoni med hva universet gjerne leder oss mot.

Ofte forventer vi at det vi ønsker oss skal komme til oss der vi forventer det. Hvis det du ønsker er anerkjennelse, så vil universet lede deg mot anerkjennelse – slik det er ment å erfares for deg. I en form du kanskje aldri har sett for deg. Og kanskje ikke slik det så ut i din forestillingsverden.

Ikke unngå det negative

Teal mener selv hun har gjort seg upopulær hos enkelte, siden hun er så tydelig på at man ikke skal unngå sine mørke eller negative aspekter.

– Hvis man prøver hardt å unngå sine negative aspekter, så vil man bare fortsette å skape mer av det samme. Jeg veileder folk til både å bevisstgjøre hva de ønsker i livet, men også å synke ned i disse mørke områdene. Slik kan vi også møte og konfrontere vår egen frykt.

Bevisstheten din er som et lys. De områdene du ikke er bevisst, er i mørke. Det er mørkt bare fordi du ikke kan se det. Mørket er ikke nødvendigvis ondt eller dårlig. Det er det du ikke ser eller vet om i deg selv.

Bringer du bevissthetens lys ned i de mørke feltene, og lar lyset skinne på det, da vil skyggene opphøre. Da vil du også bli fullt ut realisert som menneske.

– Finner du fortsatt mørke områder i deg selv, som du ikke har vært bevisst?

– Ja! Hele tiden. Og jeg vil aldri si at jeg er ferdig med det. Intervjuer du meg om 40 år, så vil svaret fortsatt være det samme; jeg aner ikke hvor mange mørke felter som finnes i meg.

Den sikreste måten å få bekreftet at du ikke er ferdig med noe, er å hevde at du er ferdig.

Teal Swan: Den spirituelle katalysatorenSpirituelle hierarkier

På spørsmål om spirituelle miljøer kan være preget av samme higen av anerkjennelse som i samfunnet for øvrig, svarer Teal:

– Ja, jeg ser mye av det. Det er akkurat som i verden ellers. Kanskje mer. Hvis du vil se det beste og det verste hos mennesker, så ta del i spirituelle miljøer. Siden dette feltet tiltrekker de vakreste og mest velbalanserte menneskene, men også de som lider mest.

Selv er Teal utgangspunkt for ”The Teal Tribe”, som består av mennesker som følger hennes undervisning.

– Ser du faren ved selv å bli en form for ”guru”, som kan forlede søkende mennesker?

– Ja, det er alltid en fare for dét. Og det er ikke alle det passer for.

– Hvordan forholder du deg til det? 

– For det første ved at jeg hele tiden er opptatt av å vise at jeg er feilbarlig, at jeg ikke er ved ”målet” selv. Jeg gir ansvaret tilbake til deg selv. At jeg viser mine skygger, gir kraften tilbake til den enkelte.

Dessuten omgir jeg meg med mennesker som raskt påpeker det om jeg ikke er på plass i meg selv.

Jeg har også oppfordret alle til å være bevisst om den type oppførsel oppstår i oss og hos andre, der noen er ”på et høyere nivå”, forteller Teal, før hun tar en tenkepause.

– The Teal Tribe er fortsatt på et tidlig stadium, og det blir spennende å være med på utviklingen. Men min intensjon med å skape The Teal Tribe er å hjelpe flere mennesker til å finne sin egenkjærlighet og å bringe lyset inn til de mørke delene av oss, sier Teal.

Kontroversiell

Teal Swan har beskrevet en barndom der hun ble misbrukt av en sekterisk religiøs leder, i det lille samfunnet hun vokste opp i, i New Mexico. Hun forteller dessuten at hun var vitne til groteske ritualer, før hun senere klarte å rømme.

Delvis i samme periode har Teal hatt en internasjonal modellkarriere og hun har vært på det amerikanske landslaget i telemarkkjøring på ski. Kritikere har hevdet at det er flere ting i hennes egenbiografi som har logiske brister.

– Jeg er veldig lei for at jeg har blitt gjenstand for kontroverser. Jeg skulle veldig gjerne vært det foruten. Forleggeren min fortalte at det ikke er noen annen forfatter de har fått så mange henvendelser om, som om meg. Jeg håper bare kontroversene ikke vil ødelegge for det jeg ønsker å skape framover.

– Men er det noe du har hevdet som ikke er sant?

– Nei. Jeg har ikke fortalt noe som ikke er sant. Og egentlig så synes jeg det er bra det finnes kritiske stemmer, siden det hjelper oss i vår bevisstgjøring, sier Teal Swan.

**

Om Teal Swan

Spirituell lærer og forfatter. Født Teal Scott, i 1984. I Santa Fe, New Mexico, USA. Hun forteller at hun besitter spesielle evner, som clairvoyance, clairaudience og medisinsk klarsynthet.

Teal vokste opp i et lite samfunn, med sterkt innslag av fundamentalistisk kristendom. Hun beskriver en barndom der hun opplevde fysisk og psykisk misbruk, før hun senere rømte og så klarte å reise seg og skape et nytt liv. Hennes uttrykksform og hennes egenbiografi har også gjort henne kontroversiell.

Teal Swan er aktuell med boka Shadows Before Dawn. Finding the Light of Self-Love Through Your Darkest Times. Utgitt på det internasjonale forlaget Hay House. Fra før har hun utgitt boka The Sculptor in the Sky.

www.tealswan.com

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.