Yoga og meditasjon inn i skolen

“Yoga kan hjelpe barn til å håndtere stress og bidra til god fysisk og psykisk helse. Forskning viser også at yoga gjør at barn og unge utvikler bedre motstandskraft”, sier professor ved Psykologisk institutt ved NTNU Ingunn Hagen. Flere eksperter mener yoga og meditasjon er på vei inn på timeplanen i skolen.

Av Eirik Solum / Torunn Liven

– Barn i dag utsettes for mange impulser, særlig gjennom sin bruk av media, TV, internett, dataspill, Ipad og smarttelefoner, som gir barn tilgang til konstant stimuli, også i form av kontakt med andre. Dette er en ressurs for mange, men faren er at de får for lite kontakt innover, med egen kropp og sinn, og en altfor stillesittende og lite balansert hverdag, sier professor Ingunn Hagen (bildet) til Visjon.

Yoga gjør det mulig å kommunisere innover, og til å være i kontakt med følelser og fornemmelser i egen kropp og sinn. Yoga påvirker nervesystemet og hjernen, og gir mer ro både mentalt og fysisk.  Det er fantastisk når barn får anledning til å lære seg et slikt verktøy tidlig, sier professoren.

Voksende interesse

– Ser du en økende bevissthet om dette også i Norge slik at vi kan håpe på at yoga blir en del av skolehverdagen og barnehagen etter hvert?

– Det er en voksende interesse for yoga i Norge. Flere har også introdusert yoga i skole og barnehage. Men vi er bare ved starten av dette her i landet. Jeg tror at interessen for yoga i barnehager og skoler vil vokse etter hvert som kunnskapen om dette øker fremover. For at yoga skal bli en del av hverdagen for barn i Norge, kreves det at noen entusiaster jobber systematisk for å få dette til. Selv prøver jeg å få til et forskningsprosjekt der vi vil undersøke hvordan det fungerer med yoga-intervensjoner i skolen. Dersom forskningen påviser positive erfaringer og vi får god oppmerksomhet rundt resultatene, kan dette bidra til at yoga får større legitimitet slik at det blir lettere å innføre i yoga skolen.

– Hvilke andre utfordringer møter barn i dag som du tror yoga kan bidra til å styrke dem i forhold til?

– Barn i dag er utsatt for mye forventningspress; press til å prestere på skolen, til å være kule i skolegården og vellykkede på så mange områder, i tillegg til tidspresset de lever under. Mange pendler også mellom to hjem med skilte foreldre. Nye familiekonstellasjoner, med foreldrenes nye partnere og nye «søsken» og halvsøsken, kan gjøre det emosjonelt utfordrende å være barn. Det at yoga kan hjelpe barna til å være sentrerte og bedre forankret i seg selv, vil gjøre det lettere for dem å håndtere dette presset og andre utfordringer i dagens barndom.

Mindfulness

Viggo Johansen er instrukør i mindfulness, meditasjon og avspenning. Han triver Intui, et senter for mental trening, i Oslo. Også han mener stillhet og meditasjon vil bli en del av skolehverdagen.

– I fremtiden tror jeg dette blir en del av skole- og barnehagehverdagen. I dag har vi har ikke kultur eller oppdragelse på det. Hvis vi hadde vært vant til stille stunder fra vi var barn av, ville vi naturlig fortsatt med det, sier Viggo Johansen til dagbladet.no.

– For hundre år siden visste vi ikke at det var sunt å trene hell

Kommentarer

commentarer

Comments are closed.